Interfejs REST

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
.

Możesz wywołać interfejs Google Ads API za pomocą gRPC lub REST. Oba interfejsy udostępniają projekt zorientowany na zasoby, który jest udostępniany innym interfejsom API Google Cloud.

Zalecamy korzystanie z oficjalnych bibliotek klienta Google wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zawierają one kod idiomatyczny oraz bezpieczny dla każdego języka w każdym obsługiwanym języku. Zawierają też wiele szczegółowych informacji o komunikacji z interfejsem API (np. ustawienia czasu oczekiwania, grupowanie stron wyników czy uwierzytelnianie). Nasze biblioteki klienta zawierają też obszerny zestaw przykładów kodu oraz narzędzi ułatwiających wykonywanie typowych zadań, takich jak tworzenie nazw zasobów czy obsługa masek pól.

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje o REST i wyjaśnia, co musisz wiedzieć, aby bezpośrednio wywoływać interfejs REST, bez korzystania z biblioteki klienta obsługiwanej przez Google. Ten przewodnik może być przydatny, gdy piszesz własny kod niestandardowy, aby korzystać bezpośrednio z interfejsu REST lub biblioteki klienta HTTP innej firmy.