Zgłaszanie do Google prośby o ponowne zindeksowanie adresów URL

Jeśli jakaś strona w Twojej witrynie jest nowa lub została niedawno zaktualizowana, możesz użyć dowolnej z wymienionych tutaj metod, aby poprosić Google o jej ponowne zindeksowanie. Nie możesz poprosić o zindeksowanie adresów URL, którymi nie zarządzasz.

Indeksowanie trwa od kilku dni do kilku tygodni. Prosimy o cierpliwość. Postępy tego procesu możesz sprawdzać przy użyciu raportu o stanie indeksowania lub narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Użycie narzędzia do sprawdzania adresów URL (gdy masz ich tylko kilka)

Aby poprosić o zindeksowanie pojedynczych adresów URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL. Prośby w tym narzędziu mogą przesyłać tylko właściciele usługi w Search Console lub jej użytkownicy z pełnym dostępem.

Pamiętaj, że istnieje ograniczenie dotyczące liczby poszczególnych adresów URL, które można przesłać, a przesłanie wielu próśb o ponowne zindeksowanie tego samego adresu URL nie przyspieszy indeksowania.

Przesłanie mapy witryny (wielu adresów URL naraz)

Jeśli masz wiele adresów URL, prześlij mapę witryny. Mapa witryny to dla Google ważne źródło informacji o adresach URL w Twojej witrynie. Może być bardzo przydatna, jeśli witryna została niedawno uruchomiona lub przeniesiona. Może też ona obejmować dodatkowe metadane dotyczące alternatywnych wersji językowych oraz stron zawierających filmy, obrazy lub wiadomości. Dowiedz się, jak utworzyć i przesłać mapę witryny