Aktualizacja sposobu generowania tytułów stron internetowych

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wtorek, 24 sierpnia 2021 r.

Jednym z głównych sposobów, w jaki użytkownicy określają trafność wyników wyszukiwania, jest przeglądanie tytułów stron internetowych na liście wyników. Dlatego pracujemy nad tym, aby wyszukiwarka Google wyświetlała jak najlepsze tytuły dokumentów w wynikach wyszukiwania, co pozwala łączyć użytkowników z treściami udostępnianymi przez twórców, wydawców, firmy i innych właścicieli witryn.

Jak powstają tytuły

W ubiegłym tygodniu wprowadziliśmy nowy system generowania tytułów stron internetowych. Wcześniej tytuły mogły się zmieniać w zależności od wyszukiwanych haseł. Nowy system będzie co do zasady działał inaczej, ponieważ uważamy, że generuje on lepsze tytuły dokumentów, które opisują ich treść niezależnie od haseł wyszukiwanych przez użytkowników.

Choć od ponad 10 lat generujemy tytuły nie tylko na podstawie tekstu HTML, nasz nowy system w jeszcze większym stopniu korzysta z takich metod. W szczególności wykorzystujemy tekst, który użytkownicy widzą, gdy otwierają stronę internetową. Uwzględniamy główny tytuł lub nagłówek widoczny na stronie, treść, którą właściciele witryn często umieszczają w tagach <H1> lub w innych tagach nagłówków, a także tekst, który jest duży i dobrze widoczny dzięki tagom stylu.

Możemy też brać pod uwagę tekst na stronie i w prowadzących do niej linkach.

Dlaczego używamy nie tylko tagów HTML „title”

Dlaczego nie zawsze używamy samych tagów HTML „title”? Z tych samych powodów, które przedstawiliśmy w 2012 roku, gdy w znacznie większym stopniu zaczęliśmy korzystać z metod innych niż tagi. Tagi HTML „title” nie zawsze dobrze opisują stronę. Mogą na przykład być:

  • bardzo długie;
  • „wypchane” słowami kluczowymi, gdy twórcy błędnie sądzą, że dodanie dużej liczby słów zwiększy szansę na osiągnięcie lepszej pozycji strony w rankingu;
  • całkowicie pozbawione tagów „title” lub mogą zawierać powtarzające się, schematyczne tytuły – na przykład strony główne mogą mieć po prostu nazwę „Strona główna” lub wszystkie strony w witrynie mogą mieć nazwę „Bez tytułu” bądź ich nazwy mogą być takie same jak nazwa całej witryny.

Ogólnie rzecz biorąc, celem aktualizacji jest generowanie bardziej czytelnych i łatwiej dostępnych tytułów stron. W niektórych przypadkach możemy dodawać nazwy witryn, jeśli uznamy to za pomocne. W innych sytuacjach – gdy tytuły są bardzo długie – możemy wybierać ich najbardziej trafne części, aby uniknąć używania tekstu od początku i obcinania bardziej przydatnych fragmentów.

Prawidłowe tagi HTML „title” są nadal ważne

Aby uwzględnić ostatnio wprowadzone zmiany, wkrótce zaktualizujemy dostępną od dawna stronę pomocy dotyczącą tytułów. Podstawowa rada dla właścicieli witryn pozostaje jednak bez zmian – trzeba dbać o tworzenie świetnych tagów HTML „title”. Wykorzystywanie zawartości tych tagów jest nadal (w ponad 80% przypadków) najczęstszym sposobem generowania tytułów stron.

Podobnie jak w innych systemach, generowane przez nas tytuły nie zawsze są idealne. Czekamy na opinie na naszych forach. Już teraz pracujemy nad udoskonaleniem nowego systemu na podstawie opinii użytkowników i będziemy go stopniowo ulepszać. Z przeprowadzonych przez nas testów wynika, że wprowadzone zmiany pozwalają generować tytuły, które są bardziej czytelne i preferowane przez wyszukujących w porównaniu ze starym systemem.