Khắc phục nội dung tải từng phần

Việc trì hoãn tải những nội dung không quan trọng hoặc không hiển thị, hay còn gọi là "tải từng phần", là một phương pháp tối ưu nhất thường được áp dụng để nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hướng dẫn về cách tải từng phần hình ảnh và video trên trang Kiến thức cơ bản về web. Tuy nhiên, nếu không được triển khai đúng cách, kỹ thuật này có thể vô tình ẩn nội dung khỏi Google. Tài liệu này giải thích cách để đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung tải từng phần.

Tải nội dung khi nội dung đó xuất hiện trong khung nhìn

Để chắc chắn rằng Google nhìn thấy tất cả nội dung trên trang của bạn, hãy đảm bảo phương thức triển khai tải từng phần sẽ tải được tất cả nội dung liên quan bất cứ khi nào nội dung đó xuất hiện trong khung nhìn. Sau đây là một vài ví dụ về phương thức triển khai mà bạn có thể sử dụng:

Hãy nhớ thử nghiệm phương thức triển khai của bạn.

Hỗ trợ tải theo trang đối với trang cuộn vô hạn

Nếu bạn đang triển khai trải nghiệm cuộn vô hạn, hãy nhớ hỗ trợ tải theo trang. Việc tải theo trang rất quan trọng đối với người dùng vì phương thức này cho phép họ chia sẻ và tương tác lại với nội dung của bạn. Phương thức tải theo trang cũng cho phép Google hiển thị đường liên kết đến một điểm cụ thể trong nội dung, thay vì vị trí trên cùng của trang cuộn vô hạn.

Để hỗ trợ phương thức tải theo trang, hãy cung cấp một đường liên kết riêng biệt đến mỗi phần mà người dùng có thể chia sẻ và tải trực tiếp. Bạn nên sử dụng API Lịch sử để cập nhật URL khi nội dung được tải theo phương thức động.

Kiểm tra

Sau khi thiết lập phương thức triển khai, hãy đảm bảo phương thức đó hoạt động đúng cách. Có một cách để kiểm tra là dùng tập lệnh Puppeteer để thử nghiệm cục bộ phương thức triển khai của bạn. Puppeteer là thư viện Node.js để kiểm soát Chrome không có giao diện người dùng. Để chạy tập lệnh này, bạn cần có Node.js. Sử dụng các lệnh sau để kiểm tra và chạy tập lệnh:

git clone https://github.com/GoogleChromeLabs/puppeteer-examples
cd puppeteer-examples
npm i
node lazyimages_without_scroll_events.js -h

Sau khi chạy tập lệnh, hãy tự mình xem lại các ảnh chụp màn hình mà tập lệnh đã tạo để đảm bảo các ảnh đó chứa tất cả nội dung mà bạn muốn Google nhìn thấy và lập chỉ mục.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ kiểm tra URL trong Search Console để xem hệ thống đã tải tất cả hình ảnh chưa. Hãy kiểm tra ảnh chụp màn hình và HTML đã kết xuất đồ họa để đảm bảo hình ảnh của bạn đã được tải.