Uporządkowane dane dotyczące ofert pracy (JobPosting) na potrzeby wyszukiwarki ofert pracy

Możesz zwiększyć komfort poszukiwania pracy, dodając do swoich stron internetowych z ofertami pracy uporządkowane dane JobPosting. Dzięki temu Twoje oferty będą się mogły pojawiać w specjalnym interfejsie wśród wyników wyszukiwania Google. Swoje informacje o wolnych posadach możesz też zamieszczać w Google, korzystając z zewnętrznej witryny z ofertami pracy.

Ilustracja przedstawiająca sposób wyświetlania ofert pracy w wynikach wyszukiwania Google

Ta funkcja przynosi liczne korzyści pracodawcom i właścicielom witryn przeznaczonych dla osób poszukujących pracy:

 • Bardziej interaktywne wyniki: Twoje oferty mogą się kwalifikować do wyświetlania w Google w wyszukiwarce ofert pracy. Możesz w nich umieszczać logo swojej firmy, opinie o niej, jej oceny oraz szczegóły proponowanego stanowiska.
 • Większa liczba zmotywowanych chętnych: nowy interfejs umożliwia osobom poszukującym pracy filtrowanie ofert według różnych kryteriów, np. lokalizacji czy stanowiska. Dzięki temu masz większą szansę zainteresowania swoją ofertą użytkowników, którzy chcą wykonywać akurat proponowaną przez Ciebie pracę.
 • Większe szanse na odkrycie oferty i konwersję: osoby poszukujące pracy będą miały nowe miejsce, w którym będą mogły poznać Twoją ofertę i przejść do Twojej witryny.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Upewnij się, że ustawienia obciążenia Twojego hosta umożliwiają częste indeksowanie stron.
 2. Jeśli masz w swojej witrynie wiele kopii tej samej oferty pracy hostowanych pod różnymi adresami URL, używaj kanonicznych adresów URL na każdej kopii strony.
 3. Dodaj wymagane i zalecane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami technicznymizasadami dotyczącymi treści ofert pracy.
 5. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi. Możesz też wyświetlić podgląd uporządkowanych danych w wyszukiwarce Google.
 6. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 7. Poinformuj Google o wynikach swoich działań, wykonując którąś z tych czynności:
  • Użyj interfejsu Indexing API, by powiadomić Google o nowym adresie URL do zindeksowania lub o zaktualizowaniu treści pod danym adresem URL.
  • Jeśli nie korzystasz z interfejsu Indexing API, prześlij do Google nową mapę witryny, wysyłając żądanie GET na ten adres URL:
   https://www.google.com/ping?sitemap=https://www.example.com/sitemap.xml

   Przeanalizujemy całą mapę witryny i ponownie zindeksujemy strony, które w polu lastmod będą miały nowsze sygnatury czasowe niż w trakcie poprzedniego indeksowania.

Przykłady

Standardowa oferta pracy

Oto przykład pojedynczej oferty pracy zapisanej w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2024-01-18",
   "validThrough" : "2024-03-18T00:00",
   "employmentType" : "CONTRACTOR",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "https://www.google.com",
    "logo" : "https://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "jobLocation": {
   "@type": "Place",
    "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
    "addressLocality": "Mountain View",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94043",
    "addressCountry": "US"
    }
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Oferta pracy z domu

Oto przykład oferty pracy z domu zapisanej w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2024-01-18",
   "validThrough" : "2024-03-18T00:00",
   "applicantLocationRequirements": {
    "@type": "Country",
    "name": "USA"
   },
   "jobLocationType": "TELECOMMUTE",
   "employmentType": "FULL_TIME",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "https://www.google.com",
    "logo" : "https://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Usuwanie oferty pracy

Aby usunąć ofertę pracy, która jest już nieaktualna:

 1. Upewnij się, że strona z ofertą została usunięta, wykonując jedną z tych czynności:
  • Sprawdź, czy właściwość validThrough ma podaną wartość, która jest sygnaturą czasową należącą do przeszłości.
  • Całkowicie usuń stronę (aby wywołanie jej adresu powodowało zwrócenie kodu stanu 404 lub 410).
  • Usuń ze strony uporządkowane dane JobPosting.
 2. Poinformuj Google o wynikach swoich działań:
  • Za pomocą interfejsu Indexing API wyślij prośbę o usunięcie adresu URL oferty pracy z indeksu wyszukiwarki Google.
  • Jeśli nie korzystasz z interfejsu Indexing API, prześlij do Google nową mapę witryny, wysyłając żądanie GET na ten adres URL:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Na przykład:

   http://www.google.com/ping?sitemap=https://www.example.com/sitemap.xml

   Przeanalizujemy całą mapę witryny i ponownie zindeksujemy strony, które w polu lastmod będą miały nowsze sygnatury czasowe niż w trakcie poprzedniego indeksowania.

Dodawanie znaczników do ofert pracy z domu

Aby ułatwić osobom poszukującym zatrudnienia znajdowanie ofert pracy z domu i innych rodzajów pracy zdalnej, zachęcamy do dodawania uporządkowanych danych do tego typu ofert.

Oto jak oferty pracy z domu mogą wyglądać w wyszukiwarce Google:

Przykład oferty pracy z domu w wynikach wyszukiwania

Możesz to też sprawdzić w wyszukiwarce Google:

Oferty pracy z domu

Są 3 właściwości, dzięki którym Google może rozpoznać oferty pracy nadającej się do wykonywania z domu:

 • jobLocationType: użyj tej właściwości, by zasygnalizować, że chodzi o ofertę pracy z domu.
 • applicantLocationRequirements: ta właściwość służy do określania lokalizacji geograficznych, w których mogą się znajdować pracownicy. Wymagane jest podanie co najmniej jednego kraju.
 • jobLocation: ta właściwość pozwala wskazać miejsce wykonywania pracy. Nie musisz jej używać, jeśli nie ma fizycznej lokalizacji, w której będzie się odbywać praca (takiej jak biuro czy plac budowy). Pamiętaj, że jeśli używasz tej właściwości, musisz określić właściwość addressCountry.

Oto kilka typowych sytuacji, w których należy oznaczać oferty pracy z domu:

 • Tę pracę można wykonywać w domu, ale obowiązują ograniczenia geograficzne dotyczące miejsca lokalizacji pracowników. Pracownik nie musi się stawiać w żadnym miejscu pracy ani biurze. Należy użyć właściwości applicantLocationRequirementsjobLocationType.
  "applicantLocationRequirements": {
   "@type": "Country",
   "name": "USA"
  },
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Tę pracę można wykonywać w miejscu znajdującym się w Detroit w stanie Michigan lub w domu położonym na terenie Stanów Zjednoczonych. Należy użyć właściwości jobLocationjobLocationType.
  "jobLocation": {
   "@type": "Place",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "addressLocality": "Detroit",
    "addressRegion": "MI",
    "addressCountry": "US"
   }
   },
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Tę pracę można wykonywać w miejscu znajdującym się w Detroit albo w domu położonym na terenie stanów Michigan lub Teksas. Należy użyć właściwości jobLocation, jobLocationTypeapplicantLocationRequirements.
  "jobLocation": {
   "@type": "Place",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "555 Clancy St",
    "addressLocality": "Detroit",
    "addressRegion": "MI",
    "postalCode": "48201",
    "addressCountry": "US"
   }
   },
  "applicantLocationRequirements": [{
    "@type": "State",
    "name": "Michigan, USA"
   },{
    "@type": "State",
    "name": "Texas, USA"
   }],
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Google używa do Twoich ofert pracy tego samego logo, które jest widoczne na Karcie Grafu wiedzy Twojej firmy. Możesz zaproponować zmianę, jeśli wolisz używać innego logo, albo wskazać swoje preferowane logo za pomocą uporządkowanych danych. Będzie ono używane zarówno w panelu wiedzy Google Twojej firmy, jak i w jej ofertach pracy.

Jeśli masz zewnętrzną witrynę z ofertami pracy, możesz podać inne logo danej organizacji niż widoczne w jej panelu wiedzy Google. Google wybierze logo, które będzie najlepiej wyglądać w wynikach wyszukiwania (obraz pochodzący z panelu wiedzy lub wskazany za pomocą właściwości hiringOrganization). Mikrodane logo mogą być widoczne tylko w Twojej witrynie z ofertami pracy i nie są traktowane jako kanoniczne logo organizacji. Więcej informacji znajdziesz w sekcji hiringOrganization.

Wskazówki techniczne

 • Umieść uporządkowane dane na najbardziej szczegółowej stronie leaf page. Nie dodawaj ich do stron służących do prezentowania listy stanowisk (np. do stron z wynikami wyszukiwania). Zamiast tego stosuj uporządkowane dane na stronie najbardziej szczegółowo opisującej konkretną ofertę pracy.
 • Dodaj właściwość JobPosting do każdej oferty pracy, którą chcesz zareklamować. Uporządkowane dane muszą się znajdować na tej samej stronie co opis stanowiska widoczny dla użytkowników w przeglądarce.
 • Większość znaczników powinna występować na stronie z ofertą pracy tylko raz, chyba że ich opis jednoznacznie wskazuje, że można je dodawać wielokrotnie.
 • Jeśli zdecydujesz się na informowanie Google o zmianach adresów URL ofert pracy za pomocą mapy witryny, musisz przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących mapy witryny. Do adresów URL ofert pracy mają też zastosowane te wskazówki dotyczące mapy witryny.

