Zarządzanie konwersjami

Konwersja w Google Ads ma miejsce, gdy użytkownik wykona określone działanie po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy w sieci reklamowej. Konwersje reprezentują interakcje klientów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Twoich celów reklamowych, takie jak zakup produktu, zainstalowanie aplikacji mobilnej lub zapisanie się na listę e-mailową.

Śledzenie konwersji dostarcza kluczowych informacji o działaniach użytkowników po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy. Możesz śledzić użytkowników, którzy m.in. dzwonią do Twojej firmy, kupują produkt lub instalują aplikację mobilną.

Interfejs Google Ads API umożliwia automatyczne zarządzanie całym procesem zarządzania konwersjami. Przewodnik po zarządzaniu konwersjami jest podzielony na następujące sekcje dotyczące tworzenia konwersji, przesyłania konwersji offline, dostosowywania wartości konwersji, monitorowania stanu konwersji i grupowania działań powodujących konwersję w cele konwersji.

Pierwsze kroki
Informacje o tym, jak włączyć śledzenie konwersji, sprawdzić, czy na koncie konwersji Google Ads jest włączone śledzenie konwersji, oraz jak pobierać szczegóły działań powodujących konwersję dla Twojego konta.
Utwórz działania powodujące konwersję

Wskazówki, jak określić, które typy działań powodujących konwersję pasują do Twoich celów biznesowych, oraz jak są one mapowane na interfejs Google Ads API.

Ten przewodnik zawiera również szczegółowy przykładowy kod oraz wskazówki, jak w interfejsie Google Ads API utworzyć działanie powodujące konwersję, korzystając z bibliotek klienta Google Ads.

Importowanie konwersji offline

Szczegółowe informacje o wdrażaniu sposobów używania typów działań powodujących konwersje offline w przesyłaniu konwersji.

Działanie powodujące konwersję UPLOAD_CLICKS służy do przesyłania konwersji po kliknięciu offline i konwersji rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów.

Działanie powodujące konwersję UPLOAD_CALLS służy do przesyłania konwersji telefonicznych.

Konwersje rozszerzone

Wskazówki dotyczące integracji z konwersjami rozszerzonymi w kampaniach internetowych lub konwersjami rozszerzonymi dotyczącymi potencjalnych klientów. Konwersje rozszerzone pomagają poprawić dokładność pomiaru konwersji, uzupełniając dotychczasowe tagi konwersji o własne dane o konwersjach, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres domowy i numer telefonu.

Dostosowywanie liczby konwersji

Wskazówki dotyczące dostosowywania wartości konwersji po jej zgłoszeniu w Google Ads przez przesyłanie dostosowań konwersji.

Za pomocą reguł wartości konwersji możesz dostosowywać wartości konwersji na podstawie różnych wymiarów.

Monitorowanie stanu konwersji

Dowiedz się, jak pobrać diagnostykę danych offline, aby sprawdzić ogólny stan procesów przesyłania i korygowania konwersji.

Raportowanie

Dowiedz się, jak tworzyć raporty o skuteczności działań powodujących konwersję oraz mapować różne dane interfejsu Google Ads do interfejsu Google Ads API.