Các phương pháp hay nhất về tệp nội dung đa phương tiện

Google có thể lập chỉ mục hầu hết các loại trang và tệp. Sau đây là một vài thông tin chi tiết về một số loại nội dung đa phương tiện cụ thể:

Các phương pháp hay nhất nói chung

Nếu bạn dự định sử dụng nội dung đa phương tiện trên trang web của mình, thì sau đây là một số đề xuất có thể giúp ngăn ngừa sự cố.

  • Hãy cố gắng chỉ sử dụng nội dung đa phương tiện ở những nơi cần thiết. Bạn nên sử dụng HTML cho nội dung và hoạt động điều hướng.
  • Hãy cung cấp phiên bản dạng văn bản của các trang. Nếu bạn dùng màn hình chờ không phải HTML trên trang chủ, hãy nhớ gửi kèm một đường liên kết HTML thông thường trên trang chủ đó đến trang văn bản mà người dùng (hoặc Googlebot) có thể di chuyển trong toàn bộ trang web mà không cần đến nội dung đa phương tiện.

Nhìn chung, các công cụ tìm kiếm đều là công cụ dựa trên văn bản. Nghĩa là nội dung của bạn phải ở định dạng văn bản để có thể được thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Tuy vậy, điều này không có nghĩa là bạn không thể đưa nội dung đa phương tiện như Silverlight hoặc video lên trang web. Điều này chỉ có nghĩa là mọi nội dung bạn nhúng trong các tệp này cũng phải có sẵn ở định dạng văn bản, nếu không thì không phải công cụ tìm kiếm nào cũng truy cập được nội dung đó. Những ví dụ dưới đây tập trung vào các loại nội dung không phải văn bản thường gặp nhất, nhưng áp dụng nguyên tắc giống như đối với các loại khác: cung cấp định dạng văn bản tương đương cho mọi tệp không phải văn bản. (Cũng xin lưu ý rằng Flash không còn được hỗ trợ nữa.)

Cách này không chỉ làm tăng khả năng Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục thành công đối với nội dung của bạn, mà còn giúp nội dung của bạn dễ tiếp cận hơn. Có nhiều người (ví dụ như những người dùng bị khiếm thị phải sử dụng trình đọc màn hình hoặc những người dùng có kết nối băng thông thấp) không nhìn thấy hình ảnh trên các trang web. Như vậy, việc cung cấp phiên bản văn bản tương đương sẽ giúp làm tăng số người đọc được trang web của bạn.

Video

Xem các phương pháp hay nhất về video.

IFrame

Đôi khi, iFrame được dùng để hiển thị nội dung trên các trang web. Nội dung được hiển thị qua iFrames có thể không được lập chỉ mục và có sẵn để xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của Google. Bạn nên tránh dùng iFrame để hiển thị nội dung. Nếu bạn dùng iFrame, hãy nhớ cung cấp thêm các đường liên kết dựa trên văn bản đến nội dung mà chúng hiển thị để Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung đó.

Flash

Flash không còn được hỗ trợ. Bạn nên dùng một định dạng khác, chẳng hạn như HTML5