  • Upewnij się, że Googlebot ma dostęp do adresów URL podanych w mapie witryny. Sprawdź, czy te adresy nie znajdują się przypadkiem za zaporą sieciową lub nie są zablokowane przez plik robots.txt.
  • Używaj jak najdokładniejszej sygnatury czasowej jako wartości w polu <lastmod> (mapa witryny), <pubDate> (RSS) lub <updated> (Atom), aby określić, kiedy strona została dodana lub zmodyfikowana. Wartość ta powinna wskazywać termin ostatniej modyfikacji treści pod danym adresem URL. Podawanie dokładnych sygnatur czasowych jest bardzo ważne. Przepustowość indeksowania jest ograniczona, więc zgodne ze stanem faktycznym określanie terminów aktualizacji treści oszczędza nam ponownego indeksowania stron, które się nie zmieniły. Poza tym im więcej stron Google musi zindeksować, tym większe obciążenie Twoich serwerów.
  • Nie podawaj w mapie witryny stron z wynikami wyszukiwania czy listami ani innych stron o treści generowanej dynamicznie.
  • Adresy URL w mapie witryny muszą obejmować stronę kanoniczną każdej oferty pracy.

Zasady dotyczące treści ofert pracy

Opracowaliśmy zasady dotyczące treści ofert pracy, by nasi użytkownicy mieli dostęp do propozycji zatrudnienia, które są trafne i aktualne oraz umożliwiają łatwe wysłanie zgłoszenia. Do ofert pracy mają też zastosowanie ogólne wytyczne dotyczące uporządkowanych danych i zasady dotyczące spamu w wyszukiwarce Google. Jeśli znajdziemy treści naruszające te zasady, odpowiednio zareagujemy, co może skutkować m.in. podjęciem działań ręcznych i usunięciem propozycji zatrudnienia z naszej funkcji wyszukiwania ofert pracy.

Treści nie na temat

Znaczników JobPosting można używać tylko na stronach zawierających pojedyncze oferty pracy. Nie zezwalamy na stosowanie znaczników JobPosting na innych stronach, m.in. na stronach, które nie zawierają żadnych ofert pracy.

Treści niekompletne

Nie zezwalamy na publikowanie ofert pracy z niepełnymi opisami proponowanych stanowisk.

Wprowadzanie w błąd

Nie zezwalamy na publikowanie ofert pracy mających na celu podszywanie się pod inną osobę lub organizację, wprowadzanie w błąd, oszustwo lub kradzież. Obejmuje to fałszywe sugerowanie powiązania z inną osobą lub organizacją, a także tworzenie i używanie wielu kont w celu uniknięcia przestrzegania naszych zasad lub obejścia ograniczeń nałożonych na konto.

Przykłady naruszenia zasad:

 • Opisy stanowisk lub inne informacje, które przedstawiają niedokładny, nierealistyczny lub niezgodny z prawdą obraz pracodawcy.
 • Oferty zatrudnienia na fałszywych lub nieistniejących stanowiskach. Obejmuje to oferty pracy, których głównym celem jest zbieranie informacji o kandydatach, a nie faktyczne poszukiwanie nowych pracowników.
 • Tytuły, opisy i inne szczegóły ofert pracy, w których stosuje się upychanie słów kluczowych, aby manipulować rankingami wyszukiwania.
 • Podawanie fałszywych danych o lokalizacji, które są niezgodne z rzeczywistym położeniem miejsca pracy.
 • Publikowanie ofert pracy w imieniu organizacji lub firmy bez jej upoważnienia.

Wulgaryzmy i obraźliwy język

Nie zezwalamy na publikowanie ofert pracy zawierających wyrażenia wulgarne, nieprzyzwoite lub obraźliwe.

Reklamy wyglądające jak oferty pracy

Nie zezwalamy na treści promocyjne udające oferty pracy, takie jak treści publikowane przez inne firmy (np. dotyczące programów partnerskich).

Jeśli otrzymamy zawiadomienie, że treść oferty pracy może naruszać prawo, zajmiemy się tą sprawą zgodnie z zasadami dotyczącymi wyszukiwarki.

Nieaktualne oferty pracy

Nie zezwalamy na publikowanie nieaktualnych ofert pracy. Takie oferty należy w miarę możliwości usuwać z witryny. Jeśli wolisz je pozostawić, zastosuj właściwość validThrough, której wartość jest sygnaturą czasową należącą do przeszłości. Dzięki temu użytkownicy będą mogli przeglądać tylko oferty pracy, które są nadal aktualne.

Oferty pracy bez możliwości wysłania zgłoszenia

Nie zezwalamy na publikowanie ofert pracy, które nie umożliwiają wysłania zgłoszenia, m.in.:

 • ofert pracy promujących wydarzenia, np. zaproszeń na targi pracy;
 • ofert pracy wymagających zalogowania się w celu wyświetlenia opisu stanowiska (użytkownicy muszą mieć możliwość wyświetlenia szczegółów oferty pracy bez konieczności zalogowania się).

Zbieranie CV

Wydawcy mogą prosić o nadsyłanie CV tylko w przypadku aktualnych ofert pracy. Możemy usuwać prośby, które służą wyłącznie do zbierania danych o kandydatach, a nie do rekrutacji.

