Znaczniki uporządkowanych danych obsługiwane przez wyszukiwarkę Google

Google wykorzystuje uporządkowane dane, aby rozpoznawać treści na stronie i pokazywać je w wynikach wyszukiwania w postaci rozszerzonej. Jest to tzw. wynik z elementami rozszerzonymi. Aby Twoja witryna mogła się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, dowiedz się z tego przewodnika, jak zaimplementować w niej uporządkowane dane. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Funkcje uporządkowanych danych

Artykuł

Wiadomości, informacje sportowe lub blogi wyświetlane w różnych funkcjach z elementami rozszerzonymi, takich jak np. tytuł artykułu czy obrazy większe od miniatur.

Rozpocznij
przykład artykułu w wynikach wyszukiwania

Czynności dotyczące książek

Działania związane z książkami umożliwiają użytkownikom szybkie kupowanie znajdowanych pozycji bezpośrednio z poziomu wyników wyszukiwania.

Rozpocznij
przykład książki w wynikach wyszukiwania

Menu nawigacyjne

Ścieżka, która wskazuje pozycję strony w hierarchii witryny.

Rozpocznij
przykład menu nawigacyjnego w wynikach wyszukiwania

Karuzela

Wyniki z elementami rozszerzonymi, które wyświetlają się w postaci listy lub galerii z jednej witryny. Ta funkcja musi być połączona z jedną z tych funkcji: Przepis, Lista kursów, Restauracja, Film.

Zobacz, jak to zrobić
Ilustracja pokazująca, jak może się wyświetlać karuzela hosta z przepisami w wyszukiwarce Google. Wyświetla 3 różne przepisy z tej samej witryny w formacie karuzeli, które użytkownicy mogą przeglądać i wybierać

Informacje o kursie

Karuzela ze szczegółowymi informacjami o kursach, m.in. ocenami recenzentów, cenami i szczegółami kursów.

Zobacz, jak to zrobić
wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący informacji o kursach w wynikach wyszukiwania

Lista szkoleń

Lista kursów tego samego dostawcy kursów. Mogą obejmować nazwę kursu, organizatora i krótki opis.

Zobacz, jak to zrobić
wynik z elementami rozszerzonymi z listą kursów w wynikach wyszukiwania

Zbiór danych

Obszerne zbiory danych, które pojawiają się w Wyszukiwaniu zbiorów danych Google.

Rozpocznij
przykład zbioru danych w wynikach wyszukiwania

Edukacyjne pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi związane z edukacją, które pomagają uczniom odkrywać fiszki w wyszukiwarce Google.

Rozpocznij
Karuzela edukacyjnych pytań i odpowiedzi w wynikach wyszukiwania

Zbiorcza ocena pracodawcy

Ocena organizacji oferującej zatrudnienie, na którą składają się opinie wielu użytkowników, wyświetlana w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy.

Rozpocznij
przykład oceny zbiorczej pracodawcy w wynikach wyszukiwania

Szacowane zarobki

Informacje o szacunkowych zarobkach, np. przedziały i średnie wartości wynagrodzenia na określonych stanowiskach w zależności od regionu, wyświetlane w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy.

Rozpocznij
przykład szacunkowych zarobków w wynikach wyszukiwania

Wydarzenie

Interaktywny wynik z elementami rozszerzonymi przedstawiający listę zorganizowanych wydarzeń takich jak koncerty czy festiwale sztuki z podaną lokalizacją oraz datą i godziną.

Rozpocznij
przykład wydarzenia w wynikach wyszukiwania

Informacje zweryfikowane

Podsumowanie wyrażonej w wiarygodnej witrynie oceny twierdzenia sformułowanego przez innych.

Rozpocznij
przykład informacji zweryfikowanych w wynikach wyszukiwania

Najczęstsze pytania

Strona z najczęstszymi pytaniami (FAQ) zawiera listę pytań i odpowiedzi dotyczących wybranego tematu.

Rozpocznij
przykład najczęstszych pytań w wynikach wyszukiwania

Spędzanie czasu w domu

Interaktywny wynik z elementami rozszerzonymi umożliwiający znalezienie m.in. wydarzeń online, w których można wziąć udział z domu.

Rozpocznij
przykład sposobów spędzania czasu w domu w wynikach wyszukiwania

Metadane obrazu

Gdy określisz metadane obrazu, w Grafice Google będą mogły się wyświetlać dodatkowe informacje, np. o twórcy i dozwolonych sposobach wykorzystania obrazu.

Rozpocznij
Przykład metadanych obrazu w Grafice Google

Oferta pracy

Interaktywny wynik z elementami rozszerzonymi, który umożliwia osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniej oferty. Interfejs Google do znajdowania ofert pracy może uwzględniać logo, opinie, oceny i szczegóły dotyczące oferty.

