Przegląd

Tytuł interfejsu Search Console API

Interfejs Search Console API zapewnia automatyczny dostęp do większości funkcji Google Search Console. Interfejs API umożliwia wyświetlanie, dodawanie i usuwanie usług oraz map witryn, wykonywanie zaawansowanych zapytań o dane z wyników wyszukiwania Google dla usług, którymi zarządzasz w Search Console, oraz testowanie poszczególnych stron.

Ten interfejs API jest udostępniany jako usługa HTTP REST, którą możesz wywołać bezpośrednio, lub korzystając z jednej z naszych bibliotek klienta(zalecane).

Musisz mieć odpowiednie uprawnienia (właściciel, pełny, do odczytu) do każdego konta Google Search Console, do którego chcesz uzyskać dostęp za pomocą interfejsu API.