Thông báo về Search Console API

Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Năm qua, chúng tôi đã nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng của Search Console API. Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã gần đạt được mục tiêu đó. Có thể bạn đã nhận thấy một số thay đổi nhỏ, nhưng nhìn chung, mục tiêu của chúng tôi là làm cho quá trình di chuyển khó nhận thấy nhất có thể. Thay đổi này sẽ giúp Google cải thiện hiệu suất của API khi nhu cầu gia tăng.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không tự truy vấn API thì bạn không cần làm gì cả. Nếu bạn đang truy vấn API cho dữ liệu của mình hoặc nếu bạn có một công cụ sử dụng dữ liệu đó (ví dụ: một trình bổ trợ WordPress), hãy đọc tiếp. Dưới đây là nội dung tóm tắt về các thay đổi:

  1. Thay đổi trên trang tổng quan của Google Cloud Platform: bạn sẽ thấy sự sụt giảm trong báo cáo sử dụng API cũ và sự gia tăng trong báo cáo sử dụng mới.
  2. Thay đổi về các quy tắc hạn chế đối với khoá API: nếu trước đây bạn từng đặt các quy tắc hạn chế đối với khoá API, thì bạn có thể cần thay đổi các quy tắc đó.
  3. Thay đổi về tài liệu khám phá: nếu bạn đang truy vấn API bằng một thư viện API của bên thứ ba hoặc trực tiếp truy vấn tài liệu khám phá của Webmasters, thì bạn sẽ cần cập nhật phương thức truy vấn trước khi hết năm.

Xin lưu ý rằng ngoài những thay đổi này, API có khả năng tương thích ngược và hiện không có thay đổi nào về phạm vi hoặc chức năng.

Thay đổi đối với Google Cloud Platform (GCP)

Trong trang tổng quan của Google Cloud Console, bạn sẽ nhận thấy lưu lượng truy cập đến API cũ giảm xuống và số lệnh gọi đến API mới tăng lên. Đó vẫn là Search Console API, nhưng với một cái tên mới.

Những thay đổi về Search Console API trong Google Cloud Console

Bạn có thể theo dõi việc sử dụng API trên trang Google Search Console API mới.

Thay đổi về các quy tắc hạn chế đối với khoá API

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, những hướng dẫn này chỉ quan trọng khi bạn tự truy vấn dữ liệu hoặc cung cấp một công cụ giúp người dùng làm việc đó.

Để kiểm tra xem khoá API của bạn có đang bị hạn chế hay không, hãy làm theo các bước này trên trang thông tin xác thực và đảm bảo rằng Search Console API không bị hạn chế. Nếu đã thêm một quy tắc hạn chế đối với các khoá API thì bạn sẽ cần làm vài việc trước ngày 31 tháng 8.

Để cho phép tự động di chuyển các lệnh gọi API sang cơ sở hạ tầng API mới, bạn cần đảm bảo Google Search Console API không bị hạn chế.

  • Nếu đặt chế độ hạn chế API là "Không hạn chế khoá", thì bạn không cần làm gì thêm.
  • Nếu đặt chế độ hạn chế API là "Hạn chế khoá", bạn nên kiểm tra Search Console API như trong hình bên dưới.

Chế độ hạn chế Google Search Console API

Thay đổi về tài liệu khám phá

Nếu bạn đang dùng một thư viện API bên ngoài để truy vấn Search Console API hoặc trực tiếp truy vấn tài liệu khám phá của Webmasters API, thì bạn sẽ cần làm vài việc vì chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ tài liệu khám phá này. Kế hoạch hiện tại của chúng tôi là hỗ trợ tài liệu này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn trong những tháng tới.

Nếu có thắc mắc, bạn có thể hỏi trong cộng đồng trợ giúp hoặc đặt câu hỏi cho Google Webmasters (@GoogleWC) trên Twitter.