Sprawdzone metody dotyczące witryn mobilnych i indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych

Na potrzeby indeksowania treści i sporządzania rankingów Google używa przede wszystkim mobilnej wersji zawartości witryny zeskanowanej jako klient-smartfon. Jest to tzw. indeksowanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

Zdecydowanie zalecamy korzystanie z mobilnej wersji stron, aby Twoje treści pojawiały się w wynikach wyszukiwania Google, chociaż pojawią się tam również wtedy, gdy nie będziesz z nich korzystać. Te sprawdzone metody dotyczą ogólnie witryn mobilnych i z definicji indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych.

Aby zapewnić użytkownikom możliwie najlepsze wrażenia, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami opisanymi w tym przewodniku.

Utwórz witrynę dostosowaną do komórek

Utwórz witrynę dostosowaną do komórek dla wygody użytkowników odwiedzających ją przy użyciu telefonu komórkowego. Podczas tworzenia witryn dostosowanych do komórek możesz wybrać jedną z 3 konfiguracji:

 • Elastyczne projektowanie stron: udostępnia ten sam kod HTML dla tego samego adresu URL bez względu na urządzenie użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy, przeglądarka niewizualna), ale pozwala wyświetlać treści w różny sposób (czyli „elastycznie”) w zależności od rozmiaru ekranu. Google zaleca elastyczne projektowanie witryn, ponieważ ten wzorzec projektowy jest najłatwiejszy w implementacji i obsłudze.
 • Dynamiczne wyświetlanie treści: używa tego samego adresu URL niezależnie od urządzenia. Ta konfiguracja wykorzystuje wykrywanie user-agent oraz nagłówek odpowiedzi HTTP Vary: user-agent na potrzeby wyświetlania różnych wersji HTML na różnych urządzeniach.
 • Osobne adresy URL: udostępnia różny kod HTML w zależności od urządzenia, a także osobne adresy URL. Ta konfiguracja, podobnie jak dynamiczne wyświetlanie treści, na podstawie user-agent i nagłówków HTTP Vary przekierowuje użytkowników do wersji witryny dostosowanej do używanego przez nich urządzenia.

Zawartość tego przewodnika dotyczy tylko dynamicznego wyświetlania treści i osobnych adresów URL. W przypadku elastycznego projektowania stron treść i metadane są takie same w mobilnej i komputerowej wersji stron.

Upewnij się, że Google ma dostęp do Twoich treści i może je renderować

Upewnij się, że Google ma dostęp do treści i zasobów Twojej strony mobilnej i może je renderować.

 • Używaj tych samych tagów robots meta w witrynie mobilnej i komputerowej. Jeśli użyjesz w witrynie mobilnej innego tagu robots meta (zwłaszcza tagu noindex lub nofollow), po włączeniu w Twojej witrynie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych Google może nie być w stanie przeskanować ani zindeksować Twojej strony.
 • Nie ustawiaj leniwego ładowania głównej treści po interakcji użytkownika. Google nie załaduje treści, które do wczytania wymagają interakcji użytkownika (na przykład przesunięcia palcem, kliknięcia lub wpisania tekstu). Upewnij się, że Google widzi treści wczytywane metodą leniwego ładowania
 • Pozwól Google indeksować Twoje zasoby. Niektóre zasoby mają inne adresy URL w witrynie mobilnej niż na stronie na komputery. Jeśli chcesz, aby Twoje adresy URL były indeksowane przez Google, upewnij się, że nie blokujesz ich za pomocą reguły disallow.

Upewnij się, że treść na komputery i na urządzenia mobilne jest taka sama

Nawet jeśli strona mobilna i strona na komputery mają porównywalną treść, różnice w DOM lub układzie mogą spowodować, że Google zrozumie te treści inaczej. Jeśli jednak wersja komputerowa i mobilna zawiera te same treści, obie z nich mogą być sklasyfikowane pod kątem tych samych słów kluczowych.

 • Witryna mobilna powinna zawierać te same treści co strona na komputery. Jeśli witryna mobilna zawiera mniej treści niż strona na komputery, zastanów się, czy nie warto jej rozbudować, tak aby główna treść była taka sama jak na stronie na komputery. Dla wygody użytkowników możesz zmienić wygląd strony na urządzenia mobilne (np. treść możesz przenieść do akordeonów lub na karty). Upewnij się tylko, że treść jest taka sama jak w wersji na komputery, bo indeksowana będzie niemal wyłącznie wersja mobilna.
 • W witrynie mobilnej używaj tych samych czytelnych i pasujących nagłówków co na stronie na komputery.

