Zbiorcze zmiany

Jeśli chcesz jednocześnie działać na różnych typach encji lub wolisz zapisywać dane w jednym punkcie końcowym zamiast w osobnym punkcie końcowym na każdy typ zasobu, możesz używać punktu końcowego GoogleAdsService.Mutate do wszystkich obsługiwanych operacji mutacji.

Modyfikowanie operacji

Każdy obiekt MutateGoogleAdsRequest akceptuje powtórzony element MutateOperation, z którego każda może zawierać 1 operację na 1 typ zasobu. Aby utworzyć jedną kampanię i jedną grupę reklam w jednym wywołaniu funkcji GoogleAdsService.Mutate, musisz utworzyć 2 elementy MutateOperation (jeden dla elementów CampaignOperation i drugi dla AdGroupOperation), a następnie przekazać je do usługi GoogleAdsService.

Ruby

mutate_operation1 = client.operation(:Mutate)
mutate_operation2 = client.operation(:Mutate)

campaign_operation = client.operation(:Campaign)
ad_group_operation = client.operation(:AdGroup)

# Do some setup here to get campaign_operation and ad_group_operation into the
# state you would want them for a regular mutate call to their respective
# services.

mutate_operation1.campaign_operation = campaign_operation
mutate_operation2.ad_group_operation = ad_group_operation

google_ads_service.mutate(customer_id, [mutate_operation1, mutate_operation2])

Podobnie jak inne usługi, ten punkt końcowy obsługuje częściowe awarie i tylko weryfikuj.