Sitemaps: submit

Wymaga autoryzacji

Przesyłam mapę witryny. Wypróbuj teraz

Prośba

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
feedpath string Adres URL mapy witryny do dodania. np.: http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string Adres URL usługi określony w Search Console. Na przykład: http://www.example.com/ (usługa z prefiksem URL) lub sc-domain:example.com (usługa domeny).

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tym zakresem (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania z tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci pustą odpowiedź.

Wypróbuj

Użyj Eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.