Hướng dẫn nhanh về API Lập chỉ mục

API Lập chỉ mục cho phép mọi chủ sở hữu trang web thông báo trực tiếp cho Google khi có các trang được thêm hoặc bị xóa. Điều này cho phép Google lên lịch thu thập dữ liệu các trang để mang lại lưu lượng truy cập người dùng chất lượng cao hơn. Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng API lập chỉ mục để thu thập dữ liệu các trang có dữ liệu có cấu trúc JobPosting hoặc BroadcastEvent nhúng trong VideoObject. Đối với các trang web có nhiều trang chỉ tồn tại trong thời gian ngắn như trang tuyển dụng hoặc video phát trực tiếp, API lập chỉ mục sẽ duy trì việc cập nhật nội dung trong kết quả tìm kiếm vì API này cho phép gửi nội dung cập nhật một cách riêng lẻ.

Dưới đây là một số thao tác bạn có thể làm với API lập chỉ mục:

  • Cập nhật URL: Thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc nội dung tại một URL đã gửi trước đó đã được cập nhật.
  • Xóa URL: Sau khi bạn xóa một trang khỏi máy chủ của mình, hãy thông báo cho Google để chúng tôi có thể xóa trang khỏi chỉ mục của Google và không cố gắng thu thập lại dữ liệu về URL đó.
  • Xem trạng thái của yêu cầu: Kiểm tra thời điểm cuối cùng mà Google nhận được từng loại thông báo cho một URL nhất định.
  • Gửi yêu cầu lập chỉ mục hàng loạt: Giảm số lượng kết nối HTTP mà ứng dụng của bạn phải thực hiện bằng cách kết hợp tối đa 100 lệnh gọi vào một yêu cầu HTTP.

Sơ đồ trang web và API lập chỉ mục

Bạn nên sử dụng API lập chỉ mục thay vì sơ đồ trang web vì API lập chỉ mục sẽ nhắc Googlebot thu thập dữ liệu các trang của bạn sớm hơn so với việc cập nhật sơ đồ trang web và ping Google. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên gửi sơ đồ trang web để Google thu thập dữ liệu toàn bộ trang web của bạn.

Bắt đầu

Để sử dụng API lập chỉ mục, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Hoàn thành các điều kiện tiên quyết bằng cách bật API lập chỉ mục, tạo tài khoản dịch vụ mới, xác minh quyền sở hữu trong Search Console và lấy mã truy cập để xác thực lệnh gọi API của bạn.
  2. Gửi yêu cầu để thông báo cho Google về các trang web mới, cập nhật hoặc đã bị xóa.
  3. Bạn có thể cần định mức cao hơn mức mặc định. Để xem định mức hiện tại và yêu cầu định mức cao hơn, hãy xem phần Định mức.