Sprawdź uporządkowane dane

Jeśli masz w witrynie uporządkowane dane, upewnij się, że są one dostępne w obu jej wersjach. Oto kilka kwestii, które warto sprawdzić:

 • Zadbaj o to, aby w witrynie mobilnej i na stronie na komputery były te same uporządkowane dane. Jeśli musisz ustalić priorytety typów uporządkowanych danych dodawanych do witryny mobilnej, przyjmij tę kolejność: Breadcrumb, ProductVideoObject.
 • Używaj w uporządkowanych danych prawidłowych adresów URL. Sprawdź, czy adresy URL w uporządkowanych danych w wersjach mobilnych są mobilnymi adresami URL.
 • Jeśli korzystasz z Markera danych, przetestuj go w swojej witrynie mobilnej. Jeśli wskazujesz uporządkowane dane z użyciem Markera danych, regularnie sprawdzaj w panelu Markera danych, czy nie wystąpiły błędy podczas wyodrębniania.

Umieść te same metadane w obu wersjach witryny

Upewnij się, że element titlemetaopis są takie same w obu wersjach witryny.

Sprawdź miejsce docelowe reklam

Nie pozwól, aby reklamy obniżały pozycję Twojej strony mobilnej w rankingu. Gdy wyświetlasz reklamy na urządzeniach mobilnych, postępuj zgodnie z wytycznymi Better Ads Standards. Na przykład reklamy u góry strony mogą zajmować na urządzeniu mobilnym zbyt dużo miejsca, co niekorzystnie wpływa na wrażenia użytkowników.

Sprawdź treści wizualne

Sprawdź obrazy

Upewnij się, że obrazy w Twojej witrynie mobilnej są zgodne ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi grafiki. Oto najważniejsze zalecenia:

 • Przesyłaj obrazy wysokiej jakości. Nie używaj w witrynie mobilnej obrazów, które są zbyt małe lub mają niską rozdzielczość.
 • Używaj obsługiwanego formatu obrazów. Nie używaj nieobsługiwanych formatów ani tagów. Przykładowo Google obsługuje obrazy w formacie SVG, ale nasze systemy nie mogą indeksować obrazów .jpg w tagu <image> wewnątrz wbudowanego pliku SVG.
 • Nie używaj adresów URL, które zmieniają się za każdym razem, gdy strona wczytuje obrazy. Google nie jest w stanie prawidłowo przetworzyć ani zindeksować zasobów, jeśli ich adresy URL nieustannie się zmieniają.
 • Zadbaj o to, aby witryna mobilna miała dla obrazów taki sam tekst alternatywny jak strona na komputery. Do obrazów w witrynie mobilnej używaj tego samego opisowego tekstu alternatywnego co na stronie na komputery.
 • Upewnij się, że jakość treści strony mobilnej jest równie dobra co na stronie na komputery. Do obrazów w witrynie mobilnej używaj tych samych pasujących tytułów, podpisów, nazw plików i tekstu, których używasz na stronie na komputery.

Sprawdź filmy

Filmy w Twojej witrynie mobilnej powinny być zgodne ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi filmów. Oto najważniejsze zalecenia:

 • Nie używaj adresów URL, które zmieniają się za każdym razem, gdy strona wczytuje filmy. Google nie jest w stanie prawidłowo przetworzyć ani zindeksować zasobów, jeśli ich adresy URL nieustannie się zmieniają.
 • Używaj obsługiwanego formatu filmów i umieszczaj je w obsługiwanych tagach. Do identyfikacji filmu na stronie służy tag HTML, np. <video>, <embed> lub <object>.
 • Używaj tych samych uporządkowanych danych filmu w witrynie mobilnej i na stronie na komputery. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Sprawdź uporządkowane dane.
 • Jeśli film jest wyświetlany na urządzeniu mobilnym, umieść go na stronie w łatwo dostępnym miejscu. Pozycja filmu w rankingu może być niższa, jeśli użytkownicy muszą długo przewijać stronę mobilną w dół, aby go znaleźć.

