Mapy witryn wideo i rozwiązania alternatywne

Mapa witryny wideo to mapa witryny zawierająca dodatkowe informacje o filmach umieszczonych na stronach. Utworzenie mapy witryny wideo to dobry sposób, żeby pomóc Google znaleźć i przeanalizować materiały wideo w Twojej witrynie. Dotyczy to zwłaszcza filmów dodanych niedawno lub takich, które trudno byłoby nam znaleźć przy użyciu standardowych mechanizmów skanowania.

Zalecamy korzystanie z map witryn wideo, ale obsługujemy też kanały mRSS.

Sprawdzone metody dotyczące map witryn wideo

Mapy witryn wideo bazują na ogólnych mapach witryn, więc w ich przypadku również obowiązują ogólne sprawdzone metody dotyczące map witryn. Możesz utworzyć osobną mapę witryny bądź kanał mRSS tylko na potrzeby filmów lub umieścić tagi mapy witryny wideo w istniejącej mapie witryny – użyj metody, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

W przypadku map witryn wideo dodatkowo obowiązują też te specjalne wymagania:

 • Nie wymieniaj filmów niezwiązanych z zawartością strony hostującej. Przykładem może tu być film, który stanowi drobne uzupełnienie strony lub nie ma związku z główną treścią tekstową.
 • Wszystkie pliki wymienione w mapie witryny wideo muszą być dostępne dla Googlebota. Oznacza to, że adresy URL w mapie witryny wideo:
  • nie mogą być wykluczone z indeksowania przez reguły w pliku robots.txt,
  • muszą być dostępne bez metaplików i bez logowania się,
  • nie mogą być blokowane przez zapory sieciowe ani podobny mechanizm,
  • muszą być dostępne za pomocą obsługiwanego protokołu: HTTP i FTP (protokoły transmisji strumieniowej nie są obsługiwane).

  Jeśli chcesz zablokować spamerom dostęp do Twoich materiałów wideo pod adresami <player_loc> lub <content_loc>, sprawdź, czy każdy z robotów uzyskujących dostęp do Twojego serwera to naprawdę Googlebot.

Więcej wskazówek na temat filmów w wyszukiwarce Google znajdziesz w naszych sprawdzonych metodach dotyczących filmów.

Przykładowa mapa witryny wideo

Przykład poniżej pokazuje zwykłą mapę witryny z rozszerzeniem dotyczącym filmów. Obejmuje 2 wpisy o filmie zagnieżdżone w pojedynczym tagu <url>. Pierwszy wpis <video> zawiera wszystkie tagi, z których może korzystać Google, a drugi – tylko tagi wymagane.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
   <video:description>
    Alkis shows you how to get perfectly done steaks every time
   </video:description>
   <video:content_loc>
    http://streamserver.example.com/video123.mp4
   </video:content_loc>
   <video:player_loc>
    https://www.example.com/videoplayer.php?video=123
   </video:player_loc>
   <video:duration>600</video:duration>
   <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
   <video:rating>4.2</video:rating>
   <video:view_count>12345</video:view_count>
   <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
   <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
   <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
   <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
   <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
   <video:uploader
    info="https://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
   </video:uploader>
   <video:live>no</video:live>
  </video:video>
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/345.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>Grilling steaks for winter</video:title>
   <video:description>
    In the freezing cold, Roman shows you how to get perfectly done steaks every time.
   </video:description>
   <video:content_loc>
    http://streamserver.example.com/video345.mp4
   </video:content_loc>
   <video:player_loc>
    https://www.example.com/videoplayer.php?video=345
   </video:player_loc>
  </video:video>
 </url>
</urlset>

Więcej przykładów

Poniższy przykład pokazuje, jak dodać do mapy witryny wideo umieszczony film w odtwarzaczu Vimeo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>Lizzi is painting the wall</video:title>
   <video:description>
    Gary is watching the paint dry on the wall Lizzi painted.
   </video:description>
   <video:player_loc>
    https://player.vimeo.com/video/987654321
   </video:player_loc>
  </video:video>
 </url>
</urlset>

Ten przykład pokazuje, jak dodać do mapy witryny wideo umieszczony film w YouTube:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/345.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>John teaches cheese</video:title>
   <video:description>
    John explains the differences between a banana and cheese.
   </video:description>
   <video:player_loc>
    https://www.youtube.com/embed/1a2b3c4d
   </video:player_loc>
  </video:video>
 </url>
</urlset>

Odwołanie do mapy witryny wideo

Tagi video są zdefiniowane w przestrzeni nazw map witryn wideo: http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1

Aby umożliwić Google korzystanie z mapy witryny wideo, musisz użyć tych wymaganych tagów:

Tagi wymagane
<video:video>

Element nadrzędny wszystkich informacji o pojedynczym filmie na stronie określonej przez tag <loc>. W tagu <loc> możesz umieścić wiele tagów <video:video>, po jednym na każdy film znajdujący się na stronie hostującej.

