Öğeler

Öğeler; resim, video, başlık ve açıklama gibi paylaşılabilir veri birimleridir. Bu birimler, görüntülü reklam ağı, YouTube ve uygulama mağazası gibi birden fazla biçimde farklı reklam türleri oluşturmak için kullanılır.

Nesneler

API'deki en temel nesneler şunlardır:

 • Asset: Paylaşılabilir reklam verilerinden oluşan bir birim
  • AssetType: Öğenin içerdiği içerik türü (ör. metin veya resim)
  • AssetFieldType: Öğenin kullanılma şekli (örneğin, bir metin öğesi türü başlık veya açıklama öğesi alan türü olarak kullanılabilir)
 • AssetSet: Bir temaya odaklanan veya kampanyaya göre düzenlenmiş bir öğe koleksiyonu
  • AssetSetType: Öğe grubunun sınıfıdır.

Öğeler, öğe grupları, reklam grupları, kampanyalar ve müşteriler arasındaki bağlantıları temsil eden nesneler vardır:

 • Öğelere bağlantılar

  • CustomerAsset: Müşteri ile öğe arasındaki bağlantı
  • CampaignAsset: Kampanya ile öğe arasındaki bağlantı
  • AdGroupAsset: Bir reklam grubu ile öğe arasındaki bağlantı
  • AssetSetAsset: Bir öğe grubu ile öğe arasındaki bağlantı
 • Öğe gruplarına bağlantılar

  • CustomerAssetSet: Müşteri ile öğe grubu arasındaki bağlantı
  • CampaignAssetSet: Bir kampanya ile öğe grubu arasındaki bağlantı
  • AdGroupAssetSet: Bir reklam grubu ile öğe grubu arasındaki bağlantı

Kampanya öğeleri örneği

Aşağıda, bazı nesnelerin nasıl bağlanabileceğine dair görsel bir temsil verilmiştir. Örnek, kampanyaların en üstte olmasıyla başlar ancak aynı hiyerarşi müşteriler ve reklam grupları için de geçerlidir.

Bir CampaignAssetSet oluşturmadan önce bir veya daha fazla öğe içeren bir Campaign ve AssetSet oluşturmanız gerekir. Kampanyanızdaki tüm geçerli reklam biçimleri için envanter oluşturmak üzere öğeleri derleyebilir veya Google Ads'in, reklamın yayınlandığı kanala (YouTube, Gmail, Arama vb.) bağlı olarak mevcut öğeleri karıştırıp eşleştirmesine izin verebilirsiniz.

Reklamlara bağlı öğe türleri

Bazı öğe türleri doğrudan reklamlara bağlanabilir.

Öğe türü AssetFieldType Reklam türü
Video YOUTUBE_VIDEO
MASTHEAD_COMPANION_VIDEO
Uygulama reklamı
Uygulama etkileşim reklamı
Yerel reklam
Duyarlı görüntülü reklam
Medya paketi MEDIA_BUNDLE
CUSTOM_LAYOUT
Uygulama reklamı
Görüntülü yükleme reklamı
Resim MARKETING_IMAGE
SQUARE_MARKETING_IMAGE
LOGO
LANDSCAPE_LOGO
PORTRAIT_MARKETING_IMAGE
Uygulama reklamı
Uygulama etkileşim reklamı
Yerel reklam
Duyarlı görüntülü reklam
Metin HEADLINE
LONG_HEADLINE
DESCRIPTION
MANDATORY_AD_TEXT
CALL_TO_ACTION_SELECTION
BUSINESS_NAME
Uygulama reklamı
Uygulama etkileşim reklamı
Yerel reklam
Duyarlı görüntülü reklam
Duyarlı arama ağı reklamı
Akıllı kampanya reklamı
Harekete Geçirici Mesaj CALL_TO_ACTION Yerel reklam
Duyarlı görüntülü reklam

Müşteriler, kampanyalar ve reklam gruplarıyla bağlantılı öğe türleri

Bazı öğe türleri, bağlantı nesneleri aracılığıyla müşterilere, kampanyalara veya reklam gruplarına bağlanabilir.

Öğe türü AssetFieldType Bağlantı Değişebilir
Metin BUSINESS_NAME CampaignAsset Hayır
Resim AD_IMAGE KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Hayır
Resim BUSINESS_LOGO CampaignAsset Hayır
Potansiyel müşteri formu LEAD_FORM CampaignAsset Evet
Tanıtım TANITIM MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Açıklama metni AÇIKLAMA METNİ MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Ek açıklamalı snippet STRUCTURED_SNIPPET MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Site bağlantısı SİTE BAĞLANTISI MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Mobil uygulama MOBILE_APP MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Otel açıklama metni HOTEL_CALLOUT MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Telefon ARA MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet
Fiyat FİYAT MüşteriÖğesi
KampanyaÖğesi
ReklamGrubuÖğesi
Evet

Yer öğeleri

Yer öğeleri, diğer öğe türlerinden farklı şekilde ele alınır. Ayrıntılar için Yer öğeleri bölümüne bakın.

Otomatik olarak oluşturulmuş öğeler

Otomatik olarak oluşturulmuş öğelerde değişiklik yapılamaz. AssetSource, öğenin kullanıcı tarafından mı yoksa sistem tarafından otomatik olarak mı oluşturulduğunu gösterir. Site bağlantısı gibi değişebilir türler otomatik olarak oluşturulmuş öğelere bağlanamaz.

Öğe gruplarına bağlı öğe türleri

Belirli öğe türleri, belirli öğe grubu türlerine bağlanabilir.

AssetType AssetSetType Bağlantı Değişebilir
PAGE_FEED PAGE_FEED CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_EDUCATION DYNAMIC_EDUCATION CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_CUSTOM DYNAMIC_CUSTOM CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_HOTELS_AND_RENTALS DYNAMIC_HOTELS_AND_RENTALS CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_REAL_ESTATE DYNAMIC_REAL_ESTATE CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_LOCAL DYNAMIC_LOCAL CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_FLIGHTS DYNAMIC_FLIGHTS CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_JOBS DYNAMIC_JOBS CampaignAssetSet Evet
DYNAMIC_TRAVEL DYNAMIC_TRAVEL CampaignAssetSet Evet
KONUM LOCATION_SYNC CustomerAssetSet
CampaignAssetSet
AdGroupAssetSet
Hayır (sistem tarafından oluşturulan)
GMB_DYNAMIC_LOCATION_GROUP KampanyaÖğe Kümesi
ReklamGrubuÖğe Kümesi
CHAIN_DYNAMIC_LOCATION_GROUP KampanyaÖğe Kümesi
ReklamGrubuÖğe Kümesi
STATIC_LOCATION_GROUP KampanyaÖğe Kümesi
ReklamGrubuÖğe Kümesi