Dönüşüm yönetimi

Google Ads'de dönüşüm, kullanıcının bir reklamı tıkladıktan veya Görüntülü Reklam Ağı reklamını görüntüledikten sonra belirli bir işlem yapmasıdır. Dönüşümler, ürün satın alma, mobil uygulama yükleme veya bir e-posta listesine kaydolma gibi reklam hedefleriniz için çok önemli olan müşteri etkileşimlerini temsil eder.

Dönüşüm izleme, kullanıcıların bir reklamı görüntüledikten veya tıkladıktan sonraki işlemleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Telefon eden, ürün satın alan, mobil uygulama yükleyen ve daha fazlasını yapan kullanıcıları takip edebilirsiniz.

Google Ads API, dönüşüm yönetimi için uçtan uca iş akışını programatik olarak yönetmenizi sağlar. Dönüşüm yönetimi kılavuzu; dönüşüm oluşturma, çevrimdışı dönüşümleri yükleme, dönüşüm değerlerini ayarlama, dönüşümlerinizin durumunu izleme ve dönüşüm işlemlerini dönüşüm hedefleri halinde gruplandırmayı içeren aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır.

Başlangıç
Dönüşüm izlemeyi etkinleştirme, Google Ads dönüşüm hesabınızda dönüşüm izlemenin etkinleştirildiğini doğrulama ve hesabınız için dönüşüm işlemi ayrıntılarını alma ile ilgili ayrıntılar.
Dönüşüm işlemleri oluşturma

İşletme hedeflerinizle uyumlu olan dönüşüm işlemi türlerini ve bunların Google Ads API ile nasıl eşlendiğini belirleme ile ilgili kılavuz.

Bu kılavuzda, ayrıntılı bir kod örneği ve Google Ads istemci kitaplıkları kullanılarak Google Ads API'de nasıl dönüşüm işlemi oluşturulacağı hakkında yol gösterici bilgiler de yer almaktadır.

Çevrimdışı dönüşümleri içe aktarma

Dönüşüm yüklemeleri için çevrimdışı dönüşüm işlemi türlerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili uygulama ayrıntıları.

UPLOAD_CLICKS dönüşüm işlemi türü, çevrimdışı tıklama dönüşümlerini ve potansiyel müşteriler için gelişmiş dönüşümleri yüklemek içindir.

UPLOAD_CALLS dönüşüm işlemi türü, çevrimdışı telefon araması dönüşümleri yüklemek içindir.

Gelişmiş dönüşümler

Web için gelişmiş dönüşümler veya potansiyel müşteriler için gelişmiş dönüşümler ile entegrasyon hakkında rehberlik. Gelişmiş dönüşümler, mevcut dönüşüm etiketlerinizi e-posta adresi, ad, ev adresi ve telefon numarası gibi birinci taraf dönüşüm verileriyle destekleyerek dönüşüm ölçümünüzün doğruluğunu artırmanıza yardımcı olur.

Dönüşümleri ayarlama

Google Ads'de raporlandıktan sonra dönüşüm ayarlamalarını yükleyerek bir dönüşümün değerini ayarlamaya ilişkin rehberlik.

Dönüşümlerinizin değerlerini çeşitli boyutlara göre ayarlamak için dönüşüm değeri kurallarını kullanın.

Dönüşüm durumunu izleme

Dönüşüm yükleme ve ayarlama süreçlerinizin genel durumunu incelemek için çevrimdışı veri teşhislerini alma.

Raporlama

Dönüşüm işlemlerinizin performansı hakkında rapor oluşturma ve farklı Google Ads kullanıcı arayüzü metriklerinin Google Ads API ile eşleşmesi.