Rozpocznij
przykład oferty pracy w wynikach wyszukiwania

Film edukacyjny

Pomóż uczniom i nauczycielom odkrywać i oglądać filmy edukacyjne, dodając do swoich filmów edukacyjnych uporządkowane dane.

Rozpocznij
Przykład wyniku z elementami rozszerzonymi wskazującego film edukacyjny

Firma działająca lokalnie

Szczegółowe informacje o firmie na panelu wiedzy Google, m.in. godziny otwarcia, oceny, wskazówki dojazdu i działania umożliwiające umawianie spotkań lub zamawianie produktów.

Rozpocznij
przykład firmy działającej lokalnie w wynikach wyszukiwania

Logo

Logo organizacji w wynikach wyszukiwania i na panelu wiedzy Google.

Rozpocznij
przykład logo w wynikach wyszukiwania

Rozwiązanie matematyczne

Pomagaj uczniom, nauczycielom i innym osobom rozwiązywać zadania matematyczne – dodaj uporządkowane dane, które wskażą rodzaj problemu matematycznego i szczegółowo omówią jego rozwiązanie.

Rozpocznij
rozwiązania matematyczne w wynikach wyszukiwania

Film

Karuzela z filmami pomaga użytkownikom przeglądać listy filmów w wyszukiwarce Google (np. „najlepsze filmy 2023 roku”). Możesz w ten sposób podać informacje o filmach, takie jak tytuł, imię i nazwisko reżysera oraz obrazy.

Zobacz, jak to zrobić
Ilustracja pokazująca, jak wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący filmu może wyglądać w wyszukiwarce Google. Pokazuje 3 różne filmy z tej samej witryny w formacie karuzeli, które użytkownicy mogą przeglądać i wybierać

Ćwiczenie

Pomagaj uczniom, nauczycielom i rodzicom w kwestiach związanych z edukacją, dodając uporządkowane dane do swoich ćwiczeń z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Rozpocznij
ćwiczenia w wynikach wyszukiwania

Produkt

Informacje o produkcie obejmujące cenę, dostępność i opinie.

Rozpocznij
przykład produktu w wynikach wyszukiwania

Pytania i odpowiedzi

Strony z pytaniami i odpowiedziami to strony internetowe, które zawierają dane w formie pytań i odpowiedzi ułożonych tak, że po każdym pytaniu następują udzielone na nie odpowiedzi.

Rozpocznij
przykład strony z pytaniami i odpowiedziami w wynikach wyszukiwania

Przepis

Przepisy, które wyświetlają się w postaci pojedynczych wyników z elementami rozszerzonymi lub jako część karuzeli hosta.

Zobacz, jak to zrobić
Ilustracja pokazująca, jak może się wyświetlać karuzela hosta z przepisami w wyszukiwarce Google. Wyświetla 3 różne przepisy z tej samej witryny w formacie karuzeli, które użytkownicy mogą przeglądać i wybierać

Fragment opinii

Krótki cytat z opinii lub oceny pochodzącej z witryny z opiniami odzwierciedlający średnią ocen przyznanych przez kilku recenzentów. Fragment opinii może dotyczyć książki, przepisu, filmu, produktu, aplikacjilokalnej firmy.

Rozpocznij
przykład fragmentu opinii w wynikach wyszukiwania

Pole wyszukiwania z linkami do podstron

Jeśli Twoja witryna pojawi się wśród wyników wyszukiwania, może wyświetlić się pole wyszukiwania ograniczone do jej zawartości.

Rozpocznij
przykład pola wyszukiwania z linkami do podstron w wynikach wyszukiwania

Aplikacja

Informacje o aplikacji, m.in. jej ocena i opis oraz prowadzący do niej link.

Rozpocznij
przykład aplikacji w wynikach wyszukiwania

Dostępne głosowo

Pozwól wyszukiwarkom i innym aplikacjom identyfikować treści wiadomości do odczytania na urządzeniach z Asystentem Google przy użyciu funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS).

Rozpocznij
przykład informacji dostępnych głosowo, który przedstawia rozmowę z Google Home. Użytkownik pyta Google Home o najnowsze wiadomości z NASA. W odpowiedzi Google Home przedstawia listę trzech artykułów z wiadomościami.

Subskrypcja i treści płatne

Wskaż w swojej witrynie treści płatne, aby ułatwić Google odróżnienie ich od maskowania, które narusza nasze zasady dotyczące spamu.

Rozpocznij
przykład treści płatnych New York Timesa, który pokazuje, że czytelnik wyczerpał limit artykułów

Informacje o pojazdach

Informacje o samochodzie na sprzedaż, takie jak dostępność, cena i inne kluczowe dane.

Rozpocznij
ilustracja przedstawiająca wyniki z elementami rozszerzonymi dotyczące informacji o pojazdach

Film

Informacje wideo w wynikach wyszukiwania z opcją odtworzenia filmu, wskazania jego wybranych segmentów i transmitowania treści na żywo.

Rozpocznij
przykład wideo w wynikach wyszukiwania