<video:thumbnail_loc>

URL wskazujący plik graficzny miniatury filmu. Postępuj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pliku miniatury filmu.

<video:title>

Tytuł filmu. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub być umieszczone w bloku CDATA. Zalecamy, żeby wpis pasował do tytułu filmu wyświetlanego na stronie internetowej, na której ten film jest umieszczony.

<video:description>

Opis filmu. Maksymalnie 2048 znaków. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub być umieszczone w bloku CDATA. Opis filmu musi odpowiadać opisowi wyświetlanemu na stronie internetowej, na której ten film jest umieszczony, ale niekoniecznie słowo w słowo.

<video:content_loc>

Adres URL wskazujący multimedialny plik wideo. Plik musi być w jednym z obsługiwanych formatów.

Dodatkowe wytyczne

 • Formaty HTML i Flash nie są obsługiwane.
 • Nie może być taki sam jak adres URL w nadrzędnym tagu <loc>.
 • Jest odpowiednikiem elementu VideoObject.contentUrl w uporządkowanych danych.
 • Sprawdzona metoda: jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swoich materiałów, ale nadal mają być one skanowane, wykorzystaj weryfikowanie Googlebota, aby sprawdzić, czy Googlebot ma do nich dostęp.
<video:player_loc>

Adres URL odtwarzacza określonego filmu. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w atrybucie src tagu <embed>.

Dodatkowe wytyczne

 • Nie może być taki sam jak adres URL w tagu <loc>.
 • W przypadku Vimeo, YouTube i innych platform hostingu wideo, które pozwalają na umieszczanie filmów za pomocą elementów iframe filmów, zamiast video:content_loc używana jest ta wartość. Jest odpowiednikiem elementu VideoObject.embedUrl w uporządkowanych danych.
 • Sprawdzona metoda: jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swoich materiałów, ale nadal mają być one skanowane, wykorzystaj weryfikowanie Googlebota, aby sprawdzić, czy Googlebot ma do nich dostęp.

Dodatkowe tagi opcjonalne mogą ułatwić Google rozpoznanie Twoich filmów i ich właściwości:

Tagi opcjonalne
<video:duration>

Czas trwania filmu w sekundach. Wartość musi mieścić się w przedziale od 1 do 28800 (8 godzin).

<video:expiration_date>

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie W3C. Pomiń ten tag, jeśli Twój film będzie dostępny cały czas. Jeśli określisz ten parametr, wyszukiwarka Google nie wyświetli filmu po upływie wskazanego terminu. W przypadku filmów cyklicznych z tym samym adresem URL zmień datę wygaśnięcia na nową.

Obsługiwane wartości to pełna data (YYYY-MM-DD) lub pełna data wraz z liczbą godzin, minut i sekund oraz strefą czasową (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Przykład: 2012-07-16T19:20:30+08:00

<video:rating>

Ocena filmu. Obsługiwane wartości to liczby zmiennoprzecinkowe z zakresu od 0.0 (niska) do 5.0 (wysoka).

<video:view_count>

Liczba wyświetleń filmu.

<video:publication_date>

Data pierwszego opublikowania filmu w formacie W3C. Obsługiwane wartości to pełna data (YYYY-MM-DD) lub pełna data wraz z liczbą godzin, minut i sekund oraz strefą czasową (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Przykład: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly>

Określa, czy film jest dostępny przy włączonym filtrze SafeSearch. Jeśli pominiesz ten tag, po włączeniu filtra SafeSearch film będzie dostępny.

Obsługiwane wartości:

 • yes: gdy filtr SafeSearch jest włączony, film jest dostępny.
 • no: film jest dostępny tylko wtedy, gdy filtr SafeSearch jest wyłączony.
<video:restriction>

Określa, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania w określonych krajach.

