Thẻ robots mới: indexifembedded

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một thẻ robots mới, indexifembedded, để giúp bạn có thêm quyền kiểm soát đối với thời điểm lập chỉ mục nội dung của mình. Nhờ thẻ indexifembedded, bạn có thể cho Google biết rằng bạn vẫn muốn nội dung của mình được lập chỉ mục khi nội dung đó được nhúng trên các trang khác thông qua thẻ iframes và các thẻ HTML tương tự, kể cả khi trang nội dung gốc có thẻ noindex.

Thẻ indexifembedded giải quyết một vấn đề thường gặp rất hay ảnh hưởng đến nhà xuất bản nội dung đa phương tiện: dù có thể họ muốn Google lập chỉ mục nội dung của mình khi nội dung đó được nhúng trên các trang của bên thứ ba, nhưng chưa chắc họ đã muốn Google lập chỉ mục chính các trang đa phương tiện của họ. Vì không muốn Google lập chỉ mục các trang nội dung đa phương tiện của mình nên hiện tại, họ sử dụng thẻ noindex trong các trang đó. Tuy nhiên, thẻ noindex lại không cho phép nhúng nội dung vào các trang khác trong quá trình lập chỉ mục.

Thẻ robots mới indexifembedded chỉ kết hợp với thẻ noindex khi trang chứa thẻ noindex được nhúng vào một trang khác thông qua thẻ iframe hoặc thẻ HTML tương tự, chẳng hạn như object. Ví dụ: nếu podcast.host.example/playpage?podcast=12345 có cả thẻ noindex và thẻ indexifembedded, thì tức là Google có thể nhúng nội dung được lưu trữ trên trang đó vào recipe.site.example/my-recipes.html trong quá trình lập chỉ mục.

Để chỉ cho phép lập chỉ mục nội dung của bạn khi nội dung đó được nhúng trên các trang khác, hãy nhớ thêm thẻ indexifembedded kết hợp với thẻ noindex. Ví dụ:

<meta name="googlebot" content="noindex" />
<meta name="googlebot" content="indexifembedded" />
<!-- OR -->
<meta name="googlebot" content="noindex,indexifembedded" />

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định thẻ này trong tiêu đề HTTP:

X-Robots-Tag: googlebot:noindex
X-Robots-Tag: googlebot:indexifembedded
...
OR
…
X-Robots-Tag: googlebot:noindex,indexifembedded

Hiện tại, chỉ có Google hỗ trợ thẻ indexifembedded.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy thẻ mới này hữu ích. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét, hãy liên hệ với chúng tôi trên Twitter và trên Diễn đàn trợ giúp.