Dữ liệu có cấu trúc Hỏi và đáp về giáo dục (Quiz, QuestionAnswer)

Nếu có các trang thẻ học (flashcard), bạn có thể giúp học sinh tìm câu trả lời phù hợp hơn cho các câu hỏi học tập bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc Quiz vào các trang thẻ học đó. Việc thêm dữ liệu có cấu trúc giúp nội dung của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục trong kết quả của Google Tìm kiếm, Trợ lý Google và kết quả của Google Ống kính.

Ví dụ về kết quả nhiều định dạng Hỏi và đáp về giáo dục

Các loại trang sau đây đủ điều kiện xuất hiện trên băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục:

 • Trang thẻ học: Trang chứa thẻ học thường có câu hỏi ở một mặt và đáp án ở mặt còn lại. Để đánh dấu các trang có thẻ học, hãy tiếp tục đọc hướng dẫn này để tìm hiểu cách thêm mã schema Hỏi và đáp về giáo dục.
 • Trang Hỏi và đáp đơn: Trang chỉ chứa một câu hỏi và theo sau là các câu trả lời do người dùng gửi. Để đánh dấu các trang Hỏi và đáp đơn, hãy thêm mã đánh dấu QAPage.

Phạm vi cung cấp tính năng

Băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục có sẵn bằng tiếng Anh tại tất cả khu vực có hỗ trợ Google Tìm kiếm. Tính năng này chỉ hoạt động khi bạn tìm kiếm các chủ đề liên quan đến giáo dục trên máy tính và thiết bị di động. Ví dụ: hãy thử tìm kiếm các cụm từ như "the measure of three angles of a quadrilateral are 80 90 and 103 degrees" hoặc "the ratio of surface energy to surface area is".

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một trang thẻ học dùng dữ liệu có cấu trúc Hỏi đáp và đáp về giáo dục.


<html>
 <head>
  <title>Cell Transport</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Cell Transport"
   },
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Biology"
    }
   ],
   "hasPart": [
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about receptor molecules.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "receptor molecules"
     }
    },
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about the cell membrane.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "cell membrane"
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
</html>

Nguyên tắc

Để trang của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về nội dung Hỏi và đáp về giáo dục, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Đưa dữ liệu có cấu trúc vào trang chi tiết có nhiều thông tin nhất. Đừng thêm dữ liệu có cấu trúc vào những trang không có câu hỏi.
 • Tất cả câu hỏi đều phải sử dụng giá trị Flashcard cho thuộc tính eduQuestionType. Trang chứa các loại câu hỏi khác không đủ điều kiện xuất hiện trên băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục. Đối với trang có loại câu hỏi khác, hãy cân nhắc dùng Bài tập thực hành.
 • Đảm bảo rằng chế độ cài đặt tải trên máy chủ lưu trữ của bạn cho phép thu thập dữ liệu thường xuyên.
 • Người dùng phải nhìn thấy ngay các câu hỏi trên trang web của bạn, tức là bạn không chỉ lưu những câu hỏi đó trong một tệp dữ liệu hoặc PDF.
 • Nếu trang của bạn chỉ có một câu hỏi kèm theo một số câu trả lời do người dùng gửi, hãy chuyển sang sử dụng mã đánh dấu QAPage.

Nguyên tắc về nội dung

Chúng tôi tạo ra các nguyên tắc cho nội dung Hỏi và đáp về giáo dục để đảm bảo rằng người dùng được tiếp cận những tài nguyên học tập phù hợp. Nếu phát hiện nội dung vi phạm những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp, có thể bao gồm cả việc áp dụng biện pháp thủ công và không hiện nội dung của bạn trong kết quả nhiều định dạng Hỏi và đáp về giáo dục trên Google.

 • Trang Hỏi và đáp về giáo dục phải tuân thủ chính những nguyên tắc nội dung áp dụng cho trang Hỏi và đáp.
 • Trang của bạn phải chứa các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến giáo dục. Phải có ít nhất một câu hỏi và câu trả lời tương ứng trên trang của bạn, đồng thời câu trả lời đó phải liên quan và giải đáp được câu hỏi của người dùng.
 • Bạn chịu trách nhiệm về độ chính xác và chất lượng của các trang Hỏi và đáp về giáo dục thông qua tính năng này. Nếu quy trình đánh giá giáo dục và chất lượng cho thấy bạn có một lượng nội dung không chính xác, thì tất cả hoặc một số trang Hỏi và đáp có thể sẽ không đủ điều kiện áp dụng tính năng này cho đến khi bạn giải quyết xong vấn đề.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải cung cấp các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính nên có để bổ sung thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bài kiểm tra

Quiz là một tập hợp thẻ học (một hoặc nhiều) thường về cùng một khái niệm hoặc chủ đề.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Quiz (Bài kiểm tra) trên schema.org. Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
hasPart

Question

Thông tin lồng về câu hỏi cụ thể trên thẻ học cho bài kiểm tra. Sử dụng một thuộc tính hasPart để đại diện cho một thẻ học duy nhất.

Để cung cấp nhiều thẻ học, hãy dùng thuộc tính này nhiều lần.


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
Thuộc tính nên có
about

Thing

Thông tin lồng về khái niệm nền tảng được đưa ra trong Quiz.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing"
 }
}
about.name

Text

Thông tin lồng về khái niệm nền tảng được đưa ra trong Quiz. Bạn có thể nhập nhiều mục cho thuộc tính này.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing",
  "name": "Cell transport"
 }
}
educationalAlignment

AlignmentObject

Thuộc tính điều chỉnh bài kiểm tra theo một khung tiêu chuẩn giáo dục có uy tín. Bạn có thể dùng thuộc tính này nhiều lần để điều chỉnh bài kiểm tra theo một phạm vi/lĩnh vực học tập và khối lớp mục tiêu hoặc tiêu chuẩn giáo dục cụ thể.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType

Text

Loại thuộc tính điều chỉnh tài nguyên học tập theo cấp độ trong khung tiêu chuẩn cho bài kiểm tra. Google Tìm kiếm sử dụng tiêu chuẩn LRMI.

Hãy lặp lại alignmentType để chỉ định cả lĩnh vực học tập và khối lớp mục tiêu/tiêu chuẩn giáo dục.

 • Để chỉ định phạm vi hoặc lĩnh vực học tập của bài kiểm tra, hãy đặt thuộc tính alignmentType thành giá trị educationalSubject.
 • Để chỉ định khối lớp mục tiêu hoặc tiêu chuẩn giáo dục của bài kiểm tra, hãy đặt thuộc tính alignmentType thành giá trị educationalLevel.

Sau đây là cách chỉ định cả hai thuộc tính educationalSubjecteducationalLevel.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalSubject",
    "targetName": "Biology"
   },
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalLevel",
    "targetName": "Fifth grade"
   }

 ]
}
educationalAlignment.targetName

Text

Tên của một cấp độ trong một khung tiêu chuẩn giáo dục uy tín. Ví dụ: "Lớp 7: Cấu trúc tế bào".


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "targetName": "Grade 7: Cell Structure"
   }
 ]
}

Câu hỏi

Mỗi câu hỏi tương ứng với một thẻ học, được lồng trong thuộc tính hasPart của Quiz. Xin lưu ý rằng các yêu cầu này của Question khác với Yêu cầu đối với câu hỏi trong QAPage.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Question (Câu hỏi) trên schema.org. Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
acceptedAnswer

Answer

Toàn văn câu trả lời cho thẻ học. Mỗi loại Question chỉ được có một thuộc tính acceptedAnswer.


{
 "@type": "Question",
 "acceptedAnswer": {
  "@type": "Answer",
  "text": "cell membranes"
 }
}
eduQuestionType

Text

Loại câu hỏi. Bạn phải sử dụng giá trị cố định này: Flashcard.


{
 "@type": "Question",
 "eduQuestionType": "Flashcard”
}
text

Text

Toàn văn câu hỏi trong thẻ học.


{
 "@type": "Question",
 "text": "A protein on the surface of HIV can attach to proteins on the surface of healthy human cells. What are the attachment sites on the surface of the cells known as?"
}

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.