Dodatkowe sprawdzone metody dotyczące osobnych adresów URL

Jeśli używasz osobnych adresów URL na stronie na komputery i stronie mobilnej („m.”), postępuj zgodnie z tymi dodatkowymi sprawdzonymi metodami:

 • Upewnij się, że stan strony błędu na stronie na komputery i w witrynie mobilnej jest taki sam. Jeśli strona na komputery wyświetla zwykłą stronę z treścią, a jej wersja mobilna – stronę błędu, dana strona nie zostanie uwzględniona w indeksie.
 • Zadbaj o to, aby w wersji mobilnej nie było adresów URL z fragmentami. Fragment adresu URL to jego końcowa część zaczynająca się od znaku #. W większości przypadków adresy URL z fragmentami nie nadają się do indeksowania, więc po włączeniu w witrynie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych tych stron nie będzie w indeksie.
 • Dopilnuj, aby wersje komputerowe, które wyświetlają różne treści, miały swoje odpowiedniki w wersji mobilnej. Jeśli różne adresy URL prowadzą do tej samej strony (np. do strony głównej na urządzeniach mobilnych), po włączeniu w domenie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych żadnej z tych stron nie będzie w indeksie.
 • Sprawdź w Search Console, czy masz dostęp do danych i komunikatów z obu wersji witryny. W witrynie może nastąpić przesunięcie danych, gdy Google obejmie ją indeksowaniem zoptymalizowanym pod kątem urządzeń mobilnych.
 • Sprawdź linki hreflang w osobnych adresach URL. Jeśli używasz elementów rel=hreflang link na potrzeby internacjonalizacji, twórz osobne powiązania między mobilnymi a komputerowymi adresami URL. Atrybut hreflang mobilnych adresów URL musi wskazywać mobilne adresy URL, a atrybut hreflang adresu URL na komputery musi wskazywać adresy URL na komputery.

  Oto przykładowy atrybut hreflang dla strony głównej witryny, która ma osobne adresy URL w wersjach mobilnej i komputerowej.

  Witryna mobilna

  W tym przykładzie URL witryny mobilnej to https://m.example.com/.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://m.example.com/es/">
  <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://m.example.com/fr/">
  <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m.example.com/de/">
  <link rel="alternate" hreflang="th" href="https://m.example.com/th/">

  Witryna komputerowa

  W tym przykładzie URL strony na komputery to https://example.com/.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.example.com/">
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://example.com/es/">
  <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://example.com/fr/">
  <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://example.com/de/">
  <link rel="alternate" hreflang="th" href="https://example.com/th/">
 • Zadbaj o to, aby Twoja witryna mobilna miała wystarczające zasoby, które pozwolą obsłużyć potencjalny wzrost szybkości indeksowania.
 • Sprawdź, czy reguły w pliku robots.txt w obu wersjach witryny działają zgodnie z oczekiwaniami. Plik robots.txt pozwala określić, które części witryny powinny być skanowane. Najczęściej dla obu wersji witryny należy użyć tych samych reguł robots.txt.
 • Używaj prawidłowych elementów rel=canonicalrel=alternate link w wersji mobilnej i komputerowej. Adres URL na komputery jest zawsze kanoniczny, a wersja mobilna jest wersją alternatywną tego adresu.

  Oto przykład użycia atrybutów rel=canonicalrel=alternate w witrynie używającej osobnych adresów URL.

  Witryna mobilna

  W tym przykładzie URL witryny mobilnej to https://m.example.com/ i zawiera on element link, który wskazuje adres URL na komputery jako kanoniczny.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">

  Witryna komputerowa

  W tym przykładzie URL strony na komputery to https://example.com/ i zawiera on element link, który wskazuje samego siebie jako kanoniczny URL, a po nim następuje kolejny element link, który wskazuje wersję mobilną jako alternatywną wersję tego adresu URL.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.example.com/">

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajduje się lista częstych błędów, które mogą uniemożliwić włączenie w witrynie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych lub spowodować obniżenie pozycji w rankingu po jego włączeniu. Jeśli w Twojej witrynie nie zostało jeszcze włączone indeksowanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, po jego włączeniu spadła pozycja witryny w rankingu lub w Search Console pojawił się jakiś komunikat, sprawdź poniższą listę częstych błędów i rozwiąż ewentualne problemy.

Błędy

Brakujące uporządkowane dane

Przyczyna błędu: na stronie mobilnej nie ma wszystkich znaczników uporządkowanych danych, które znajdują się na stronie na komputery.

Rozwiąż problem:

 1. Sprawdź, czy uporządkowane dane znajdują się w obu wersjach witryny (mobilnej i komputerowej).
 2. Zadbaj o to, aby w witrynie mobilnej i na stronie na komputery były te same uporządkowane dane.
 3. Używaj w uporządkowanych danych prawidłowych adresów URL. Sprawdź, czy adresy URL w uporządkowanych danych w wersjach mobilnych są prawidłowymi adresami URL.
 4. Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy podczas wyodrębniania. Jeśli wskazujesz uporządkowane dane z użyciem Markera danych, regularnie sprawdzaj w panelu Markera danych, czy nie wystąpiły błędy podczas wyodrębniania.
 5. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby sprawdzić, czy treści są widoczne na wyrenderowanej stronie (treść strony jest widoczna dla Google właśnie w formie wyrenderowanej).

Tag noindex na stronach

Przyczyna problemu: indeksowanie strony mobilnej zostało zablokowane przez tag noindex.

Rozwiąż problem: użyj tych samych tagów robots meta w witrynie mobilnej i komputerowej. Nie używaj tagu noindex na stronie mobilnej (w przeciwnym razie Google nie będzie w stanie zindeksować Twojej strony po włączeniu w Twojej witrynie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych).

Brakujący obraz

Przyczyna problemu: na stronie mobilnej nie ma wszystkich istotnych obrazów, które znajdują się na stronie na komputery.

Rozwiąż problem:

 1. Witryna mobilna powinna zawierać te same treści co strona na komputery. Jeśli witryna mobilna zawiera mniej treści niż strona na komputery, rozważ jej rozbudowę, aby główna treść była taka sama jak na stronie na komputery. Do indeksowania używana jest tylko treść wyświetlana w witrynie mobilnej.
 2. Użyj tych samych tagów robots meta w witrynach mobilnej i komputerowej. Nie używaj tagu nofollow na stronie mobilnej (w przeciwnym razie Google nie będzie w stanie zeskanować ani zindeksować obrazów na Twojej stronie po włączeniu w Twojej witrynie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych).
 3. Używaj obsługiwanego formatu obrazów i właściwych tagów. Przykładowo Google obsługuje obrazy w formacie SVG, ale nasze systemy nie mogą indeksować obrazów .jpg w tagu <image> wewnątrz wbudowanego pliku SVG.
 4. Nie ustawiaj leniwego ładowania głównej treści po interakcji użytkownika. Google nie załaduje treści, które do wczytania wymagają interakcji użytkownika (na przykład przesunięcia palcem, kliknięcia lub wpisania tekstu). Upewnij się, że Google widzi treści wczytywane metodą leniwego ładowania

Zablokowany obraz

Przyczyna problemu: indeksowanie ważnego obrazu na stronie mobilnej zostało zablokowane przez plik robots.txt.

Rozwiąż problem: pozwól Google zindeksować Twoje zasoby. Niektóre obrazy mają w witrynie mobilnej inne adresy URL niż na stronie na komputery. Jeśli chcesz, aby Twoje adresy URL były indeksowane przez Google, nie blokuj ich za pomocą reguły disallow.

Niska jakość obrazu

Przyczyna problemu: ważny obraz na stronie mobilnej jest za mały lub ma małą rozdzielczość.

Rozwiąż problem: zapewnij obrazy wysokiej jakości. Nie używaj w witrynie mobilnej obrazów, które są zbyt małe lub mają niską rozdzielczość.

Brakujący tekst alternatywny

Przyczyna problemu: na stronie mobilnej brakuje tekstu alternatywnego do ważnego obrazu.

Rozwiąż problem: używaj tego samego tekstu alternatywnego do obrazów w witrynie mobilnej i na stronie na komputery.

Brakujący tytuł strony

Przyczyna problemu: na stronie mobilnej brakuje tytułu.

Rozwiąż problem: zadbaj o to, aby tytułymetaopisy w obu wersjach witryny były równoważne.

Brak metaopisu

Przyczyna problemu: na stronie mobilnej brakuje metaopisu.

Rozwiąż problem: zadbaj o to, aby tytułymetaopisy w obu wersjach witryny były równoważne.

Mobilny adres URL prowadzi do strony błędu

Przyczyna problemu: strona mobilna jest stroną błędu.

Rozwiąż problem: upewnij się, że stan strony błędu na stronie na komputery i w witrynie mobilnej jest taki sam. Jeśli strona na komputery wyświetla zwykłą stronę z treścią, a jej wersja mobilna – stronę błędu, dana strona nie zostanie uwzględniona w indeksie.

Mobilny adres URL zawiera fragment kotwicy

Przyczyna problemu: mobilny adres URL zawiera fragment kotwicy. Google nie może indeksować adresów URL, które zawierają fragmenty.

Rozwiąż problem: dopilnuj, żeby wersja mobilna nie miała adresów URL z fragmentami. W większości przypadków adresy URL z fragmentami nie nadają się do indeksowania, więc po włączeniu w witrynie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych tych stron nie będzie w indeksie.

Strona mobilna zablokowana przez plik robots.txt

Przyczyna problemu: strona mobilna została zablokowana przez regułę w pliku robots.txt.

Rozwiąż problem: sprawdź, czy reguły w pliku robots.txt i tagi robots meta działają zgodnie z oczekiwaniami w obu wersjach witryny. Używaj tych samych reguł w pliku robots.txt w wersjach mobilnej i komputerowej.

Zduplikowana mobilna strona docelowa

Przyczyna problemu: wiele stron na komputery przekierowuje na tę samą stronę mobilną.

Rozwiąż problem: upewnij się, że wersje komputerowe, które wyświetlają różne treści, mają swoje odpowiedniki w wersji mobilnej. Jeśli różne adresy URL prowadzą na urządzeniach mobilnych do tej samej strony, po włączeniu w domenie indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych wszystkie te strony będą pomijane.

Strona na komputery przekierowuje na stronę główną w wersji mobilnej

Przyczyna problemu: większość stron lub wszystkie strony na komputery przekierowują na stronę główną w wersji mobilnej.

Rozwiąż problem: upewnij się, że wersja komputerowa ma odpowiednik w wersji mobilnej. Jeśli różne adresy URL przekierowują na stronę główną na urządzeniach mobilnych, wszystkie te strony będą pominięte w indeksie po przejściu domeny na indeksowanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

Problemy z jakością strony

Przyczyna problemu: na stronie mobilnej występują problemy z reklamami, brakującą treścią, tytułami lub elementami opisowymi znajdujących się na niej obrazów.

Rozwiąż problem:

 1. Nie pozwól, aby reklamy obniżały pozycję Twojej strony mobilnej w rankingu. Gdy wyświetlasz reklamy na urządzeniach mobilnych, postępuj zgodnie z wytycznymi Better Ads Standards.
 2. Witryna mobilna powinna zawierać te same treści co strona na komputery. Jeśli witryna mobilna zawiera mniej treści niż strona na komputery, rozważ jej rozbudowę, aby główna treść była taka sama jak na stronie na komputery. Do indeksowania używana jest tylko treść wyświetlana w witrynie mobilnej.
 3. W witrynie mobilnej używaj tych samych czytelnych i pasujących nagłówków co na stronie na komputery.
 4. Do obrazów w witrynie mobilnej używaj tych samych pasujących tytułów, podpisów, nazw plików i tekstu, których używasz na stronie na komputery.

Problemy z filmami

Przyczyna problemu: na stronie mobilnej znajduje się film, który ma nieobsługiwany format, został umieszczony w trudnej do odnalezienia lokalizacji, ma brakujące metaopisy lub bardzo wolno się ładuje.

Rozwiąż problem:

 1. Używaj obsługiwanego formatu filmów i umieszczaj je w obsługiwanych tagach. Do identyfikacji filmu na stronie służy tag HTML, np. <video>, <embed> lub <object>.
 2. Nie ustawiaj leniwego ładowania głównej treści po interakcji użytkownika. Google nie załaduje treści, które do wczytania wymagają interakcji użytkownika (na przykład przesunięcia palcem, kliknięcia lub wpisania tekstu). Upewnij się, że Google widzi treści wczytywane metodą leniwego ładowania
 3. Umieść film w łatwo dostępnej lokalizacji w witrynie mobilnej. Pozycja filmu w rankingu może być niższa, jeśli użytkownicy muszą długo przewijać stronę mobilną w dół, aby go znaleźć.

Problemy z obciążeniem serwera

Przyczyna problemu: niektóre serwery nie mają wystarczającego obciążenia.

Rozwiąż problem: upewnij się, że Twoja witryna mobilna ma wystarczającą przepustowość, aby obsłużyć potencjalny wzrost szybkości indeksowania.