Prośby o pracę

Oferty pracy muszą zawierać opis proponowanych stanowisk, listę wymaganych kwalifikacji oraz inne informacje istotne dla użytkownika poszukującego zatrudnienia. Nie zezwalamy na oferty, w których przypadku to kandydat zgłasza propozycję wykonywania pracy.

Wymagana płatność

Nie zezwalamy na oferty pracy, które wymagają wnoszenia opłat przez kandydatów.

Treści redakcyjne

Aby Twoje oferty pracy były zrozumiałe, a nasi użytkownicy mogli łatwo przesyłać zgłoszenia, nie zezwalamy na umieszczanie na stronie spamerskich tekstów i obrazów, nadmiernej ilości reklam rozpraszających uwagę ani treści, które nie wnoszą do zamieszczanych ofert nic wartościowego.

Nie zezwalamy na treści niezgodne z zasadami poprawności językowej. Należy przestrzegać podstawowych reguł gramatycznych i zasad poprawnej pisowni. Nie należy pisać samymi wielkimi literami, a używane akronimy i skróty powinny być powszechnie zrozumiałe.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisujemy typy uporządkowanych danych związane z ofertami pracy.

Aby wyświetlać treści w wyszukiwarce ofert pracy w Google, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje o treściach i zwiększyć w ten sposób komfort użytkowników.

JobPosting

Pełną definicję znaczników JobPosting znajdziesz na schema.org/JobPosting. Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
datePosted

Date

Data opublikowania oferty przez pracodawcę w formacie ISO 8601, np. 2020-01-24 lub 2020-01-24T19:33:17+00:00.

"datePosted": "2016-02-18"
description

Text

Pełny opis stanowiska pracy w formacie HTML.

Właściwość description musi zawierać wyczerpujący opis stanowiska, m.in. zakres obowiązków, niezbędne kwalifikacje i umiejętności, godziny pracy oraz wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia. Wartość właściwości description nie może być identyczna z wartością właściwości title.

Dodatkowe wskazówki:

 • Opis musi mieć format HTML.
 • Podziel jego treść przynajmniej na akapity, używając tagu <br>, <p> lub \n.
 • Funkcja rozpoznaje te tagi HTML: <p>, <ul><li>.
 • Funkcja nie rozpoznaje tagów na poziomie nagłówka ani znaków, np. <h1>, <strong><em>. Tagi nie będą miały wpływu na formatowanie i możesz je bezpiecznie umieścić na stronie.
hiringOrganization

Organization

Organizacja oferująca zatrudnienie. Musi to być nazwa firmy (np. Empik sp. z o.o.), a nie jej konkretna placówka, która szuka pracowników („Empik przy ul. Głównej”), Przykład:

"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com"
}

Jeśli organizacja zatrudnia anonimowo (na przykład agencja pośrednictwa pracy w imieniu anonimowego pracodawcy lub pracodawca bezpośrednio na Twojej platformie), użyj wartości confidential w polu HiringOrganization.

Logo zewnętrznych witryn z ofertami pracy

Jeśli masz zewnętrzną witrynę z ofertami pracy, możesz podać inne logo danej organizacji niż widoczne w jej panelu wiedzy Google. Aby zastosować inne logo dla organizacji oferującej posadę, dodaj do tablicy hiringOrganization właściwość logo. W przypadku uporządkowanych danych JobPosting stosunek szerokości do wysokości obrazu musi się zawierać w przedziale od 0,75 do 2,5. Przestrzegaj wytycznych dotyczących obrazu logologo firmy, Na przykład:

"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com",
 "logo": "https://www.example.com/images/logo.png"
}

jobLocation

Place

Lokalizacje fizyczne, w których zatrudnione osoby będą się stawiać do pracy (np. biuro lub plac budowy). Nie chodzi tu o placówkę, która opublikowała ofertę. Możesz dodać tyle właściwości, ile potrzebujesz. Im więcej określisz właściwości, tym lepsza będzie jakość oferty pracy w oczach użytkowników, Pamiętaj, że musisz użyć właściwości addressCountry. Przykład:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
}

Wiele lokalizacji fizycznych

Jeśli praca ma być wykonywana w wielu miejscach, dodaj do tablicy odpowiednią liczbę właściwości jobLocation. Google wybierze do wyświetlenia lokalizację najlepiej pasującą do zapytania osoby poszukującej pracy.

Praca zdalna

W przypadku pracy, którą zatrudnione osoby mogą lub muszą wykonywać przez cały czas zdalnie, konieczne jest użycie właściwości jobLocationType. Właściwość jobLocation nie jest wymagana, jeśli występuje właściwość applicantLocationRequirements.

title

Text

Nazwa stanowiska (a nie tytuł oferty pracy), np. "Inżynier(ka) ds. oprogramowania" lub "Barman(ka)". Przykład:

"title": "Software Engineer"

Sprawdzone metody:

 • Ta właściwość może zawierać tylko nazwę stanowiska.
 • W polu właściwości title nie należy podawać kodów stanowisk pracy, adresów, dat, zarobków ani nazw firm.

  Niezalecane: Zgłoś się teraz do pracy w IT – język FRANCUSKI w Bukareszcie

  Zalecane: Specjalista ds. rynku, język francuski

 • Podawaj zwięzłe, zrozumiałe nazwy.
 • Nie nadużywaj znaków specjalnych, takich jak ! czy *. Może to spowodować uznanie uporządkowanych danych za znaczniki o strukturze spamerskiej. Możesz stosować liczby oraz takie znaki jak /-.

  Niezalecane: *** HURTOWNIA ZATRUDNI OD ZARAZ!! OBOK PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO!! ***

  Zalecane: Pracownik hurtowni zajmujący się wysyłką i odbiorem towarów

 • Nie używaj znacznika name zamiast title. Właściwości titlename nie są zamienne.
 • Jeśli masz zewnętrzną witrynę z ofertami pracy, nie próbuj dostosowywać nazwy stanowiska do wskazówek, ponieważ mogłaby stać się niezrozumiała. Podaj po prostu nazwę otrzymaną od pracodawcy.
Właściwości zalecane
applicantLocationRequirements

AdministrativeArea

Lokalizacje geograficzne, w których pracownicy mogą się znajdować podczas wykonywania pracy z domu. W opisie stanowiska musi być wyraźnie podane, w jakich konkretnie miejscach może wykonywać pracę osoba ubiegająca się o to stanowisko. Ta właściwość wymagana, gdy kandydaci mogą się znajdować w co najmniej jednej lokalizacji geograficznej, a praca jest całkowicie zdalna.

W tym przykładzie podano, że praca może być wykonywana zdalnie w dowolnym miejscu na terenie Stanów Zjednoczonych:

"applicantLocationRequirements": {
 "@type": "Country",
 "name": "USA"
},
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

W tym przykładzie podano, że praca może być wykonywana zdalnie z Kanady albo w lokalizacji fizycznej w Detroit w stanie Michigan:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"applicantLocationRequirements": {
  "@type": "Country",
  "name": "Canada"
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
baseSalary

MonetaryAmount

Rzeczywiste podstawowe wynagrodzenie za pracę podane przez pracodawcę (a nie oszacowane).

W polu unitText właściwości QuantitativeValue wstaw jedną z tych wartości (pamiętaj, że jest w nich rozróżniana wielkość liter):

 • HOUR
 • DAY
 • WEEK
 • MONTH
 • YEAR

Przykład:

"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": 40.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}

Aby podać przedział zarobków, zamiast pojedynczej wartości w polu value określ wartości minValuemaxValue. Przykład:

"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "minValue": 40.00,
  "maxValue": 50.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}
directApply

Boolean

Wskazuje, czy adres URL powiązany z tą ofertą pracy umożliwia bezpośrednie przesłanie zgłoszenia.

Proces bezpośredniego przesyłania zgłoszeń definiujemy na podstawie czynności, które użytkownik musi wykonać, aby zgłosić swoją kandydaturę. Oznacza to, że użytkownik musi mieć możliwość skorzystania z krótkiej, prostej procedury aplikowania bez zbędnych etapów pośrednich. Jeśli w trakcie tego procesu użytkownik musi kliknąć przycisk Zastosuj, wypełnić formularz zgłoszeniowy lub zalogować się więcej niż raz, oznacza to, że nie udostępniasz możliwości bezpośredniego przesyłania zgłoszeń.

Prawdopodobnie oferujesz możliwość bezpośredniego przesyłania zgłoszeń, jeśli udostępniasz jedną z tych funkcji:

 • proces przesyłania zgłoszenia kończy się w Twojej witrynie;
 • po przejściu na Twoją stronę z Google użytkownik nie musi klikać przycisku Zastosuj i podawać swoich danych więcej niż raz, aby ukończyć proces aplikowania.
 • Oferta pracy zawiera instrukcje, jak przesłać zgłoszenie (np. adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy) lub jak bezpośrednio umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Te instrukcje muszą dotyczyć bezpośredniego kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami firmy prowadzącej nabór.
employmentType

Text

Rodzaj zatrudnienia, Przykład:

"employmentType": "CONTRACTOR"

Wybierz co najmniej jedną z tych wartości (pamiętaj, że jest w nich rozróżniana wielkość liter):

 • FULL_TIME: jest to praca na pełny etat.
 • PART_TIME: jest to praca na niepełny etat.
 • CONTRACTOR: jest to praca dla podwykonawcy.
 • TEMPORARY: jest to praca tymczasowa.
 • INTERN: jest to staż.
 • VOLUNTEER: jest to wolontariat.
 • PER_DIEM: jest to praca ze stawką dzienną.
 • OTHER: jest to inny rodzaj pracy, nieuwzględniony przez pozostałe wartości.

Możesz dodać więcej niż jedną właściwość employmentType. Przykład:

"employmentType": ["FULL_TIME", "CONTRACTOR"]
identifier

PropertyValue

Niepowtarzalny identyfikator stanowiska używany przez organizację prowadzącą nabór.

Przykład:

"identifier": {
 "@type": "PropertyValue",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "value": "1234567"
}
jobLocationType

Text

Umieszczaj w tym polu właściwości wartość TELECOMMUTE w przypadku pracy, którą zatrudnione osoby mogą lub muszą wykonywać przez cały czas zdalnie (z domu lub z innego wybranego przez siebie miejsca). Poza dodaniem właściwości jobLocationType musisz wyraźnie określić w opisie stanowiska, że praca na nim jest wykonywana przez cały czas zdalnie. Właściwość jobLocationType jest wymagana, jeśli praca ma czysto zdalny charakter.

Wymagania

 • Praca oznaczona jako TELECOMMUTE musi być w całości wykonywana zdalnie. Nie oznaczaj tak stanowisk, na których dopuszcza się okazjonalnie pracę z domu, w przypadku których praca zdalna jest przywilejem podlegającym negocjacjom lub na których obowiązują jeszcze inne zasady zatrudnienia wykluczające w pełni zdalne wykonywanie pracy. Charakter pracy wymagający zawierania umów na krótki okres nie przesądza, czy będzie ona wykonywana zdalnie, czy też nie.
 • Musisz podać co najmniej 1 kraj, z którego przyszli pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki. Najlepiej użyj właściwości applicantLocationRequirements lub pozostaw kraj wskazany we właściwości jobLocation (o ile występuje też możliwość pracy w lokalizacji fizycznej). Jeśli zdalna praca nie zawiera właściwości applicantLocationRequirements, Google wyświetla ofertę każdemu użytkownikowi z kraju wskazanego we właściwości jobLocation.

W tym przykładzie pracownik może stawiać się do pracy w placówce w Tucson w stanie Arizona LUB pracować zdalnie na terenie Stanów Zjednoczonych:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "Tucson",
  "addressRegion": "AZ",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
validThrough

DateTime

Data wygaśnięcia oferty pracy w formacie ISO 8601, np. 2017-02-24 lub 2017-02-24T19:33:17+00:00. Przykład:

"validThrough": "2017-03-18T00:00"

Nie używaj tego pola, jeśli oferta pracy nigdy nie wygaśnie lub nie znasz jej daty ważności. Jeśli posada zostanie zajęta przed upływem terminu ważności, usuń ofertę pracy.

Właściwości dotyczące wykształcenia i doświadczenia (beta)

Oprócz zalecanych właściwości JobPosting możesz też dodać opisane poniżej właściwości w wersji beta, aby przekazać więcej informacji o wykształceniu i doświadczeniu wymaganych w przypadku oferty pracy. Nadal pracujemy nad sposobami korzystania z tych informacji, więc możesz nie zauważyć od razu żadnych zmian w wyszukiwarce Google.

Oto przykład oferty pracy wymagającej tytułu licencjata i trzyletniego doświadczenia.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "educationRequirements" : {
    "@type" : "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory" : "bachelor degree"
   },
   "experienceRequirements" : {
    "@type" : "OccupationalExperienceRequirements",
    "monthsOfExperience" : "36"
   },
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2024-01-18",
   "validThrough" : "2024-03-18T00:00",
   "employmentType" : "CONTRACTOR",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "https://www.google.com",
    "logo" : "https://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "jobLocation": {
    "@type": "Place",
    "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
    "addressLocality": ", Mountain View",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94043",
    "addressCountry": "US"
    }
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Właściwości zalecane (beta)
educationRequirements

EducationalOccupationalCredential lub Text

Obszar wykształcenia potrzebny w przypadku oferty pracy. Jeśli nie ma żadnych wymagań dotyczących wykształcenia, użyj wartości no requirements. Jeśli nie znasz wymagań dotyczących wykształcenia, nie dodawaj tej właściwości.

Ta właściwość może się powtarzać w tablicy, Przykład:

"educationRequirements": [
 {
  "@type": "EducationalOccupationalCredential",
  "credentialCategory": "bachelor degree" },
 {
  "@type": "EducationalOccupationalCredential",
  "credentialCategory": "postgraduate degree"
 }
]
educationRequirements.credentialCategory

Text

Poziom wykształcenia wymagany w przypadku oferty pracy. Użyj jednej z tych wartości:

 • high school: praca wymaga wykształcenia średniego.
 • associate degree: praca wymaga stopnia naukowego.
 • bachelor degree: praca wymaga tytułu licencjata.
 • professional certificate: praca wymaga kwalifikacji zawodowych.
 • postgraduate degree: praca wymaga ukończenia studiów podyplomowych.

Poza dodaniem tej właściwości opisz też wymagania związane z wykształceniem we właściwości description.

experienceRequirements

OccupationalExperienceRequirements lub Text

Doświadczenie wymagane w przypadku oferty pracy. Jeśli nie ma żadnych wymagań, użyj wartości no requirements.

Poza dodaniem tej właściwości opisz też wymagania związane z doświadczeniem we właściwości description.

experienceRequirements.monthsOfExperience

Number

Minimalne doświadczenie (w miesiącach) wymagane w przypadku oferty pracy.

Jeśli wymagania dotyczące doświadczenia są bardziej złożone, użyj wartości odpowiadającej minimalnej liczbie miesięcy doświadczenia kandydata. Przykład:

 • 12 miesięcy jako szef kuchni lub 24 miesiące jako zastępca szefa kuchni – wskazuje, że kandydat może mieć 1 z 2 rodzajów doświadczenia, a minimalny wymóg to 12 miesięcy.
 • 12 miesięcy jako szef kuchni i 24 miesiące jako zastępca szefa kuchni – wskazuje, że kandydat musi spełniać wszystkie wymienione wymagania, a minimalne doświadczenie to 24 miesiące.
experienceInPlaceOfEducation

Wartość logiczna

Jeśli ta właściwość ma wartość „true”, wskazuje, czy w ramach oferty pracy jest akceptowane doświadczenie zamiast formalnego wykształcenia. Jeśli właściwość ma wartość „true”, musisz uwzględnić zarówno właściwość experienceRequirements, jak i educationRequirements.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań:

Jeśli Twoja oferta pracy nie pojawia się w wynikach wyszukiwania lub masz w Search Console powiadomienie o podjęciu przez Google ręcznych działań z powodu znaczników o strukturze spamerskiej, spróbuj rozwiązać typowe problemy. Jeśli to nie poprawi sytuacji, zapoznaj się z naszymi wytycznymi.

Uporządkowane dane są na niewłaściwej stronie

Przyczyna problemu: strona z listą ofert pracy (czyli strona z wynikami wyszukiwania, na której jest co najmniej jedna oferta pracy) zawiera uporządkowane dane JobPosting. Uporządkowane dane JobPosting mogą się znajdować tylko na stronie z ofertą pracy (czyli na stronie, która zawiera pojedynczą ofertę bez żadnych wyników wyszukiwania). W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – strona z listą ofert pracy nie może zawierać uporządkowanych danych dotyczących pojedynczych ofert pracy”.

Rozwiąż problem

 1. Usuń uporządkowane dane JobPosting ze strony z listą ofert. Uporządkowane dane JobPosting umieszczaj tylko na stronach zawierających pojedynczą ofertę pracy.
 2. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Niezgodność treści z uporządkowanymi danymi

Przyczyna problemu: strona zawiera treści niezgodne ze znajdującymi się na niej uporządkowanymi danymi. Na przykład nazwa stanowiska widoczna na stronie różni się od podanej we właściwości title. Mogą też występować treści spamerskie, np. tytuły lub opisy zachęcające do klikania, oferty pracy wyglądające na fałszywe lub oferty pracy, które nie dotyczą żadnego prawdziwego stanowiska.

Inny przykład to wynagrodzenie podane w znacznikach, ale nie na stronie oferty pracy. Jest to też naruszeniem wytycznych dotyczących treści, ponieważ wszystkie informacje w znacznikach muszą być widoczne na stronie oferty pracy.

Pełną listę przykładów zawiera nasza polityka treści. W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – zawartość stron różni się od uporządkowanych danych na stronie”.

Rozwiąż problem

 1. Sprawdź, czy uporządkowane dane są zgodne z treściami na stronie, adekwatnie opisują oferowaną pracę i nie wprowadzają użytkowników w błąd.
 2. Za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL upewnij się, że treści są widoczne na wyrenderowanej stronie (treść strony jest widoczna dla Google właśnie w formie wyrenderowanej).
 3. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Nadal widoczne są nieaktualne już oferty pracy

Przyczyna problemu: użytkownicy mają nadal dostęp do danej strony przez wyniki wyszukiwania ofert pracy w Google, mimo że znajdująca się na niej oferta jest już nieaktualna. Ma to zwykle takie przyczyny:

 • Brak właściwości validThrough lub jej wartość jest sygnaturą czasową, która nie należy do przeszłości.
 • Strona jest nadal aktywna.
 • Opcja wysyłania zgłoszenia w odpowiedzi na daną propozycję zatrudnienia kieruje użytkowników na stronę z nieaktualną ofertą.
 • Na stronie są nadal obecne uporządkowane dane JobPosting, mimo że oferta pracy jest już nieaktualna.

W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – uporządkowane dane JobPosting przy nieaktualnej ofercie pracy”.

Rozwiąż problem

 1. Usuń nieaktualną ofertę pracy, wykonując jedną z tych czynności:
  • Sprawdź, czy właściwość validThrough ma podaną wartość, która jest sygnaturą czasową należącą do przeszłości.
  • Całkowicie usuń stronę (aby wywołanie jej adresu powodowało zwrócenie kodu stanu 404 lub 410).
  • Usuń ze strony uporządkowane dane JobPosting.
 2. Poinformuj Google o wynikach swoich działań za pomocą interfejsu Indexing API. Jeśli nie korzystasz z interfejsu Indexing API, prześlij do Google nową mapę witryny, wysyłając żądanie GET na ten adres URL:
  https://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap
 3. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Brak opcji wysyłania zgłoszenia

Przyczyna problemu: użytkownik nie może wysłać swojego zgłoszenia na stronie z ofertą pracy. W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – na stronie z ofertą pracy nie można przesłać podania o pracę”.

