Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przygotowywanie i przesyłanie mapy witryny

Na tej stronie znajdują się informacje o przygotowywaniu mapy witryny i udostępnianiu jej Google. Więcej informacji o mapach witryn

 1. Wybierz format mapy witryny, którego chcesz użyć.
 2. Utwórz mapę witryny automatycznie lub ręcznie.
 3. Udostępnij Google mapę witryny.

Formaty mapy witryny

Google obsługuje kilka formatów map witryn:

We wszystkich formatach akceptujemy standardowy protokół mapy witryny. Google nie przetwarza obecnie tagu <priority> zawartego w mapach witryn.

Plik mapy witryny nie może w żadnym formacie mieć więcej niż 50 MB (po rozpakowaniu) i nie może zawierać więcej niż 50 000 adresów URL. Jeśli plik jest większy lub zawiera więcej adresów URL, podziel go na kilka oddzielnych map witryny. Możesz również utworzyć plik indeksu map witryn (który wskazuje listę map witryn) i przesłać go do Google. Możesz przesłać wiele map witryny lub plików z indeksem map witryny.

XML

Tak wygląda bardzo prosta mapa witryny w formacie XML, w której wskazany jest 1 adres URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/foo.html</loc>
  <lastmod>2022-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Bardziej złożone przykłady i szczegółową dokumentację znajdziesz na stronie sitemaps.org.

Są tam przykłady map witryn, które określają alternatywne wersje językowe stron, i map witryn utworzonych na potrzeby plików wiadomości, wideo i graficznych.

RSS, mRSS i Atom 1.0

Jeśli prowadzisz bloga z obsługą kanałów RSS lub Atom, możesz podać adres URL kanału w mapie witryny. Większość oprogramowania do tworzenia blogów może generować taki kanał automatycznie. Pamiętaj, że kanał pozwala przesyłać informacje tylko o najnowszych adresach URL.

 • Google akceptuje kanały RSS 2.0 i Atom 1.0.
 • Możesz użyć kanału mRSS (media RSS), aby udostępnić Google szczegółowe informacje o treściach wideo w witrynie.

Tekst

Jeśli w Twojej mapie witryny wskazane są tylko adresy URL stron internetowych, możesz przekazać Google prosty plik tekstowy zawierający po 1 adresie w każdym wierszu, np.:

https://www.example.com/file1.html
https://www.example.com/file2.html

Wytyczne dla map witryn w postaci plików tekstowych

 • W pliku mapy witryny użyj kodowania UTF-8.
 • Nie umieszczaj w pliku mapy witryny nic poza adresami URL.
 • Nazwa pliku tekstowego może być dowolna, ale musi mieć rozszerzenie .txt (np. mapa_witryny.txt).

Rozszerzenia map witryn dotyczące dodatkowych typów multimediów

Google obsługuje rozszerzoną składnię map witryn na potrzeby podanych niżej typów multimediów. Użyj tych rozszerzeń, aby opisać pliki z filmami, obrazami i innymi treściami, które są trudne do przeanalizowania. Ułatwi to indeksowanie treści Twojej witryny.

