Làm quen với cơ chế trao đổi có chữ ký trên Google Tìm kiếm

Cơ chế trao đổi có chữ ký (viết tắt là SXG) cho phép Google Tìm kiếm tìm nạp trước nội dung của bạn trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Trên thực tế, điều này có nghĩa là cả kết quả AMP và không phải AMP hiển thị trên Google Tìm kiếm đều có thể tìm nạp trước một số tài nguyên chính (chẳng hạn như HTML, JavaScript, CSS, hình ảnh hoặc phông chữ) mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư nếu trang web được liên kết có hỗ trợ SXG.

Cuối cùng, khi người dùng nhấp vào kết quả, trang web bắt đầu hiển thị nhanh hơn nhiều vì các tài nguyên chính đã có sẵn, nhờ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Nhưng có thể nội dung của bạn sẽ có điểm số Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP) thấp hơn. Google Tìm kiếm không coi việc sử dụng SXG là một yếu tố trực tiếp trong quá trình xếp hạng, tuy nhiên, LCP thấp có thể ảnh hưởng đến thứ hạng vì trải nghiệm trên trang là một yếu tố xếp hạng.

Triển khai SXG

Để triển khai SXG, hãy làm theo hướng dẫn chuyên sâu của web.dev. Sau khi triển khai, hãy làm theo hướng dẫn này để đo lường và tối ưu hoá hiệu suất thông qua SXG.

Đối với các trang AMP, hãy làm theo hướng dẫn chuyên sâu của amp.dev.

Google dùng bộ nhớ đệm của SXG để tìm nạp trước nội dung của bạn. Google có thể phân phát nhiều lần những nội dung sử dụng cơ chế SXG được lưu vào bộ nhớ đệm.

Để đảm bảo nội dung mới nhất được hiển thị trong Google Tìm kiếm, hãy đặt các giá trị ngày hết hạn thích hợp cho SXG. Quy tắc chung là hãy đảm bảo ngày hết hạn xảy ra trước cả hai ngày sau đây:

  • Thời điểm hết hạn bộ nhớ đệm do các tiêu đề HTTP xác định
  • Cách đó 1 ngày trong tương lai, nếu nội dung là JavaScript hoặc JavaScript cùng dòng; nếu không thì là cách đó 7 ngày trong tương lai

Để đảm bảo nội dung hiển thị chính xác khi được phân phát trên nhiều thiết bị, hãy làm như sau:

  1. Di chuyển nội dung được cá nhân hoá (chẳng hạn như giỏ hàng) vào các phần tử tải từng phần nằm ngoài cơ chế SXG. Ngoài ra, hãy thêm tiêu đề có chữ ký Vary: Cookie; SXG có tiêu đề này sẽ chỉ hiển thị cho khách truy cập không có cookie cho trang web của bạn.
  2. Xây dựng các trang bằng thiết kế web thích ứng. Ngoài ra, hãy phân phát các trang cho máy tính và thiết bị di động trên các URL riêng biệt, hoặc chú thích các trang để cho biết những trang đó không thích ứng, bằng cách sử dụng thẻ meta supported-media. Ví dụ: trong phần tử <head> của trang, hãy thêm thẻ sau đây:
    <meta name=supported-media content="only screen and (max-width: 640px)">

Theo dõi và gỡ lỗi SXG

Để nắm được danh sách công cụ mà bạn có thể dùng để gỡ lỗi SXG, hãy xem hướng dẫn của web.dev về các công cụ SXG.

Trong trường hợp không thể phân tích cú pháp một SXG nào đó, Googlebot có thể thu thập lại dữ liệu trên URL đó mà không có application/signed-exchange;v=b3 trong tiêu đề Accept, nhằm truy xuất biến thể text/html. Trong trường hợp xảy ra lỗi lập chỉ mục SXG, Google Tìm kiếm sẽ liên kết đến URL gốc mà không có SXG.

Đối với các trang AMP, hãy dùng báo cáo trạng thái AMP trong Search Console để theo dõi lỗi SXG.

Gỡ lỗi bộ nhớ đệm của Google cho SXG

Để xác định xem SXG có đáp ứng các yêu cầu về bộ nhớ đệm hay không, hãy dùng tiện ích SXG Validator (Trình xác thực SXG) của Chrome.

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp truy vấn bộ nhớ đệm của Google cho SXG. Ví dụ: nếu URL của SXG là https://signed-exchange-testing.dev/sxgs/valid.html, hãy tạo URL bộ nhớ đệm tương ứng:

https://signed--exchange--testing-dev.webpkgcache.com/doc/-/s/signed-exchange-testing.dev/sxgs/valid.html

Thuật toán để tính toán miền con và hậu tố của đường dẫn URL giống với thuật toán dùng cho Bộ nhớ đệm AMP, nhưng khác với chuỗi trung tố /doc/-/.

Nếu nội dung phản hồi là một cơ chế SXG, thì có nghĩa là nội dung phản hồi từ máy chủ gốc đáp ứng các yêu cầu về bộ nhớ đệm của Google đối với SXG. Nếu không, dữ liệu phản hồi sẽ chứa một tiêu đề HTTP cho biết lý do.

  • Tiêu đề Warning xuất hiện có nghĩa là một lỗi đã ngăn cơ chế SXG đáp ứng các yêu cầu về bộ nhớ đệm.
  • Tiêu đề Location xuất hiện có nghĩa là bộ nhớ đệm chưa tìm nạp nội dung. Đây không phải là lỗi trong cơ chế SXG của bạn.

Bất kể nội dung phản hồi là gì, bộ nhớ đệm sẽ luôn chuyển một yêu cầu tới URL gốc để lấy bản sao đã cập nhật. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm yêu cầu và liệu có yêu cầu hay không, bao gồm tốc độ thu thập dữ liệu của Googlebot cho trang web của bạn.

Google không lưu trữ nội dung SXG vào bộ nhớ đệm lâu hơn giá trị expires trong chữ ký SXG hoặc giá trị toàn thời gian còn hạn (freshness lifetime) trong tiêu đề chưa ký của phản hồi SXG.

Đối với các trang AMP, bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra URL để gỡ các lỗi liên quan đến quá trình lưu vào bộ nhớ đệm.

Nắm bắt thông tin

Hãy đăng ký tham gia danh sách gửi thư webpackaging-announce để được thông báo về những thay đổi sau:

  • Những thay đổi đối với bộ nhớ đệm của Google cho SXG, cho phép bổ sung các tính năng mới hoặc ngừng sử dụng một số tính năng.
  • Những thay đổi quan trọng đối với các công cụ SXG như Web Packager, mô-đun NGINX SXG và libsxg.

Nếu bạn có thắc mắc về cơ chế SXG trên Google Tìm kiếm, hãy truy cập Cộng đồng trợ giúp của Trung tâm Tìm kiếm.