Site content and use of web catalogues

Friday, March 16, 2007

Sites with more content can have more opportunities to rank well in Google. It makes sense that having more pages of good content represent more chances to rank in search engine result pages (SERPs). Some SEOs however, do not focus on the user's needs, but instead create pages solely for search engines. This approach is based on the false assumption that increasing the volume of web pages with random, irrelevant content is a good long-term strategy for a site. These techniques are usually accomplished by abusing qlweb style catalogues or by scraping content from sources known for good, valid content, like Wikipedia or the Open Directory Project.

These methods violate Google's webmaster guidelines. Purely scraped content, even from high quality sources, does not provide any added value to your users. It's worthwhile to take the time to create original content that sets your site apart. This will keep your visitors coming back and will provide useful search results.

In order to provide best results possible to our Polish and non-Polish users, Google continues to improve its algorithms for validating web content.

Google is willing to take action against domains that try to rank more highly by just showing scraped or other autogenerated pages that don't add any value to users. Companies, webmasters, and domain owners who consider SEO consultation should take care not to spend time on methods which will not have worthwhile long-term results. Choosing the right SEO consultant requires in-depth background research, and their reputation and past work should be important factors in your decision.

PS: Head on over to our Polish discussion forum, where we're monitoring the posts and chiming in when we can!

Treść oraz katalogi na serwisach internetowy

Serwisy o dużej ilości stron mają szanse na wyższe pozycje w indeksie Google. Oznacza to, że oferując wiele stron z niepowtarzalną treścią można polepszyć notowania w wynikach wyszukiwarek (SERP). Fakt ten jest znany i wykorzystywany przez przedsiębiorstwa oferujące usługi pozycjonowania witryn internetowych. Często jednak nie jest brane pod uwagę, że treść strony powinna być tworzona dla użytkowników, a nie dla wyszukiwarek (w tym Google). Takie podejście prowadzi do błędnego założenia, że wystarczy zwiększyć ilość stron konkretnej domeny, dodając na przykład katalogi z dowolną, niejednokrotnie zupełnie nieistotną treścią, aby na dłuższy okres czasu wypozycjonować domenę. Przejawia się to między innymi nadużywaniem katalogów typu qlweb lub kopiowaniem znanych z jakościowo dobrej treści serwisów, jak Wikipedia lub Open Directory Project.

Takie metody są bez wątpliwości rozbieżne z wytycznymi Google dla webmasterów. Dowolnie skopiowane treści, nawet jeżeli dobrej jakości, nie stanowią większej wartości informacyjnej dla użytkowników. Aby wyróżnić serwis internetowy, warto poświęcić czas na tworzenie nowej treści, dzięki czemu można zwiększyć lojalność użytkowników i dostarczyć przydatnych wyników w wyszukiwarce.

W trosce o naszych polskich użytkowników (i nie tylko) Google konsekwentnie ulepsza algorytmy weryfikujące merytoryczną wartość serwisów internetowych.

Google jest skłonny podejmować działania przeciwko domenom, których webmasterzy usiłują osiągnąć lepsze pozycje w wynikach poprzez dodawanie skopiowanej lub automatycznie wygenerowanej treści, która nie stanowi żadnej wartości dla użytkowników. Przedsiębiorstwa, webmasterzy oraz właściciele domen biorący pod uwagę konsultacje specjalistów SEO, powinni zadbać o to, żeby ich czas nie był wykorzystywany na stosowanie metod nieprzynoszących długoterminowych rezultatów. Przy wyborze doradców oraz firm oferujących pozycjonowanie, ich reputacja jest kluczowym czynnikiem i powinna zostać dokładnie zweryfikowana przed podjęciem ostatecznej decyzji.

PS: Zapraszamy na naszą polską grupe dyskusyjną, na której z zainteresowaniem czytamy Wasze wpisy i staramy się na nie reagować.

Posted by Kaspar Szymanski, Search Quality