Ogólne wskazówki dotyczące mapy witryny

 • Stosuj spójne, pełne i jednoznaczne adresy URL. Googlebot będzie indeksować takie adresy URL, jakie są wskazane w mapie. Jeśli np. adres Twojej witryny to https://www.example.com/, nie podawaj adresu URL jako https://example.com/ (brak www) ani ./mypage.html (względny adres URL).
 • Mapa witryny może zostać opublikowana w dowolnym miejscu witryny, ale ma wpływ tylko na elementy podrzędne katalogu, w którym się znajduje. Zalecamy opublikowanie mapy witryny w katalogu głównym witryny, aby miała wpływ na wszystkie pliki w witrynie.
 • W mapie witryny nie podawaj identyfikatorów sesji ani innych identyfikatorów zależnych od użytkownika. Pozwoli to ograniczyć wielokrotne indeksowanie tych adresów URL.
 • Poinformuj Google o alternatywnych wersjach językowych adresu URL za pomocą adnotacji hreflang.
 • Pliki mapy witryny muszą być zakodowane w standardzie UTF-8, a adresy URL muszą zawierać odpowiednie kody zmiany znaczenia.
 • Podziel duże mapy witryn na mniejsze. Mapa witryny może zawierać maksymalnie 50 tys. adresów URL i nie może przekraczać 50 MB po zdekompresowaniu. Zamiast przesyłać pojedyncze mapy witryny, wymień je wszystkie w pliku indeksu map witryny i prześlij go do Google.
 • Podawaj w mapie witryny tylko kanoniczne adresy URL. Jeśli masz kilka wersji strony, w mapie witryny podaj tylko tę, którą wolisz wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Jeśli masz kilka wersji swojej witryny (np. z www i bez www), wybierz wersję preferowaną i w niej opublikuj mapę witryny, a w drugiej wersji witryny dodaj atrybut rel=canonical lub przekierowania.
 • Jeśli używasz różnych adresów URL do wersji mobilnej i komputerowej, zalecamy wskazanie w mapie witryny tylko 1 wersji. Jeśli jednak wolisz wskazać oba adresy URL, dodaj do nich adnotacje, które pozwolą je rozróżnić.
 • Używaj rozszerzeń map witryn do wskazywania dodatkowych typów multimediów, np. filmów, obrazów i wiadomości.
 • Jeśli masz alternatywne strony dla różnych języków lub regionów, możesz użyć atrybutu „hreflang” w mapie witryny lub tagach HTML, żeby wskazać alternatywne adresy URL.
 • Znaki inne niż alfanumeryczne i łacińskie. Plik mapy witryny musi być kodowany w formacie UTF-8 (można to zazwyczaj ustawić podczas zapisywania pliku). Tak jak we wszystkich plikach XML, wszelkie wartości danych (łącznie z adresami URL) muszą zawierać kody zmiany znaczenia encji w przypadku znaków podanych w tabeli poniżej. Mapa witryny może zawierać wyłącznie znaki ASCII. Nie może zawierać znaków z rozszerzonego zakresu ASCII, określonych kodów kontrolnych ani znaków specjalnych, takich jak *{}. Jeśli URL mapy witryny zawiera te znaki, podczas próby jego dodania wyświetli się błąd.
  Znak Symbol Kod zmiany znaczenia
  Znak & & &amp;
  Pojedynczy cudzysłów ' &apos;
  Podwójny cudzysłów " &quot;
  Większe niż > &gt;
  Mniejsze niż < &lt;

  Dodatkowo wszystkie adresy URL (łącznie z adresem URL mapy witryny) muszą być zakodowane w sposób umożliwiający ich odczytanie przez serwer WWW, na którym się znajdują, i zawierać kody zmiany znaczenia. Jeśli jednak do generowania adresów URL używasz jakichkolwiek skryptów, narzędzi lub plików dziennika (czegokolwiek poza ręcznym wpisywaniem), zazwyczaj jest to już zrobione. Jeśli podczas próby przesłania mapy witryny zobaczysz błąd informujący o tym, że Google nie może odnaleźć niektórych adresów URL, sprawdź, czy adresy te są zgodne ze standardem RFC-3986 (dla identyfikatorów URI), standardem RFC-3987 (dla identyfikatorów IRI) i standardem XML.

  Oto przykład adresu URL zawierającego znak spoza zestawu ASCII (ü) oraz znak wymagający zastosowania kodu zmiany znaczenia encji (&):

  https://www.example.com/ümlat.html&q=name

  Oto ten sam adres URL w kodowaniu ISO-8859 i z kodami zmiany znaczenia:

  https://www.example.com/%FCmlat.html&amp;q=name

  Oto ten sam adres URL w kodowaniu UTF-8 i z kodami zmiany znaczenia:

  https://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
 • Pamiętaj, że mapy witryn to wskazówka dla Google dotycząca stron, które Twoim zdaniem są ważne. Google nie zobowiązuje się do zindeksowania wszystkich adresów URL podanych w mapie witryny.
 • Google ignoruje wartości <priority><changefreq>.
 • Google używa wartości <lastmod>, jeśli jest ona spójna i zweryfikowana (np. przez porównanie z ostatnią modyfikacją strony).
 • Pozycja adresu URL w mapie witryny nie jest istotna. Google nie indeksuje adresów URL w takiej kolejności, w jakiej występują one w Twojej mapie witryny.

Jak utworzyć mapę witryny

Tworząc mapę witryny, informujesz wyszukiwarki o tym, które adresy URL powinny być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Są to kanoniczne adresy URL. Jeśli Twoja treść jest dostępna pod różnymi adresami URL, wybierz preferowany adres i uwzględnij go w mapie witryny zamiast wszystkich adresów URL, które prowadzą do tej samej treści.

Gdy zdecydujesz, które adresy URL chcesz uwzględnić w mapie witryny, w zależności od architektury i wielkości witryny wybierz 1 z tych sposobów:

Generowanie mapy witryny za pomocą systemu CMS

Jeśli korzystasz z systemu CMS takiego jak WordPress, Wix czy Blogger, prawdopodobnie udostępnił on już mapę witryny wyszukiwarkom. Poszukaj informacji o tym, jak Twój system CMS generuje mapy witryn lub jak utworzyć mapę witryny, jeśli CMS nie wygeneruje jej automatycznie. Na przykład w przypadku Wix wyszukaj „mapa witryny wix”.

W przypadku innych konfiguracji witryny musisz samodzielnie wygenerować mapę witryny.

Ręczne tworzenie mapy witryny

W przypadku witryn zawierających mniej niż kilkadziesiąt adresów URL możesz utworzyć mapę witryny ręcznie. Aby to zrobić, otwórz edytor tekstowy, taki jak Notatnik (Windows) lub Nano (Linux, macOS), i postępuj zgodnie ze składnią opisaną w sekcji Formaty mapy witryny. Plik może mieć dowolną nazwę, o ile znaki są dozwolone w adresie URL.

Możesz ręcznie tworzyć większe mapy witryn, ale jest to proces dość żmudny i na dłuższą metę trudny do wykonywania.

Automatyczne generowanie mapy witryny za pomocą narzędzi

Jeśli masz więcej niż kilkadziesiąt adresów URL, musisz wygenerować mapę witryny. Jest wiele narzędzi do generowania map witryn, ale najlepszym sposobem jest użycie oprogramowania do tworzenia stron internetowych. Możesz na przykład wyodrębnić adresy URL witryny z jej bazy danych, a następnie wyświetlić je na ekranie lub wyeksportować do pliku na serwerze WWW. W sprawie tego rozwiązania skontaktuj się z programistami lub menedżerem serwera. Jeśli potrzebujesz inspiracji w kodzie, zajrzyj do naszej kolekcji generatorów map witryn innych firm.

Pamiętaj o wymaganiach dotyczących rozmiaru mapy witryny. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dużymi mapami witryn.

Przesyłanie mapy witryny do Google

Google nie sprawdza mapy witryny przy każdym indeksowaniu witryny, a jedynie za pierwszym razem, gdy ją zauważy, oraz każdorazowo po otrzymaniu informacji o zmianie. Informuj Google o mapie witryny tylko wtedy, gdy jest nowa lub zaktualizowana. Nie przesyłaj ani nie zgłaszaj za pomocą funkcji „ping” niezmienionych map witryn kilka razy.

Jeśli w mapie witryny masz zaktualizowane strony, oznacz je za pomocą pola <lastmod>. Inne pliki XML mają podobne pole, np. <updated> w przypadku pliku XML kanału Atom. Dowiedz się, jak utworzyć taką datę.

Mapę witryny można przesłać do Google na kilka różnych sposobów:

 • Przesłanie mapy witryny w Search Console przy użyciu raportu Mapy witryn. Ten sposób pozwala sprawdzić, kiedy Googlebot uzyskał dostęp do mapy witryny i czy wystąpiły jakieś błędy przetwarzania.
 • Użyj interfejsu Search Console API, aby automatycznie przesłać mapę witryny.
 • Użycie narzędzia do pingowania. Wpisz w przeglądarce lub w wierszu polecenia żądanie GET z tym adresem, aby określić pełny adres URL mapy witryny. Upewnij się, że do pliku mapy witryny można uzyskać dostęp.
  https://www.google.com/ping?sitemap=FULL_URL_OF_SITEMAP

  Przykład:

  https://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • W dowolnym miejscu w pliku robots.txt wstaw poniższą instrukcję, która wskazuje ścieżkę dostępu do Twojej mapy witryny. Znajdziemy ją podczas następnego indeksowania Twojego pliku robots.txt:
  Sitemap: https://example.com/my_sitemap.xml
 • Skorzystaj z protokołu WebSub, jeśli używasz kanału Atom/RSS dla mapy witryny, aby przekazać informacje o zmianach również do wyszukiwarek innych niż Google.

Przesłanie mapy witryny jest działaniem pomocniczym. Google nie musi jej pobrać ani użyć do zindeksowania adresów URL witryny.

Rozwiązywanie problemów z mapami witryn

Zapoznaj się z przewodnikiem na temat rozwiązywania problemów z mapami witryn.