Báo cáo cho Khám phá trong Search Console hiện đã tính dữ liệu trên Chrome

Thứ Ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021

Google Khám phá là một cách phổ biến để người dùng luôn được cập nhật thông tin về những chủ đề họ yêu thích, ngay cả khi họ không tìm kiếm nội dung cụ thể nào. Nhà xuất bản và chủ sở hữu trang web hiện có thể truy cập vào Báo cáo hiệu suất cho Khám phá để xem xét các chỉ số quan trọng về hiệu suất của trang web trong Khám phá qua ứng dụng Google trên Android hoặc iOS.

Một cách khác mà mọi người có thể gặp nội dung của Khám phá là khi họ mở một thẻ mới trong Chrome trên Android hoặc iOS do Khám phá cũng hoạt động trên Chrome. Trước đây, lưu lượng truy cập qua Khám phá từ Chrome chưa có trong báo cáo hiệu suất cho Khám phá.

Chúng tôi hiện đang một nơi duy nhất trong Search Console để bạn xem toàn bộ số liệu thống kê về số lượt hiển thị và số lượt nhấp của trang web trong Khám phá (kể cả số liệu thống kê từ Chrome).

Báo cáo hiệu suất cho Khám phá trong Google Search Console

Trong vài tháng tới, Search Console sẽ dần dần hiển thị dữ liệu này trong báo cáo hiệu suất cho Khám phá của trang web của bạn. Điều này có nghĩa là mức lưu lượng truy cập mà chúng tôi báo cáo cho trang web của bạn có thể tăng so với trước đây.

Lưu lượng truy cập qua Khám phá trên Chrome sẽ sử dụng một đường liên kết giới thiệu gốc mới là https://www.google.com/ để thống nhất với số liệu tính cho Khám phá qua ứng dụng Google. Đường liên kết giới thiệu này sẽ thay thế đường liên kết giới thiệu trước là www.googleapis.com/auth/chrome-content-suggestions. Quá trình này đang bắt đầu với một tỷ lệ nhỏ lưu lượng truy cập, sau đó dần nhân rộng.

Nếu có thắc mắc hoặc nhận xét về báo cáo này, bạn có thể ghé thăm diễn đàn trợ giúp của Trung tâm Tìm kiếm hoặc liên hệ với chúng tôi qua các kênh khác của chúng tôi. Ngoài ra, hãy xem trang Google Khám phá và trang web của bạn để tìm hiểu thêm về cách thức xuất hiện của nội dung trong Khám phá cùng với các mẹo cần lưu ý.