Dữ liệu có cấu trúc Băng chuyền (ItemList)

Băng chuyền là kết quả nhiều định dạng ở dạng danh sách mà người dùng có thể vuốt qua trên thiết bị di động. Loại kết quả này hiển thị nhiều thẻ từ cùng một trang web (còn gọi là băng chuyền theo máy chủ lưu trữ). Để trang web của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng loại băng chuyền theo máy chủ lưu trữ, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc ItemList kết hợp với một trong những tính năng dữ liệu có cấu trúc được hỗ trợ sau đây:

Sau đây là cách băng chuyền có thể hiển thị trên Google Tìm kiếm khi bạn thêm mã đánh dấu ItemList kèm theo một loại nội dung được hỗ trợ:

Hình minh hoạ cách danh sách khoá học có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm. Nó cho thấy 3 khoá học riêng biệt của cùng một trang web theo định dạng danh sách, tại đây người dùng có thể khám phá và chọn một khoá học cụ thể Hình minh hoạ cách băng chuyền lưu trữ phim có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm. Nó cho thấy 3 bộ phim riêng biệt của cùng một trang web theo định dạng băng chuyền, tại đây người dùng có thể khám phá và chọn một bộ phim cụ thể

Thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang web của bạn.

 1. Quyết định trang nào sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc loại băng chuyền. Có hai tuỳ chọn:
  • Trang tóm tắt và nhiều trang chi tiết: Trang tóm tắt có đoạn mô tả ngắn về từng mục trong danh sách. Mỗi đoạn mô tả trỏ đến một trang chi tiết riêng và nội dung trên trang chi tiết tập trung hoàn toàn vào mục đó. Ví dụ: một trang tóm tắt liệt kê các công thức làm bánh quy ngon nhất và mỗi đoạn mô tả liên kết đến công thức đầy đủ cho từng loại bánh.
  • Danh sách đầy đủ trong một trang duy nhất: Một trang duy nhất chứa tất cả thông tin trong danh sách, gồm cả nội dung đầy đủ của từng mục. Ví dụ: danh sách phim hay nhất năm 2020, tất cả trên cùng một trang.
 2. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tuỳ theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 3. Thêm thuộc tính bắt buộc và nên dùng cho loại nội dung cụ thể trong băng chuyền:
 4. Tuân theo các nguyên tắc.
 5. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 6. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng yêu cầu đăng nhập, thẻ noindex hoặc tệp robots.txt. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề gì, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 7. Để thông báo cho Google về những thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Trang tóm tắt và nhiều trang chi tiết

Trang tóm tắt có đoạn mô tả ngắn về từng mục trong danh sách. Mỗi đoạn mô tả trỏ đến một trang chi tiết riêng và nội dung trên trang chi tiết tập trung hoàn toàn vào mục đó.

Trang tóm tắt

Trang tóm tắt xác định một mục ItemList, trong đó mỗi ListItem chỉ có 3 thuộc tính: @type (được đặt thành ListItem), position (vị trí trong danh sách) và url (URL của trang chứa thông tin đầy đủ về mục đó).

Dưới đây là ví dụ về hình thức của trang tóm tắt:


<html>
 <head>
  <title>Best cookie recipes</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context":"https://schema.org",
   "@type":"ItemList",
   "itemListElement":[
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":1,
     "url":"https://example.com/peanut-butter-cookies.html"
    },
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":2,
     "url":"https://example.com/triple-chocolate-chunk.html"
    },
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":3,
     "url":"https://example.com/snickerdoodles.html"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>
   Here are the best cookie recipes of all time.
  </p>
  <h2>
   Peanut Butter Cookies
  </h2>
  <p>
   This <a href="https://example.com/peanut-butter-cookies.html">Peanut Butter Cookie recipe</a> is the tastiest one you'll find.
  </p>
  <h2>
   Triple Chocolate Chunk Cookies
  </h2>
  <p>
   This <a href="https://example.com/triple-chocolate-chunk.html">Triple Chocolate Chunk Cookies recipe</a> is the tastiest one you'll find.
  </p>
  <h2>
   Snickerdoodles
  </h2>
  <p>
   This <a href="https://example.com/snickerdoodles.html">Snickerdoodles recipe</a> is the tastiest one you'll find.
  </p>
 </body>
</html>

Trang chi tiết

Trang chi tiết xác định loại dữ liệu có cấu trúc cụ thể của băng chuyền. Ví dụ: nếu trang tóm tắt là về các công thức làm bánh quy ngon nhất, thì mỗi trang chi tiết sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc Recipe cho một công thức cụ thể.

