Zakresy dat

Język zapytań Google Ads umożliwia określenie zakresu dat na następujące sposoby:

Niestandardowy zakres dat

Daty możesz podać w formacie ISO 8601 (rozszerzonym (YYYY-MM-DD) lub podstawowym (YYYYMMDD), na przykład:

segments.date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-01-31'
segments.date >= '20221001' AND segments.date <= '20221031'

Wstępnie zdefiniowany zakres dat

Lista prawidłowych wstępnie zdefiniowanych zakresów dat wygląda tak:

Zakres dat Raporty są generowane dla...
TODAY Tylko dzisiaj.
YESTERDAY Tylko wczoraj.
LAST_7_DAYS Ostatnie 7 dni (bez bieżącego dnia).
LAST_BUSINESS_WEEK 5-dniowy tydzień roboczy, od poniedziałku do piątku, poprzedni tydzień roboczy.
THIS_MONTH Wszystkie dni w bieżącym miesiącu.
LAST_MONTH Wszystkie dni w poprzednim miesiącu.
LAST_14_DAYS Ostatnie 14 dni (bez bieżącego dnia).
LAST_30_DAYS Ostatnie 30 dni (bez bieżącego dnia).
THIS_WEEK_SUN_TODAY Okres między poprzednią niedzielą a bieżącym dniem.
THIS_WEEK_MON_TODAY Okres między poprzednim poniedziałkiem a dniem bieżącym.
LAST_WEEK_SUN_SAT Okres 7 dni zaczynający się w poprzednią niedzielę.
LAST_WEEK_MON_SUN Okres 7 dni zaczynający się od poprzedniego poniedziałku.

Przykład:

segments.date DURING LAST_30_DAYS

Wstępnie zdefiniowany okres

Niektóre pola daty odnoszą się do wstępnie zdefiniowanego przedziału czasu, w szczególności:

  • segments.week
  • segments.month
  • segments.quarter

Podczas filtrowania tych segmentów możesz użyć operatora = z datą, która jest pierwszym dniem okresu. Jeśli podasz datę, która nie jest pierwszym dniem okresu, zostanie zwrócony błąd MISALIGNED_DATE_FOR_FILTER.

Aby na przykład określić maj w roku 2022 r., użyj tego warunku, określając pierwszy dzień tego miesiąca:

segments.month = '2022-05-01'