Mapy witryn dla Google News

Jeśli jesteś wydawcą wiadomości, użyj map witryn dla Google News, aby poinformować nas o swoich artykułach z wiadomościami i przekazać dodatkowe informacje na ich temat. Możesz rozszerzyć aktualnie używaną mapę witryny o tagi związanych z wiadomościami lub utworzyć oddzielną mapę witryny dla Google News przeznaczoną tylko do artykułów z wiadomościami. Akceptujemy oba rozwiązania, ale utworzenie osobnej mapy witryny do artykułów z wiadomościami może ułatwić śledzenie Twoich treści w wyszukiwarce przez Search Console.

Sprawdzone metody związane z mapą witryny dla Google News

Mapy witryn dla Google News bazują na ogólnych mapach witryn, więc w ich przypadku również obowiązują ogólne sprawdzone metody dotyczące map witryn.

Aktualizuj mapę witryny dla Google News o nowe artykuły w miarę ich publikowania. Nie twórz nowej mapy witryny przy każdej aktualizacji. Roboty serwisu Google News indeksują mapy witryn wiadomości tak często jak pozostałą część witryny.

Uwzględniaj tylko adresy URL artykułów utworzonych w ciągu ostatnich 2 dni. Jeśli artykuły są starsze niż 2 dni, usuń te adresy URL z mapy witryny dla Google News lub usuń z tych adresów metadane <news:news> w mapie witryny.

Jeśli wybierzesz metodę usuwania starych adresów URL z mapy witryny dla Google News, może to spowodować, że Twoja mapa witryny będzie przez jakiś czas pusta (np. jeśli nie opublikowano żadnych artykułów w ciągu ostatnich kilku dni). W Search Console możesz zobaczyć ostrzeżenie o pustej mapie witryny (tylko w celu sprawdzenia, czy taki stan jest zamierzony). Jeśli plik jest pusty, nie spowoduje to problemów w wyszukiwarce Google.

Przykładowa mapa witryny dla Google News

Przykład poniżej pokazuje zwykłą mapę witryny z rozszerzeniem dotyczącym wiadomości. Zawiera 1 tag <url> i pojedynczy tag <news:news> z wymaganymi tagami podrzędnymi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
 <url>
 <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
 <news:news>
  <news:publication>
   <news:name>The Example Times</news:name>
   <news:language>en</news:language>
  </news:publication>
  <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
  <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
 </news:news>
 </url>
</urlset>

Odwołanie do mapy witryny dla Google News

Tagi news są zdefiniowane w przestrzeni nazw mapy witryny dla Google News: http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9.

Aby umożliwić Google korzystanie z mapy witryny dla Google News, musisz użyć tych wymaganych tagów:

Tagi wymagane
<news:news> Tag nadrzędny innych tagów w przestrzeni nazw news:. Każdy tag mapy witryny url może mieć tylko 1 tag news:news (i odpowiedni tag zamykający), a mapa witryny może zawierać maksymalnie 1000 tagów news:news. Jeśli w mapie witryny dla Google News jest więcej niż 1000 tagów <news:news>, podziel mapę na kilka mniejszych.
<news:publication>

Tag nadrzędny tagów <news:name><news:language>. Każdy tag nadrzędny <news:news> może mieć tylko 1 tag <news:publication>.

<news:name>

Tag <news:name> to nazwa publikacji z wiadomościami. Musi ona dokładnie odpowiadać nazwie wyświetlanej w Twoich artykułach na stronie news.google.com, z pominięciem wszystkich elementów znajdujących się w nawiasach.

<news:language>

Tag <news:language> to język publikacji. Użyj kodu języka w standardzie ISO 639 (2 lub 3 litery).

Wyjątek: w przypadku języka chińskiego należy użyć kodu zh-cn dla odmiany uproszczonej lub zh-tw dla odmiany tradycyjnej.

<news:publication_date>

Data opublikowania artykułu w formacie W3C. Może mieć format „pełnej daty” (YYYY-MM-DD) albo „pełnej daty z godziną, minutami, sekundami i znacznikiem strefy czasowej” (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Określ pierwotną datę i godzinę opublikowania artykułu w Twojej witrynie. Nie podawaj, kiedy artykuł został dodany do mapy witryny.

Google akceptuje każdy z tych formatów:

 • Pełna data: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
 • Pełna data oraz godziny i minuty: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
 • Pełna data oraz godziny, minuty i sekundy: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Pełna data oraz godziny, minuty, sekundy i części dziesiętne sekundy: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<news:title>

Tytuł artykułu z wiadomościami.

Dodatkowe zasoby

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z tymi zasobami: