Dữ liệu có cấu trúc Danh sách khoá học (Course)

Hình minh hoạ cách danh sách khoá học có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm. Nó cho thấy 3 khoá học riêng biệt của cùng một trang web theo định dạng danh sách, tại đây người dùng có thể khám phá và chọn một khoá học cụ thể

Hãy đánh dấu danh sách khoá học của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để học viên tiềm năng có thể tìm thấy bạn qua Google Tìm kiếm. Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết như tên khoá học, người tổ chức khoá học và một đoạn mô tả ngắn.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Trang đơn cung cấp thông tin chi tiết về một khoá học

Sau đây là ví dụ một trang đơn cung cấp thông tin chi tiết về một khoá học. Trang này phải được ghép nối với một trang tóm tắt chứa mã đánh dấu ItemList.


<html>
 <head>
  <title>Introduction to Computer Science and Programming</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Course",
   "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
   "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
   "provider": {
    "@type": "Organization",
    "name": "University of Technology - Eureka",
    "sameAs": "https://www.example.com"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Trang đơn cung cấp thông tin tổng hợp

Sau đây là ví dụ về một trang đơn cung cấp thông tin tổng hợp. Quy trình thiết lập trang này bao gồm cả mã đánh dấu danh sách và thông tin chi tiết cho từng khoá học trên cùng một trang.


<html>
 <head>
  <title>Computer Science Courses</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 1,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intro-to-cs",
      "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
      "description": "This is an introductory CS course laying out the basics.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 2,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intermediate-cs",
      "name": "Intermediate Computer Science and Programming",
      "description": "This is a CS course that builds on the basics learned in the Introduction course.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 3,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#advanced-cs",
      "name": "Advanced Computer Science and Programming",
      "description": "This CS course covers advanced programming principles.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Eureka",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong Danh sách khoá học.

Nguyên tắc về nội dung

 • Chỉ sử dụng mã đánh dấu Course cho nội dung giáo dục phù hợp với định nghĩa sau về khóa học: Một chương trình học hoặc chuỗi chương trình học có chứa các bài giảng, bài học hoặc học phần về một môn học và/hoặc chủ đề cụ thể.
 • Một khóa học phải có kết quả giáo dục rõ ràng về kiến thức và/hoặc kỹ năng trong một môn học và/hoặc chủ đề cụ thể. Khóa học cũng phải có ít nhất một người hướng dẫn và có danh sách học viên.
 • Một sự kiện công cộng chung chung như "Ngày thiên văn học" không phải là một khóa học, và một video duy nhất dài 2 phút về "Cách làm bánh sandwich" cũng không phải là một khóa học.

Nguyên tắc kỹ thuật

Bạn phải đánh dấu ít nhất 3 khoá học. Các khoá học có thể nằm trên từng trang chi tiết riêng hoặc trên một trang tổng hợp.

Bạn phải thêm mã đánh dấu Băng chuyền vào trang tóm tắt hoặc trang tổng hợp.

Khoá học nào cũng phải có thuộc tính nameprovider hợp lệ. Chẳng hạn, những cách đặt tên sau đây là không hợp lệ:

 • Cụm từ quảng cáo: "Trường học tốt nhất thế giới"
 • Thông tin giá bán trong tên khóa học: "Học đàn ukulele – giá chỉ 30 USD!"
 • Đặt tên không liên quan đến tên khóa học, chẳng hạn như: "Kiếm tiền nhanh chóng nhờ lớp học này!"
 • Ưu đãi giảm giá hoặc cơ hội mua hàng, chẳng hạn như: "Những người đi đầu trong từng lĩnh vực chia sẻ bí quyết của họ – giảm 25%!

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để cung cấp thêm thông tin về nội dung của bạn, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Course

Sử dụng các thuộc tính sau để đánh dấu ít nhất 3 khoá học. Các khoá học có thể nằm trên từng trang chi tiết riêng hoặc trên một trang tổng hợp.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Course tại schema.org/Course. Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
description

Text

Mô tả về khóa học. Hiển thị tối đa 60 ký tự.

name

Text

Tiêu đề của khóa học.

Thuộc tính nên có
provider

Organization

Tổ chức xuất bản nội dung nguồn của khóa học. Ví dụ: Đại học California – Berkeley.

ItemList

Ngoài các thuộc tính Course, hãy thêm các thuộc tính sau để chỉ định danh sách. Bạn có thể thêm các thuộc tính này vào trang tóm tắt hoặc trang tổng hợp.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ItemList tại schema.org/ItemList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Chú thích cho mỗi trang chứa một mục.

ListItem.position

Integer

Số thứ tự của trang chứa mục đó trong danh sách.

ListItem.url

URL

URL chính tắc của trang chứa mục đó. Mỗi mục phải có một URL riêng biệt.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.