Hệ thống của Google Tìm kiếm về nội dung hữu ích và trang web của bạn

Hệ thống của Google Tìm kiếm về nội dung hữu ích sẽ tạo ra một tín hiệu mà các hệ thống xếp hạng tự động của chúng tôi sử dụng để đảm bảo rằng người dùng sẽ thấy nội dung nguyên gốc, hữu ích và do con người viết cho con người trong kết quả tìm kiếm. Trang này giải thích thêm về cách hoạt động của hệ thống này cũng như những việc bạn có thể làm để đánh giá và cải thiện nội dung.

Cách hoạt động của hệ thống về nội dung hữu ích

Mục đích của hệ thống về nội dung hữu ích này là đền đáp xứng đáng hơn cho những nội dung đáp ứng được nhu cầu của khách truy cập, trong khi đó, những nội dung không đáp ứng được kỳ vọng của khách truy cập sẽ không đạt được hiệu suất tốt.

Hệ thống này tạo ra một tín hiệu trên toàn trang web mà chúng tôi xem xét, ngoài nhiều tín hiệu khác trên Google Tìm kiếm (bao gồm cả Khám phá). Hệ thống tự động xác định những nội dung có vẻ như có ít giá trị, không mới mẻ hoặc không đặc biệt hữu ích cho người dùng.

Mọi nội dung (không chỉ là nội dung không hữu ích) trên các trang web được xác định là có tương đối nhiều nội dung không hữu ích thường không đạt hiệu suất cao trong Tìm kiếm, kể cả khi có nội dung khác phù hợp hơn trên web để cung cấp cho người tìm kiếm. Do đó, việc xoá nội dung không hữu ích cũng có thể giúp cải thiện thứ hạng cho các nội dung khác của bạn.

Quy trình phân loại này diễn ra hoàn toàn tự động bằng một mô hình học máy. Tính năng này hoạt động trên toàn cầu và hỗ trợ mọi ngôn ngữ. Đây không phải là biện pháp thủ công cũng như không phải là biện pháp xử lý nội dung rác. Đây chỉ là một trong nhiều tín hiệu mà Google đánh giá để xếp hạng nội dung.

Tức là một số nội dung ưu tiên con người trên những trang web được phân loại là có nội dung không hữu ích vẫn có thể có thứ hạng cao (khi có những tín hiệu khác giúp xác định rằng nội dung đó là hữu ích và phù hợp với cụm từ tìm kiếm). Tín hiệu này cũng được tính trọng số; các trang web có nhiều nội dung không hữu ích có thể nhận thấy tác động mạnh mẽ hơn.

Hệ thống này và các bản cập nhật có tác động gì đối với trang web của tôi?

Để tìm hiểu thêm về cách tạo nội dung cho phù hợp với hệ thống về nội dung hữu ích, hãy xem trang trợ giúp của chúng tôi về cách tạo nội dung hữu ích, đáng tin cậy và ưu tiên con người thay vì nội dung ưu tiên công cụ tìm kiếm. Trang này có các câu hỏi mà bạn có thể tự đặt ra khi đánh giá nội dung của chính mình.

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng mất bao lâu để trang web nhận thấy sự cải thiện sau khi xoá nội dung không hữu ích. Các trang web mà hệ thống này phát hiện được có thể nhận thấy tác động của tín hiệu này sau vài tháng. Thuật toán phân loại của chúng tôi sẽ chạy liên tục để theo dõi các trang web mới ra mắt và các trang web hiện có. Khi nhận thấy nội dung không hữu ích không còn được trả về nữa trong một thời gian dài, việc phân loại sẽ được ngừng áp dụng.

Theo định kỳ, chúng tôi tinh chỉnh cách thuật toán phân loại phát hiện nội dung không hữu ích. Trong quá trình này, nếu có gì đáng chú ý, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin qua "bản cập nhật về nội dung hữu ích" trên trang thông tin về các bản cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm. Sau khi một bản cập nhật như vậy ra mắt xong và nếu thuật toán phân loại tinh chỉnh nhận thấy nội dung đã được cải thiện, thì kết quả phân loại cho nội dung không hữu ích trong thuật toán phân loại trước đó có thể không còn được áp dụng được nữa.