Dưới đây là ví dụ về hình thức của trang chi tiết:

Bánh quy bơ đậu phộng


<html>
 <head>
  <title>Peanut Butter Cookies</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Peanut Butter Cookies",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Wendy Darling"
   },
   "datePublished": "2024-03-10",
   "description": "This Peanut Butter Cookie recipe is everyone's favorite",
   "prepTime": "PT10M",
   "cookTime": "PT25M",
   "totalTime": "PT35M",
   "recipeCuisine": "French",
   "recipeCategory": "Cookies",
   "keywords": "peanut butter, cookies",
   "recipeYield": "24",
   "nutrition": {
    "@type": "NutritionInformation",
    "calories": "120 calories"
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "5",
    "ratingCount": "18"
   },
   "recipeIngredient": [
    "2 cups of peanut butter",
    "1/3 cup of sugar"
   ],
   "recipeInstructions": [
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Mix together the peanut butter and sugar."
    },
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Roll cookie dough into small balls and place on a cookie sheet."
    },
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Bake for 25 minutes."
    }
   ],
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "name": "How to Peanut Butter Cookies",
    "description": "This is how you make peanut butter cookies.",
    "thumbnailUrl": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "contentUrl": "https://www.example.com/video123.mp4",
    "embedUrl": "https://www.example.com/videoplayer?video=123",
    "uploadDate": "2024-02-05T08:00:00+08:00",
    "duration": "PT1M33S",
    "interactionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
     "userInteractionCount": 2347
    },
    "expires": "2025-02-05T08:00:00+08:00"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>
   Here's how to make peanut butter cookies.
  </p>
  <ol>
   <li>Mix together the peanut butter and sugar.</li>
   <li>Roll cookie dough into small balls and place on a cookie sheet.</li>
   <li>Bake for 25 minutes.</li>
  </ol>
 </body>
</html>

Bánh quy sô-cô-la ba loại


<html>
 <head>
  <title>Triple Chocolate Chunk Cookies</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Triple Chocolate Chunk Cookies",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Wendy Darling"
   },
   "datePublished": "2024-03-10",
   "description": "This Triple Chocolate Chunk Cookie recipe is everyone's favorite",
   "prepTime": "PT10M",
   "cookTime": "PT25M",
   "totalTime": "PT35M",
   "recipeCuisine": "French",
   "recipeCategory": "Cookies",
   "keywords": "chocolate, cookies",
   "recipeYield": "24",
   "nutrition": {
    "@type": "NutritionInformation",
    "calories": "120 calories"
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "5",
    "ratingCount": "18"
   },
   "recipeIngredient": [
    "2 cups of melted chocolate",
    "1/3 cup of sugar"
   ],
   "recipeInstructions": [
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Mix together the chocolate and sugar."
    },
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Roll cookie dough into small balls and place on a cookie sheet."
    },
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Bake for 25 minutes."
    }
   ],
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "name": "How to Triple Chocolate Chunk Cookies",
    "description": "This is how you make peanut butter cookies.",
    "thumbnailUrl": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "contentUrl": "https://www.example.com/video123.mp4",
    "embedUrl": "https://www.example.com/videoplayer?video=123",
    "uploadDate": "2024-02-05T08:00:00+08:00",
    "duration": "PT1M33S",
    "interactionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
     "userInteractionCount": 2347
    },
    "expires": "2025-02-05T08:00:00+08:00"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>
   Here's how to make Triple Chocolate Chunk Cookies.
  </p>
  <ol>
   <li>Mix together the chocolate and sugar.</li>
   <li>Roll cookie dough into small balls and place on a cookie sheet.</li>
   <li>Bake for 25 minutes.</li>
  </ol>
 </body>
</html>

