Wprowadzenie nowego interfejsu Search Console URL Inspection API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Poniedziałek, 31 stycznia 2022 r.

Dzisiaj wprowadzamy nowy interfejs Google Search Console URL Inspection API. Zapewnia on automatyczny dostęp do danych na poziomie adresu URL w przypadku usług, którymi zarządzasz w Search Console.

Interfejsy Search Console API umożliwiają uzyskanie dostępu do danych poza Search Console – za pomocą zewnętrznych aplikacji i usług. Programiści i specjaliści ds. SEO korzystają już z tych interfejsów API, aby tworzyć niestandardowe rozwiązania do wyświetlania, dodawania i usuwania usług oraz map witryn, oraz uruchamiać zaawansowane zapytania dotyczące danych o skuteczności w wyszukiwarce.

Nowy interfejs URL Inspection API może posłużyć programistom jako narzędzie do debugowania i optymalizowania stron. Można poprosić o dane Search Console dotyczące zindeksowanej wersji adresu URL, a interfejs API zwróci te informacje, obecnie dostępne w narzędziu do sprawdzania adresów URL.

Korzystanie z nowego interfejsu API

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z nowego interfejsu API, zapoznaj się z dokumentacją dla programistów dotyczącą interfejsów API. Parametry żądania zawierają adres URL, który chcesz sprawdzić, oraz adres URL usługi, zgodnie z definicją w Search Console.

Odpowiedź zawiera wyniki analizy z informacjami z Search Console, które dotyczą m.in. stanu indeksowania, AMP, wyników z elementami rozszerzonymi i obsługi na urządzeniach mobilnych. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na liście parametrów i w wyjaśnieniu wyników zindeksowanych adresów URL.

Po wywołaniu interfejsu API otrzymasz odpowiedź ze wszystkimi odpowiednimi wynikami lub komunikat o błędzie, jeśli żądania nie uda się zrealizować. Jeśli w odpowiedzi nie ma określonego wyniku analizy, oznacza to, że analiza jest niedostępna w przypadku sprawdzanego adresu URL. Oto przykład odpowiedzi interfejsu API.

 {
 "inspectionResult": {
  "inspectionResultLink": "https://search.google.com/search-console/inspect?resource_id=https://developers.google.com/search/&id=odaUL5Dqq3q8n0EicQzawg&utm_medium=link&utm_source=api",
  "indexStatusResult": {
   "verdict": "PASS",
   "coverageState": "Indexed, not submitted in sitemap",
   "robotsTxtState": "ALLOWED",
   "indexingState": "INDEXING_ALLOWED",
   "lastCrawlTime": "2022-01-31T08:39:51Z",
   "pageFetchState": "SUCCESSFUL",
   "googleCanonical": "https://developers.google.com/search/help/site-appearance-faq",
   "userCanonical": "https://developers.google.com/search/help/site-appearance-faq",
   "referringUrls": [
    "https://developers.google.com/search/updates",
    "https://developers.google.com/search/help/crawling-index-faq"
   ],
   "crawledAs": "MOBILE"
  },
  "mobileUsabilityResult": {
   "verdict": "PASS"
  },
  "richResultsResult": {
   "verdict": "PASS",
   "detectedItems": [
    {
     "richResultType": "Breadcrumbs",
     "items": [
      {
       "name": "Unnamed item"
      }
     ]
    },
    {
     "richResultType": "FAQ",
     "items": [
      {
       "name": "Unnamed item"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Możliwe przypadki użycia

Podczas tworzenia nowego interfejsu API konsultowaliśmy się z różnymi specjalistami ds. SEO i wydawcami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystaliby go do tworzenia rozwiązań związanych z tymi danymi. Oto przykłady wyróżniających się przypadków użycia:

 • Agencje SEO i specjaliści ds. SEO mogą zadbać o stałe monitorowanie ważnych stron i dostępność opcji debugowania pojedynczej strony. Dotyczy to na przykład sprawdzania, czy nie ma różnicy między adresem kanonicznym zadeklarowanym przez użytkownika i adresem kanonicznym wybranym przez Google, a także debugowania problemów z uporządkowanymi danymi w grupie stron.
 • Programiści zajmujący się CMS i wtyczkami mogą dodawać statystyki na poziomie strony lub szablonu oraz na bieżąco sprawdzać opublikowane strony. Dotyczy to na przykład monitorowania zmian zachodzących w najważniejszych stronach na przestrzeni czasu w celu diagnozowania problemów i ustalania priorytetów.

Limity wykorzystania

Bardziej szczegółowe informacje o limitach wykorzystania interfejsów API Search Console znajdziesz w dokumentacji dla programistów. Jeśli chodzi o interfejs URL Inspection API, limit jest egzekwowany na podstawie usługi witryny w Search Console (dotyczy to wywołań związanych z wysyłaniem zapytań do tej samej witryny):

 • 2000 zapytań dziennie,
 • 600 zapytań na minutę.

Opinie

Wierzymy, że nowy interfejs API zapewni nowe możliwości wprowadzania innowacji w ekosystemie do obsługi danych dostępnych w wyszukiwarce Google. Czekamy na kolejne rozwiązania tworzone przez programistów i specjalistów od SEO z wykorzystaniem interfejsów Search Console API.

Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z nami na Twitterze lub zadaj pytanie na stronie społeczności Centrum wyszukiwarki.