Czułość wielkości liter

Język zapytań Google Ads umożliwia filtrowanie zwróconych zbiorów danych przy użyciu wielu różnych operatorów. Podczas filtrowania wartości ciągu znaków domyślna wielkość liter każdego operatora odgrywa ważną rolę w prawidłowym filtrowaniu wyników.

Operatory Czułość wielkości liter
= lub != Z uwzględnieniem wielkości liter
(NIE) W Z uwzględnieniem wielkości liter
(NIE) LUBIĘ Wielkość liter nie jest rozróżniana
ZAWIERA (...) Z uwzględnieniem wielkości liter
REGEXP_MATCH Opcjonalnie oba
SELECT campaign.id
FROM campaign
WHERE campaign.name REGEXP_MATCH "(?i).*test.*"