Bản cập nhật của Google Tìm kiếm đối với hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm và trang web của bạn

Mục đích của hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm là thể hiện rõ hơn sự ghi nhận đối với những bài đánh giá sản phẩm hữu ích, cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu và nghiên cứu nguyên gốc, với tác giả là chuyên gia hoặc người đam mê và thấu hiểu chủ đề tương ứng. Trang này giải thích thêm về cách hoạt động của hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm cũng như những việc bạn có thể làm để đánh giá và cải thiện nội dung.

Cách hoạt động của hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm

Hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm hoạt động để đảm bảo rằng mọi người nhìn thấy được các bài đánh giá sản phẩm có chia sẻ thông tin nghiên cứu chuyên sâu, thay vì nội dung nghèo nàn chỉ đơn giản là tóm tắt thông tin về một loạt sản phẩm.

Hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm chủ yếu đánh giá nội dung đánh giá sản phẩm ở cấp trang. Tuy nhiên, đối với trang web có số lượng lớn nội dung đánh giá sản phẩm, có thể bản cập nhật này sẽ đánh giá bất cứ nội dung nào trên trang web đó. Nếu bạn không có nhiều bài đánh giá sản phẩm (dưới 10% trên toàn trang web), thì có thể quy trình đánh giá sẽ không xảy ra trên toàn trang web.

Hiện tại, hệ thống này áp dụng cho những ngôn ngữ sau trên toàn cầu: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nga, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan.

Dữ liệu có cấu trúc có thể giúp chúng tôi xác định chính xác hơn bài đánh giá sản phẩm, nhưng chúng tôi không chỉ dựa vào mỗi loại dữ liệu này.

Hệ thống này và các bản cập nhật có tác động gì đối với trang web của tôi?

Để tìm hiểu thêm về cách tạo nội dung phù hợp với hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm, hãy xem trang trợ giúp của chúng tôi về cách viết bài đánh giá chất lượng cao cho sản phẩm.

Theo định kỳ, chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của hệ thống về nội dung đánh giá sản phẩm. Trong quá trình này, nếu có gì đáng chú ý, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin qua "bản cập nhật về nội dung đánh giá sản phẩm" trên trang thông tin về các bản cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm.

Giả sử đã được cải thiện, nội dung chịu ảnh hưởng của bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm có thể vẫn chưa được khôi phục cho đến khi có bản cập nhật tiếp theo về nội dung đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hoạt động đánh giá tự động của chúng tôi đối với nội dung đánh giá sản phẩm chỉ là một trong nhiều yếu tố dùng để xếp hạng nội dung. Vì vậy, thay đổi có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào và vì nhiều lý do.