Logowanie i użycie; wprowadzenie do monitorowania

W tym filmie wprowadzającym omawiamy korzyści i sytuacje związane z wdrażaniem i monitorowaniem integracji interfejsu API Google Ads.

Zobacz prezentację.