Podaj listę kodów krajów rozdzielonych spacjami w formacie ISO 3166. Można użyć tylko 1 tagu <video:restriction> dla każdego filmu. W przypadku braku tagu <video:restriction> Google zakłada, że film może być wyświetlany we wszystkich lokalizacjach. Pamiętaj, że ten tag ma wpływ tylko na wyniki wyszukiwania. Nie powstrzyma użytkownika przed skorzystaniem z innych sposobów, żeby znaleźć i odtworzyć film w zastrzeżonej lokalizacji. Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących krajów

Atrybuty:

Jeśli użyto tagu nadrzędnego <video:restriction>, wymagany jest ten atrybut:

 • relationship – określa, czy w podanych krajach film może pojawiać się w wynikach wyszukiwania. Obsługiwane wartości to:
  • allow: wymienione kraje są dozwolone, a kraje, których nie ma na liście, są niedozwolone.
  • deny: wymienione kraje są niedozwolone, a kraje, których nie ma na liście, są dozwolone.

Przykład: w tym przykładzie film pojawi się w wynikach wyszukiwania tylko w Kanadzie i Meksyku:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform>

Określa, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania na podanych typach platform. Jest to lista rozdzielonych spacjami typów platform. Pamiętaj, że ten tag ma wpływ tylko na wyniki wyszukiwania na określonych typach urządzeń. Nie powstrzyma jednak użytkownika przed odtworzeniem filmu na niedozwolonej platformie.

Dla każdego filmu można użyć tylko 1 tagu <video:platform>. W przypadku braku tagu <video:platform> Google zakłada, że film może być odtwarzany na wszystkich platformach. Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących platform

Obsługiwane wartości:

 • web – przeglądarki komputerowe na komputerach stacjonarnych i laptopach.
 • mobile – przeglądarki mobilne na telefonach komórkowych lub tabletach.
 • tv – przeglądarki telewizyjne, np. przeglądarki dostępne na urządzeniach z GoogleTV i konsolach do gier.

Atrybuty:

Jeśli użyto tagu nadrzędnego <video:platform>, wymagane są te atrybuty:

 • relationship – określa, czy na podanych platformach film jest dozwolony. Obsługiwane wartości to:
  • allow: wszystkie pominięte platformy będą niedozwolone.
  • deny: dozwolone będą wszystkie pominięte platformy.

Przykład: w tym przykładzie film można wyświetlić w internecie lub na telewizorze, ale nie na urządzeniach mobilnych:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:requires_subscription>

Wskazuje, czy do wyświetlenia filmu wideo wymagana jest subskrypcja. Obsługiwane wartości to:

 • yes: subskrypcja jest wymagana.
 • no: subskrypcja nie jest wymagana.
<video:uploader>

Imię i nazwisko lub nazwa osoby przesyłającej film. Do każdego filmu można zastosować maksymalnie 1 tag <video:uploader>. Wartość ciągu znaków może mieć maksymalnie 255 znaków.

Atrybuty:

 • info [opcjonalny] – określa adres URL strony internetowej z dodatkowymi informacjami o przesyłającym. Ten adres URL musi należeć do tej samej domeny co tag <loc>.
<video:live>

Wskazuje, czy film jest transmitowany na żywo. Obsługiwane wartości to:

 • yes: film jest transmitowany na żywo.
 • no: film nie jest transmitowany na żywo.
<video:tag>

Tag z dowolnym ciągiem tekstowym opisującym film. Tagi są zazwyczaj bardzo krótkimi opisami głównych zagadnień związanych z filmem lub innym materiałem. Może istnieć kilka tagów dotyczących danego filmu, ale może on należeć tylko do 1 kategorii. Na przykład film o grillowaniu może należeć do kategorii „grillowanie”, ale można go oznaczyć tagami „stek”, „mięso”, „lato” i „na świeżym powietrzu”. Dla każdego tagu powiązanego z filmem trzeba utworzyć nowy element <video:tag>. Dozwolone są maksymalnie 32 tagi.

Wycofane tagi i atrybuty

Z dokumentacji usunęliśmy te tagi i atrybuty: <video:category>, <video:gallery_loc>, atrybuty autoplayallow_embed tagu <video:player_loc>, tag <video:price> i jego atrybuty oraz tag <video:tvshow> i jego atrybuty. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu o wycofaniu funkcji.

Rozwiązanie alternatywne wobec mapy witryny: mRSS

Zalecamy korzystanie z map witryn wideo, ale obsługujemy też kanały mRSS.

