Hệ thống của Google Tìm kiếm về bài đánh giá và trang web của bạn

Hệ thống về bài đánh giá mang mục đích ủng hộ những bài đánh giá chất lượng cao. Đây là những nội dung cung cấp thông tin phân tích chi tiết và nghiên cứu nguyên gốc, đồng thời được viết bởi các chuyên gia hoặc những người đam mê và am hiểu về chủ đề đó. Trang này giải thích thêm về cách hoạt động của hệ thống này cũng như những việc bạn có thể làm để xem xét và cải thiện nội dung.

Cách hoạt động của hệ thống về bài đánh giá

Hệ thống về bài đánh giá hoạt động để đảm bảo rằng mọi người nhìn thấy các bài đánh giá chia sẻ nghiên cứu chuyên sâu, thay vì nội dung nghèo nàn chỉ đơn giản là tóm tắt thông tin về một loạt sản phẩm, dịch vụ hoặc những nội dung tương tự. Hệ thống về bài đánh giá được cải tiến thường xuyên và liên tục.

Hệ thống về bài đánh giá được thiết kế để đánh giá các bài viết, bài đăng trên blog, trang hoặc nội dung độc lập tương tự của bên thứ nhất được viết với mục đích đưa ra đề xuất, ý kiến hoặc phân tích. Hệ thống này không đánh giá các bài đánh giá của bên thứ ba, chẳng hạn như bài đánh giá của người dùng đăng trong phần bài đánh giá của một trang sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các bài đánh giá có thể là về một nội dung duy nhất, so sánh cạnh nhau hoặc danh sách xếp hạng các đề xuất. Bài đánh giá có thể về bất kỳ chủ đề nào. Bài đánh giá có thể là về các sản phẩm như máy tính xách tay hoặc áo khoác mùa đông, các loại nội dung đa phương tiện như phim hoặc trò chơi điện tử, hoặc dịch vụ và doanh nghiệp như nhà hàng hoặc thương hiệu thời trang.

Hệ thống về bài đánh giá chủ yếu đánh giá nội dung đánh giá ở cấp trang. Tuy nhiên, đối với trang web có số lượng lớn nội dung đánh giá, có thể hệ thống này sẽ đánh giá nội dung bất kỳ trên trang web đó. Nếu bạn không có nhiều bài đánh giá, thì việc đánh giá toàn trang web khó có khả năng xảy ra.

Hiện tại, hệ thống này áp dụng cho những ngôn ngữ sau trên toàn cầu: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nga, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan.

Đối với sản phẩm, dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm có thể giúp chúng tôi xác định xem một nội dung nào đó có phải là bài đánh giá sản phẩm hay không, nhưng chúng tôi không chỉ dựa vào dữ liệu đó.

Bản cập nhật này có ý nghĩa thế nào với trang web của tôi?

Để tìm hiểu thêm về cách tạo nội dung phù hợp với hệ thống về bài đánh giá, hãy xem trang trợ giúp của chúng tôi về cách viết bài đánh giá chất lượng cao.

Nội dung chịu tác động của hệ thống về bài đánh giá có thể khôi phục thứ hạng theo thời gian nếu bạn đã cải thiện nội dung của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hoạt động đánh giá tự động của chúng tôi đối với nội dung đánh giá chỉ là một trong nhiều yếu tố dùng để xếp hạng nội dung. Vì vậy, thay đổi có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào và vì nhiều lý do.