Một cách mới để các trang web làm nổi bật thông báo liên quan đến COVID-19 trên Google Tìm kiếm

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19, nhiều nhóm và tổ chức đang công bố những thông báo quan trọng liên quan đến dịch vi-rút corona ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Để hỗ trợ họ, chúng tôi giới thiệu một cách mới để giúp những thông báo đặc biệt này xuất hiện nổi bật trên Google Tìm kiếm. Các trang web có thể thêm dữ liệu có cấu trúc SpecialAnnouncement vào trang hoặc gửi thông báo liên quan đến COVID-19 trong Search Console.

Ban đầu, chúng tôi chỉ dùng thông tin này để làm nổi bật các thông báo liên quan đến những thay đổi quan trọng (chẳng hạn như lệnh đóng cửa trường học hoặc lệnh ở nhà) của các trang web của cơ quan y tế và cơ quan chính phủ trên Google Tìm kiếm.

Chúng tôi đang tích cực phát triển tính năng này và hy vọng có thể triển khai tính năng này cho nhiều trang web hơn. Mặc dù Google có thể không hiển thị ngay thông báo của các loại trang web khác, nhưng chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về cách mở rộng tính năng này nếu thấy mã đánh dấu trên các trang web đó.

Lưu ý: ngoài các thông báo đặc biệt, còn có nhiều lựa chọn khác mà các trang web có thể áp dụng để nêu bật thông tin, chẳng hạn như huỷ sự kiện hoặc thay đổi giờ làm việc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn nói trên ở cuối bài đăng này.

Khi dữ liệu có cấu trúc SpecialAnnouncement được thêm vào một trang, nội dung trong đó có thể xuất hiện cùng với kết quả nhiều định dạng của thông báo liên quan đến COVID-19 (ngoài đoạn trích mô tả thông thường về trang). Kết quả nhiều định dạng của thông báo liên quan đến COVID-19 có thể chứa một đoạn tóm tắt ngắn mà người dùng có thể mở rộng để xem thêm. Xin lưu ý rằng định dạng này có thể thay đổi theo thời gian và có thể bạn sẽ chưa thấy kết quả trên Google Tìm kiếm ngay lập tức.

Thông báo liên quan đến COVID-19 trên Google Tìm kiếm

Cách triển khai thông báo liên quan đến COVID-19

Bạn có thể triển khai thông báo liên quan đến COVID-19 theo hai cách.

Nên làm: Thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang web của bạn

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Bạn nên dùng phương thức này vì đây là cách dễ nhất để chúng tôi thu thập thông tin này. Đồng thời, phương thức này cũng giúp chúng tôi tạo báo cáo qua Search Console trong tương lai cũng như giúp bạn thực hiện thay đổi. Tìm hiểu cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào thông báo liên quan đến COVID-19.

Cách khác: Gửi thông báo trong Search Console

Nếu không có chuyên môn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để triển khai dữ liệu có cấu trúc thì bạn có thể gửi thông báo liên quan đến COVID-19 trong Search Console. Công cụ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và bạn có thể nhận thấy sự thay đổi.

Đây không phải là phương thức ưu tiên và chỉ nên dùng làm giải pháp ngắn hạn. Khi sử dụng dữ liệu có cấu trúc, thông báo nổi bật của bạn có thể tự động cập nhật khi các trang của bạn thay đổi. Còn nếu sử dụng Search Console, bạn sẽ phải cập nhật thông báo theo cách thủ công. Ngoài ra, bạn không thể theo dõi các thông báo đã gửi trong công cụ này qua báo cáo đặc biệt mà chúng tôi cung cấp trong Search Console trong tương lai.

Nếu cần gửi theo cách này, trước tiên bạn phải xác minh trong Search Console. Sau đó, bạn có thể gửi thông báo liên quan đến COVID-19:

Gửi thông báo liên quan đến COVID-19 trong Search Console

Ngoài mã đánh dấu thông báo đặc biệt, còn có nhiều cách khác để bạn nêu bật các loại hoạt động khác có thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý, hãy cho chúng tôi biết trên Twitter.