Phương pháp hay nhất về tệp đa phương tiện

Google có thể lập chỉ mục hầu hết các loại trang và tệp. Dưới đây là một vài chi tiết về một số loại tệp đa phương tiện cụ thể:

Phương pháp hay nhất chung

Nếu bạn dự định sử dụng tệp đa phương tiện trên trang web của mình thì dưới đây là một số đề xuất có thể giúp ngăn ngừa sự cố.

  • Hãy cố gắng chỉ sử dụng định dạng đa phương tiện ở những nơi cần thiết. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng HTML cho nội dung và điều hướng.
  • Hãy cung cấp phiên bản dạng văn bản của các trang. Nếu bạn sử dụng màn hình chờ không phải HTML trên trang chủ, hãy đảm bảo gửi kèm một đường liên kết HTML thông thường trên trang chủ đó đến trang văn bản nơi người dùng (hoặc Googlebot) có thể di chuyển trong toàn bộ trang web của bạn mà không cần đến tệp đa phương tiện.

Nói chung, các công cụ tìm kiếm đều dựa trên văn bản. Điều đó có nghĩa là để có thể được thu thập dữ liệu và lập chỉ mục thì nội dung của bạn phải ở định dạng văn bản. (Hiện Google có thể lập chỉ mục nội dung văn bản có trong các tệp Flash nhưng các công cụ tìm kiếm khác có thể không làm được như vậy.)

Điều này không có nghĩa là bạn không thể bao gồm nội dung đa phương tiện như Flash, Silverlight hoặc video trên trang web của mình. Điều này chỉ có nghĩa là bất kỳ nội dung nào bạn nhúng trong các tệp này cũng phải có sẵn ở định dạng văn bản, nếu không thì có thể không phải công cụ tìm kiếm nào cũng truy cập được nội dung. Các ví dụ dưới đây tập trung vào các loại nội dung không phải văn bản thường gặp nhất, nhưng áp dụng nguyên tắc giống như đối với các loại khác: Cung cấp định dạng văn bản tương đương cho tất cả các tệp không phải văn bản. (Cũng lưu ý rằng Flash không còn hoạt động trên hầu hết các trình duyệt dành cho thiết bị di động).

Việc làm này sẽ không chỉ làm tăng khả năng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục thành công của Googlebot đối với nội dung của bạn; mà nó cũng làm cho nội dung của bạn được truy cập nhiều hơn. Nhiều người, ví dụ như những người dùng bị khiếm thị phải sử dụng trình đọc màn hình hoặc những người dùng có kết nối băng thông thấp, không thể nhìn thấy hình ảnh trên trang web. Như vậy, việc cung cấp dạng văn bản tương đương sẽ giúp mở rộng người đọc trang web của bạn.

Video

Xem các phương pháp hay nhất về video.

IFrame

Đôi khi, iFrame được dùng để hiển thị nội dung trên các trang web. Nội dung được hiển thị qua iFrames có thể không được lập chỉ mục và có sẵn để xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của Google. Chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng iFrame để hiển thị nội dung. Nếu bạn sử dụng iFrame, hãy đảm bảo cung cấp các liên kết dựa trên văn bản bổ sung đến nội dung chúng hiển thị để Googlebot có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung đó.

Flash

Flash không còn được hỗ trợ trong hầu hết các trình duyệt Web trên thiết bị di động và dự kiến ​​sẽ bị Adobe ngừng sử dụng vào năm 2020. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một định dạng khác, chẳng hạn như HTML5

Googlebot có thể lập chỉ mục hầu như bất kỳ văn bản nào người dùng có thể thấy khi họ tương tác với bất kỳ tệp Flash SWF nào trên trang web của bạn và có thể sử dụng văn bản đó để tạo đoạn mã hoặc khớp các thuật ngữ truy vấn trong tìm kiếm trên Google. Ngoài ra, Googlebot cũng có thể phát hiện các URL trong tệp SWF (ví dụ: liên kết tới các trang khác trên trang web của bạn) và theo các liên kết đó.

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung này giống như cách chúng tôi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung khác trên trang web của bạn—bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động đặc biệt nào. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục cho toàn bộ nội dung, Flash hoặc các loại khác.

Khi một tệp SWF tải nội dung từ một số tệp khác—cho dù đó là văn bản, HTML, XML, tệp SWF khác, v.v.—Google cũng có thể lập chỉ mục nội dung bên ngoài này và liên kết nội dung đó với tệp SWF gốc và bất kỳ tài liệu nào nhúng nội dung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện khả năng lập chỉ mục cho các tệp Flash, nhưng sẽ có một số hạn chế. Ví dụ: hiện tại chúng tôi không thể lập chỉ mục nội dung ngôn ngữ hai chiều (ví dụ: tiếng Do Thái hoặc tiếng Ả Rập) trong tệp Flash.

Hãy lưu ý rằng trong khi Google có thể lập chỉ mục cho nội dung của các tệp Flash, thì các công cụ tìm kiếm khác chưa chắc đã có thể làm được việc đó. Do đó, bạn nên sử dụng công nghệ đa phương tiện như Flash chủ yếu cho mục đích trang trí và sử dụng HTML cho nội dung và di chuyển. Điều này làm cho trang web của bạn trở nên thân thiện hơn với trình thu thập dữ liệu và cũng làm cho trang web có thể tiếp cận đối tượng rộng hơn. Ví dụ: những người dùng khiếm thị phải sử dụng trình đọc màn hình, người dùng các trình duyệt cũ hoặc không chuẩn và người dùng có kết nối băng thông thấp hoặc giới hạn như điện thoại di động hoặc thiết bị di động. Một phần thưởng tặng thêm? Việc sử dụng HTML cho chức năng điều hướng sẽ cho phép người dùng đánh dấu nội dung và gửi các đường liên kết trực tiếp trong email.

Bạn cũng có thể xem xét sử dụng sIFR (Scalable Inman Flash Replacement). sIFR (một dự án mã nguồn mở) cho phép các chủ sở hữu trang web thay thế các phần tử văn bản bằng phần tử Flash tương đương. Khi sử dụng kỹ thuật này, nội dung và thành phầnđiều hướng được hiển thị trong một đối tượng Flash dạng nhúng. Tuy nhiên, do nội dung này hiện diện trong nguồn HTML nên những người dùng không sử dụng Flash có thể vẫn đọc được nôị dung (bao gồm cả các công cụ tìm kiếm).