Tổng quan các chủ đề về giao diện Tìm kiếm

Các chủ đề trong phần này mô tả cách bạn có thể thay đổi giao diện của trang web trên Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google.

Sử dụng dữ liệu có cấu trúc

Google sử dụng dữ liệu có cấu trúc để nắm được nội dung trên trang. Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin cụ thể về trang web của bạn. Việc này có thể giúp trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm kèm theo các tính năng đa dạng hơn.

Các tính năng sử dụng dữ liệu có cấu trúc

Sau đây là danh sách các tính năng sử dụng dữ liệu có cấu trúc:

Chương trình Người sử dụng sớm

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, Google có thử nghiệm một số tính năng với một số ít tổ chức. Sau đây là những tính năng hiện có trong Chương trình Người sử dụng sớm: