OAuth2 w interfejsie Google Ads API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Film: Obejrzyj prezentację OAuth2 z warsztatów 2019 r.

Wszystkie wywołania interfejsu Google Ads API muszą być autoryzowane przez OAuth2. Protokół OAuth2 umożliwia aplikacji klienckiej interfejsu API Google Ads dostęp do konta Google Ads użytkownika bez konieczności obsługi lub przechowywania danych logowania użytkownika.

Aby autoryzować żądania wysyłane do interfejsu Google Ads API, musisz wykonać podane niżej czynności.

  1. Konfigurowanie projektu Cloud na potrzeby interfejsu Google Ads API

  2. Konfigurowanie biblioteki klienta dla protokołu OAuth w interfejsie Google Ads API

Dostępne są też materiały pomocnicze dotyczące powiązanych tematów.