Płatności

Interfejs Google Ads API umożliwia programowe zarządzanie kompleksowymi przepływami płatności – od początkowej konfiguracji płatności po zarządzanie budżetem na poziomie konta – i uzgadnianie faktur klientów.

Każdy z poniższych elementów stanowi odrębną, funkcjonalną część cyklu rozliczeniowego.

Konfigurowanie płatności

Konfiguracja płatności to powiązanie między kontem płatności a konkretnym kontem Google Ads. Efektywnie określa, kto płaci za konto reklamodawcy.

Skorzystaj z zasobów BillingSetup, aby pobrać konfigurację płatności dla całego konta i nią zarządzać.

Budżet konta

Budżet konta określa właściwości budżetu na poziomie konta, np. czas rozpoczęcia, czas zakończenia i limit wydatków. Wszystkie zmiany w budżetach konta służą do przesyłania osobnych propozycji budżetu konta, które po sprawdzeniu i zatwierdzeniu stają się budżetami konta.

Skorzystaj z zasobów AccountBudgetProposal, aby utworzyć nowe zasoby AccountBudgets lub zaktualizować istniejące.

Faktura

Faktury są wystawiane co miesiąc, jeśli reklamodawca je włączy. Faktury zawierają szczegóły, takie jak korekty, koszty administracyjne, podatki i budżety konta, oraz można je pobrać w postaci plików PDF. Menedżerowie Google Ads zwykle używają ich do automatycznego uzgadniania faktur klientów.

Pobierz zasoby Invoice związane z danymi faktury.