Bánh đồng xu vị quế


<html>
 <head>
  <title>Snickerdoodles</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Snickerdoodles",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Wendy Darling"
   },
   "datePublished": "2024-03-10",
   "description": "This Snickerdoodles recipe is everyone's favorite",
   "prepTime": "PT10M",
   "cookTime": "PT25M",
   "totalTime": "PT35M",
   "recipeCuisine": "French",
   "recipeCategory": "Cookies",
   "keywords": "cinnamon sugar, cookies",
   "recipeYield": "24",
   "nutrition": {
    "@type": "NutritionInformation",
    "calories": "120 calories"
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "5",
    "ratingCount": "18"
   },
   "recipeIngredient": [
    "2 cups of cinnamon",
    "1/3 cup of sugar"
   ],
   "recipeInstructions": [
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Mix together the cinnamon and sugar."
    },
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Roll cookie dough into small balls and place on a cookie sheet."
    },
    {
     "@type": "HowToStep",
     "text": "Bake for 25 minutes."
    }
   ],
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "name": "How to Snickerdoodles",
    "description": "This is how you make snickerdoodles.",
    "thumbnailUrl": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "contentUrl": "https://www.example.com/video123.mp4",
    "embedUrl": "https://www.example.com/videoplayer?video=123",
    "uploadDate": "2024-02-05T08:00:00+08:00",
    "duration": "PT1M33S",
    "interactionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
     "userInteractionCount": 2347
    },
    "expires": "2025-02-05T08:00:00+08:00"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>
   Here's how to make snickerdoodles.
  </p>
  <ol>
   <li>Mix together the cinnamon and sugar.</li>
   <li>Roll cookie dough into small balls and place on a cookie sheet.</li>
   <li>Bake for 25 minutes.</li>
  </ol>
 </body>
</html>

Danh sách đầy đủ trong một trang duy nhất

Danh sách đầy đủ trong một trang duy nhất chứa tất cả thông tin trong băng chuyền, bao gồm cả nội dung đầy đủ cho từng mục. Ví dụ: danh sách các bộ phim hàng đầu trong năm 2020, tất cả trên cùng một trang. Trang này không liên kết đến các trang chi tiết khác.

Dưới đây là ví dụ về danh sách đầy đủ trong một trang duy nhất:


<html>
 <head>
  <title>The Best Movies from the Oscars - 2024</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "1",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "url": "https://example.com/2024-best-picture-noms#a-star-is-born",
      "name": "A Star Is Born",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2024-10-05",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Bradley Cooper"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "5"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "John D."
       }
      },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "90",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "19141"
       }
      }
     },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "2",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "name": "Bohemian Rhapsody",
      "url": "https://example.com/2024-best-picture-noms#bohemian-rhapsody",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2024-11-02",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Bryan Singer"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "3"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Vin S."
       }
      },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "61",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "21985"
       }
      }
     },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "3",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "name": "Black Panther",
      "url": "https://example.com/2024-best-picture-noms#black-panther",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2024-02-16",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Ryan Coogler"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "2"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Trevor R."
       }
      },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "96",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "88211"
       }
      }
     }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Ngoài các Nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc, những nguyên tắc sau cũng áp dụng với dữ liệu có cấu trúc cho băng chuyền:

 • Tất cả các mục trong danh sách phải thuộc cùng một loại. Ví dụ: nếu danh sách là về công thức nấu ăn, thì bạn chỉ nên bao gồm các mục Recipe. Đừng kết hợp các loại khác nhau.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc cho băng chuyền đã hoàn chỉnh và chứa tất cả các mục được liệt kê trên trang.
 • Văn bản mà người dùng thấy phải giống với thông tin có trong dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 • Các mục hiển thị ở định dạng danh sách sẽ xuất hiện theo thứ tự đã chỉ định trong thuộc tính position.