Rozwiąż problem

 1. Upewnij się, że użytkownicy mogą wysyłać swoje zgłoszenia na stronie z ofertą pracy.
 2. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Nieprawidłowe logo

Przyczyna problemu: Twoja witryna nie ma panelu wiedzy Google lub ma panel, ale znajduje się na nim nieprawidłowe logo witryny. Google używa do Twoich ofert pracy tego samego logo, które jest widoczne na karcie panelu wiedzy Twojej firmy. Więcej informacji o tym, jak Google wybiera Twoje logo, znajdziesz w sekcji Aktualizowanie logo firmy.

Rozwiąż problem

Ten problem możesz rozwiązać na dwa sposoby:

 • Wskaż prawidłowe logo we właściwości hiringOrganization.logo. Upewnij się, że stosunek szerokości do wysokości obrazu wynosi od 0,75 do 2,5. Uporządkowane dane możesz zaktualizować szybciej niż panel wiedzy Google i nie musisz wtedy wysyłać prośby o jego zweryfikowanie.
 • Zaproponuj zmianę w swoim panelu wiedzy. Zaktualizowanie panelu wiedzy zapewnia większą kontrolę nad informacjami podawanymi o Twojej firmie w Google, ale może dłużej potrwać. Jeśli musisz szybko rozwiązać problem z logo, dodaj właściwość hiringOrganization.logo.

Brak miejsca wykonywania pracy lub jest ono nieprawidłowe

Przyczyna problemu: Google nie rozpoznaje wartości podanych we właściwości jobLocation, addressLocality lub addressRegion. Google próbuje dopasować dane geograficzne do jakiejś lokalizacji fizycznej, ale takiego miejsca nie ma lub jest ono nieprawidłowe.

Rozwiąż problem

 1. Upewnij się, że uporządkowane dane zawierają wartości właściwości jobLocation, addressLocality lub addressRegion (zależnie od lokalizacji nie wszystkie właściwości mają zastosowanie).
 2. Sprawdź poprawione dane o lokalizacji:
  1. Otwórz test wyników z elementami rozszerzonymi.
  2. W polu „Pobieranie adresu URL” wpisz adres URL oferty pracy.
  3. Kliknij Zweryfikuj.
  4. Kliknij Podgląd.

   Sukces: narzędzie do testowania wyników z elementami rozszerzonymi wyświetla prawidłowe miejsce pracy w narzędziu podglądu wyszukiwarki Google.

   Spróbuj ponownie: narzędzie do testowania wyników z elementami rozszerzonymi wyświetla wartość „fałsz” w polu, w którym powinno być podane miejsce pracy w narzędziu podglądu wyszukiwarki Google. Upewnij się, że miejsce podane w ofercie jest rzeczywistą lokalizacją.

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Używanie niestandardowych parametrów monitora UTM w Google Analytics

Do śledzenia wizyt, które następują po przekierowaniu użytkownika do Twojej witryny ze strony szczegółów oferty pracy, używaj naszych niestandardowych parametrów monitora UTM. Możesz z nich korzystać w Google Analytics i w innych zewnętrznych narzędziach do śledzenia:

utm_campaign=google_jobs_apply
utm_source=google_jobs_apply
utm_medium=organic

Jeśli występują nieoczekiwane wahania lub niezgodności związane z liczbą wizyt, skorzystaj z tego narzędzia do rozwiązywania problemów, aby wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Dostępność w poszczególnych regionach

Z przyjemnością udostępniamy w kolejnych regionach interfejs Google do znajdowania ofert pracy. Aktualnie można z niego korzystać na tych obszarach.

 • Azja – dostępność w tych krajach:
  • Bangladesz
  • Hongkong
  • Indie
  • Indonezja
  • Japonia
  • Kazachstan
  • Kirgistan
  • Malezja
  • Pakistan
  • Filipiny
  • Singapur
  • Sri Lanka
  • Tajwan
  • Tajlandia
  • Uzbekistan
  • Wietnam
 • Europa– dostępność w tych krajach:
  • Austria
  • Białoruś
  • Belgia
  • Dania
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Włochy
  • Holandia
  • Portugalia
  • Rosja
  • Hiszpania
  • Szwajcaria
  • Wielka Brytania
 • Ameryka Łacińska – dostępność w całym regionie
 • Bliski Wschód i Afryka Północna – dostępność w tych krajach:
  • Algieria
  • Bahrajn
  • Egipt
  • Irak
  • Jordania
  • Kuwejt
  • Liban
  • Libia
  • Maroko
  • Oman
  • Palestyna
  • Katar
  • Arabia Saudyjska
  • Tunezja
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Ameryka Północna – dostępność w całym regionie
 • Afryka Subsaharyjska – dostępność w całym regionie