Rozróżnianie wielkości liter

Język zapytań Google Ads pozwala filtrować zwrócony zbiór danych za pomocą różnych operatorów. Podczas filtrowania wartości w postaci ciągów znaków domyślna rozróżnianie wielkości liter każdego operatora odgrywa ważną rolę w prawidłowym filtrowaniu wyników.

Operatory Czułość wielkości liter
= lub != Z uwzględnieniem wielkości liter
(NIE) IN Z uwzględnieniem wielkości liter
(NIE) LUBIĘ Wielkość liter nie jest rozróżniana
ZAWIERA (...) Z uwzględnieniem wielkości liter
REGEXP_MATCH Opcjonalnie oba
SELECT campaign.id
FROM campaign
WHERE campaign.name REGEXP_MATCH "(?i).*test.*"