Genel bakış

Google Ads API, büyük veya karmaşık Google Ads hesaplarını ve kampanyalarını yönetmek için kullanılan, Google Ads'in programatik arayüzüdür. Hesapları müşteri düzeyinden anahtar kelime düzeyine kadar yöneten yazılımlar oluşturabilirsiniz. Tipik kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

  • Otomatik hesap yönetimi
  • Özel raporlama
  • Envantere dayalı reklam yönetimi
  • Akıllı Teklif stratejilerini yönetme

Başlayın