Xác thực và triển khai dữ liệu có cấu trúc

 1. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Đối với trang tóm tắt, bạn cần tự xác minh một số điều:
  • Kiểm tra để đảm bảo rằng mục itemListElement có chứa hai hoặc nhiều phần tử ListItem.
  • Đảm bảo tất cả phần tử ListItem đều là cùng một loại (ví dụ: tất cả đều là về công thức nấu ăn).
  • Xác thực từng URL được đề cập trong danh sách bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Mỗi trang trong danh sách đều phải chứa dữ liệu có cấu trúc hợp lệ, theo tài liệu cho loại nội dung được hỗ trợ trong danh sách đó: Công thức, Khóa học, Nhà hàng, Phim.
 2. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc rồi dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng yêu cầu đăng nhập, thẻ noindex hoặc tệp robots.txt. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề gì, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 3. Để thông báo cho Google về những thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Để chỉ định danh sách, hãy xác định một mục ItemList có chứa ít nhất hai thuộc tính ListItems. Bạn phải sử dụng các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

ItemList

ItemList là mục chứa mọi thành phần trong danh sách. Nếu mục này được sử dụng trên một trang tóm tắt, thì tất cả URL trong danh sách phải trỏ đến các trang khác nhau trên cùng một miền. Nếu mục này được sử dụng trên danh sách đầy đủ trong một trang, thì tất cả URL đều phải trỏ đến một thẻ cố định trên trang lưu trữ dữ liệu có cấu trúc về danh sách.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ cho ItemList tại schema.org/ItemList.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Danh sách các mục. Tất cả các mục phải thuộc cùng loại. Hãy xem ListItem để biết chi tiết.

ListItem

ListItem chứa thông tin chi tiết về một mục riêng lẻ trong danh sách.

 • Nếu đây là trang tóm tắt, thì bạn chỉ cần dùng các thuộc tính type, positionurl trong ListItem.
 • Còn nếu đây là danh sách đầy đủ trong một trang, hãy bao gồm tất cả thuộc tính schema.org bổ sung cho loại dữ liệu mà trang đó mô tả. Các loại dữ liệu được hỗ trợ:

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ cho ListItem tại schema.org/ListItem.

Trang tóm tắt

Sau đây là các thuộc tính cho trang tóm tắt:

Thuộc tính bắt buộc
position

Integer

Vị trí của mục trong băng chuyền. Số này là bội số của 1.

url

URL

URL chính tắc của trang chi tiết về mục. Tất cả URL trong danh sách phải khác biệt, nhưng nằm trên cùng một miền (cùng miền hoặc miền con với trang hiện tại).

Danh sách đầy đủ trong một trang

Sau đây là các thuộc tính cho danh sách đầy đủ trong một trang:

Thuộc tính bắt buộc
item

Thing

Một mục riêng lẻ trong danh sách. Hãy điền các giá trị sau vào đối tượng này, kèm theo tất cả thuộc tính của loại dữ liệu có cấu trúc cụ thể được mô tả:

 • item.name
 • item.url
 • Mọi thuộc tính bắt buộc khác đối với loại dữ liệu này, theo mô tả trong schema.org và các quy tắc được mô tả trong các tài liệu dành cho loại nội dung của bạn: Example: Đối với công thức nấu ăn, bạn cần cung cấp thuộc tính prepTimeimage.
item.name

Text

Tên chuỗi của mục. item.name được hiển thị dưới dạng tiêu đề của một mục riêng lẻ trong băng chuyền. Thông tin định dạng HTML bị bỏ qua.

item.url

URL

URL đủ điều kiện và văn bản liên kết đến mục này trên trang. URL phải là URL của trang hiện tại và bạn phải bao gồm thẻ liên kết HTML (thẻ <a> hoặc giá trị name hoặc id) trong trang gần văn bản mà người dùng thấy được. Ví dụ: https://example.org/recipes/pies#apple_pie.

position

Integer

Vị trí của mục trong băng chuyền. Số này là bội số của 1.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.