Google obsługuje rozszerzenie mRSS, czyli moduł RSS rozszerzający możliwości standardu RSS 2.0. Kanały mRSS są bardzo podobne do map witryn wideo i można je testować, przesyłać oraz aktualizować tak samo jak mapy witryn.

Więcej informacji o kanałach multimedialnych znajdziesz w oficjalnej dokumentacji kanału media RSS.

Przykład wpisu mRSS

Oto przykład wpisu mRSS, w którym podano wszystkie tagi używane przez Google.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
 <channel>
  <title>Example MRSS</title>
  <link>https://www.example.com/examples/mrss/</link>
  <description>MRSS Example</description>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
   <link>https://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
   <media:content url="https://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
            type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
    <media:player url="https://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
    <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
    <media:description>Get perfectly done steaks every time</media:description>
    <media:thumbnail url="https://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
    <media:price price="19.99" currency="EUR" />
    <media:price type="subscription" />
   </media:content>
   <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
   <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
   <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
  </item>
 </channel>
</rss>

Odwołanie do mRSS

Pełna specyfikacja mRSS zawiera wiele innych tagów opcjonalnych oraz sprawdzone metody i przykłady.

Aby umożliwić Google korzystanie z Twojego kanału mRSS, musisz użyć tych wymaganych tagów:

Tagi wymagane
<media:content>

Zawiera informacje o filmie.

Atrybuty:

 • medium – typ treści. Ustaw jako: video.
 • url – bezpośredni adres URL do nieprzetworzonej treści wideo. Jeśli nie określisz tego parametru, musisz podać tag <media:player>.
 • duration [opcjonalny, ale zalecany] – długość filmu w sekundach.

Informacje o innych atrybutach opcjonalnych i polach podrzędnych tagu <media:content> znajdziesz w specyfikacji mRSS.

<media:player>

Musisz podać co najmniej 1 atrybut <media:player> lub url w tagu <media:content>.

Adres URL odtwarzacza określonego filmu. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w atrybucie src tagu <embed> i musi być inna niż zawartość tagu <loc>. Adres URL nie może być taki sam jak tag <link>. Tag <link> wskazuje adres URL strony z filmem, a ten tag wskazuje odtwarzacz.

<media:title>

Tytuł filmu. Maksymalnie 100 znaków. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub muszą być umieszczone w bloku CDATA.

<media:description>

Opis filmu. Maksymalnie 2048 znaków. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub muszą być umieszczone w bloku CDATA.

<media:thumbnail> URL wskazujący miniaturę podglądu. Postępuj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pliku miniatury filmu.

Dodatkowe tagi opcjonalne mogą ułatwić Google rozpoznanie Twoich filmów i ich właściwości:

Tagi opcjonalne
<dcterms:valid>

Data opublikowania i wygaśnięcia filmu. Oto pełna specyfikacja tagu dcterms:valid.

Przykład:

<dcterms:valid>
start=2002-10-13T09:00+01:00;
end=2002-10-17T17:00+01:00;
scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction>

Lista rozdzielonych spacjami kodów krajów, w których film może lub nie może być odtwarzany, w formacie ISO 3166. W przypadku braku tagu <media:restriction> Google zakłada, że film może być odtwarzany we wszystkich krajach.

Atrybuty:

Jeśli użyto tagu nadrzędnego <media:restriction>, wymagane są te atrybuty:

 • type – ustaw atrybut type na country. Obsługiwane są tylko ograniczenia dotyczące krajów.
 • relationship – określa, czy w wymienionych krajach film może być odtwarzany. Obsługiwane wartości:
  • allow: wymienione kraje są dozwolone, a kraje, których nie ma na liście, są niedozwolone.
  • deny: wymienione kraje są niedozwolone, a kraje, których nie ma na liście, są dozwolone.

Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących krajów

Przykład:

<media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
<media:price>

Cena za pobranie lub wyświetlenie filmu. Nie używaj tego tagu w przypadku filmów bezpłatnych. Można podać kilka elementów <media:price> (np. w celu określenia różnych walut lub opcji zakupu).

Atrybuty:

Jeśli użyto tagu nadrzędnego <media:price>, wymagane są te atrybuty:

 • currency – waluta w formacie ISO 4217.
 • type – opcja zakupu. Obsługiwane wartości to:
  • rent: film jest dostępny do wypożyczenia.
  • purchase: film jest dostępny w sprzedaży.
  • package: film jest częścią pakietu.
  • subscription: film jest dostępny w ramach subskrypcji.

Dodatkowe materiały

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z tymi zasobami: