Gửi ý tưởng về câu hỏi cho chương trình Giờ hỗ trợ về SEO của Google

Giờ hỗ trợ về SEO của Google là chương trình mà nhân viên thuộc Nhóm phụ trách chất lượng tìm kiếm của Google sẽ trả lời các câu hỏi về Google Tìm kiếm, trang web và những vấn đề khác. Hằng tháng, chúng tôi sẽ chọn những câu hỏi mà các bạn gửi để đăng tải trên kênh YouTube của chúng tôi.

Bạn có câu hỏi phù hợp với chương trình? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng biểu mẫu gửi câu hỏi:

Gửi câu hỏi

Mẹo giúp bạn nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình

Giờ hỗ trợ không phải là chương trình phù hợp với các câu hỏi dành riêng cho một trang web, cũng như chúng tôi cũng không thể trả lời hết mọi câu hỏi bạn gửi. Bạn nên tập trung vào các câu hỏi chung liên quan đến Google Tìm kiếm và SEO. Ví dụ:

Còn nếu bạn có thắc mắc cụ thể về trang web của mình, thì Diễn đàn của Trung tâm Google Tìm kiếm là nơi phù hợp nhất để bạn tìm sự trợ giúp cho một trang web.

Hãy xem chương trình Giờ hỗ trợ mà chúng tôi mới thực hiện gần đây

Cho dù muốn xem nội dung dạng văn bản hay nghe bản ghi âm, có thể bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi và câu trả lời gần đây trong chương trình Giờ hỗ trợ dưới đây: