Dữ liệu có cấu trúc Biểu trưng (Organization)

Bạn có thể chỉ định hình ảnh mà Google Tìm kiếm nên dùng làm biểu trưng cho tổ chức của bạn trong kết quả trên Tìm kiếm và trong bảng tri thức của Google. Trong trường hợp sử dụng minh hoạ dưới đây, Google Tìm kiếm sử dụng mã đánh dấu để nhận ra hình ảnh dùng làm biểu trưng của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng hình ảnh đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về công ty khi có thể. Mã đánh dấu như thế này là một tín hiệu hữu ích giúp các thuật toán của Google Tìm kiếm cung cấp hình ảnh này trong bảng tri thức.

Biểu trưng trong kết quả của Google Tìm kiếm

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về một biểu trưng trong mã JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "url": "https://www.example.com",
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo những nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Nguyên tắc kỹ thuật

Chúng tôi khuyến nghị đặt mã đánh dấu này trên trang chủ, tuy nhiên bạn có thể đặt mã đánh dấu này trên bất kỳ trang nào. Bạn không cần phải đặt mã này vào từng trang.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Để sử dụng biểu trưng, bạn nên biết rằng Google Tìm kiếm nhận ra các thuộc tính sau của Tổ chức. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Thuộc tính bắt buộc
logo

URL hoặc ImageObject

Một biểu trưng đại diện cho tổ chức.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 112x112px.
 • URL của hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Tệp hình ảnh phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.
 • Đảm bảo rằng hình ảnh sẽ xuất hiện như bạn mong muốn trên nền trắng hoàn toàn (ví dụ: nếu biểu trưng chủ yếu là màu trắng hoặc xám, thì hình ảnh có thể không xuất hiện như bạn mong muốn trên nền trắng).

Nếu bạn sử dụng loại ImageObject, hãy đảm bảo rằng loại này có một thuộc tính contentUrl hoặc thuộc tính url hợp lệ theo các nguyên tắc giống như loại URL.

url

URL

URL dẫn đến trang web của Organization được liên kết với biểu trưng. Điều này rất quan trọng để giúp xác định Organization mà không bị trùng.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.