Zasoby

Komponenty to jednostki danych, które można udostępniać – takie jak obrazy, filmy, nagłówki i teksty reklamy – które służą do tworzenia różnych typów reklam w wielu formatach, np. w sieci reklamowej, w YouTube, sklepie z aplikacjami itd.

Obiekty

Najważniejsze obiekty w interfejsie API to:

 • Asset: jednostka danych reklamowych, które można udostępniać
  • AssetType: rodzaj zawartości komponentu (np. tekst lub obraz).
  • AssetFieldType: sposób użycia komponentu – np. komponent tekstowy może być używany jako nagłówek lub pole tekstu reklamy.
 • AssetSet: zbiór komponentów związanych z określonym motywem lub uporządkowanych według kampanii
  • AssetSetType: klasa zestawu komponentów.

Istnieją obiekty, które reprezentują połączenia między komponentami, zestawami komponentów, grupami reklam, kampaniami i klientami:

 • Połączenia z komponentami

  • CustomerAsset: połączenie między klientem a komponentem
  • CampaignAsset: połączenie między kampanią a komponentem
  • AdGroupAsset: połączenie między grupą reklam a komponentem
  • AssetSetAsset: połączenie między zestawem komponentów a komponentem
 • Połączenia z zestawami komponentów

  • CustomerAssetSet: połączenie między klientem a zestawem komponentów
  • CampaignAssetSet: połączenie między kampanią a zestawem komponentów
  • AdGroupAssetSet: połączenie między grupą reklam a zestawem komponentów

Przykład komponentów kampanii

Oto wizualna reprezentacja sposobu połączenia niektórych obiektów. Ten przykład rozpoczyna się od kampanii wyświetlanych u góry, ale tę samą hierarchię mają też klienci i grupy reklam.

Zanim utworzysz CampaignAssetSet, musisz najpierw utworzyć Campaign i AssetSet zawierające 1 lub więcej zasobów. Możesz zgromadzić zasoby, aby utworzyć zasoby reklamowe dla wszystkich stosownych formatów reklam w kampanii. Google Ads może też łączyć i dopasowywać dostępne zasoby w zależności od kanału, w którym wyświetla się reklama: YouTube, Gmail, wyszukiwarka itd.

Typy komponentów powiązane z reklamami

Niektóre typy komponentów można łączyć bezpośrednio z reklamami.

Typ komponentu Typ pola komponentu Typ reklamy
Wideo YOUTUBE_VIDEO
MASTHEAD_COMPANION_VIDEO
Reklama aplikacji
Reklama angażująca w aplikację
Reklama lokalna
Elastyczna reklama displayowa
Pakiet kreacji multimedialnych BUNDLE
NIESTANDARDOWY_UKŁAD_MEDIA
Reklama aplikacji
Reklama displayowa przesyłana
Obraz MARKETING_IMAGE
Kwadratowy_obraz_markowy
LOGO
POZIOMO
PIONOWE_ZDJĘCIE_MARKETINGOWE
Reklama aplikacji
Reklama angażująca w aplikację
Reklama lokalna
Elastyczna reklama displayowa
Tekst NAGŁÓWEK
LONG_headline
DESCRIPTION
MANDATORY_AD_TEXT
CALL_TO_ACTION_SELECTION
BUSINESS_NAME
Reklama aplikacji
Reklama angażująca w aplikację
Reklama lokalna
Elastyczna reklama displayowa
Elastyczna reklama w wyszukiwarce
Reklama z kampanii inteligentnej
Wezwanie do działania ZADZWOŃ_DO_DZIAŁANIA Reklama lokalna
Elastyczna reklama displayowa

Typy komponentów powiązane z klientami, kampaniami i grupami reklam

Niektóre typy komponentów można łączyć z klientami, kampaniami lub grupami reklam za pomocą obiektów połączenia.

Typ zasobu Typ pola komponentu Połączenie Zmienne
Tekst NAZWA_FIRMY Komponent kampanii Nie
Obraz REKLAMA KomponentKampanii
KomponentGrupy reklam
Nie
Obraz LOGO_FIRMY Komponent kampanii Nie
Formularz kontaktowy FORMULARZ_kontaktowy Komponent kampanii Tak
Promocja PROMOCJA KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Objaśnienie OBJAŚNIENIE KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Rozszerzenie informacji STRUCTURED_SNIPPET KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Link do podstrony LINK DO PODSTRONY KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Aplikacja mobilna MOBILE_APP KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Objaśnienie dotyczące hoteli REALIZACJA_REALIZACJI KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Połączenie ZADZWOŃ KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak
Cena CENA KomponentKlienta
KomponentKampanii
KomponentGrupyReklam
Tak

Komponenty z lokalizacją

Komponenty z lokalizacją są obsługiwane w inny sposób niż inne typy komponentów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Komponenty z lokalizacją.

Komponenty tworzone automatycznie

Komponentów tworzonych automatycznie nie można modyfikować. Pole AssetSource wskazuje, czy zasób został utworzony przez użytkownika czy wygenerowany automatycznie przez system. Zmiennych typów, takich jak linki do podstron, nie można łączyć z komponentami tworzonymi automatycznie.

Typy komponentów powiązane z zestawami komponentów

Niektóre typy komponentów można połączyć z konkretnymi typami zestawów komponentów.

Typ komponentu Typ zestawu komponentów Połączenie Zmienne
PAGE_FEED PAGE_FEED Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_EDUCATION DYNAMIC_EDUCATION Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_CUSTOM DYNAMIC_CUSTOM Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_HOTELS_AND_RENTALS DYNAMIC_HOTELS_AND_RENTALS Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_REAL_ESTATE DYNAMIC_REAL_ESTATE Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_LOCAL DYNAMIC_LOCAL Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_FLIGHTS DYNAMIC_FLIGHTS Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_JOBS DYNAMIC_JOBS Zestaw komponentów kampanii Tak
DYNAMIC_TRAVEL DYNAMIC_TRAVEL Zestaw komponentów kampanii Tak
LOKALIZACJA LOCATION_SYNC ZestawKomponentówKlienta
ZestawKomponentówKampanii
ZestawKomponentówGrupyReklam
Nie (wygenerowane przez system)
GMB_DYNAMIC_LOCATION_GROUP ZestawKomponentówKampanii
ZestawKomponentówGrupyReklam
CHAIN_DYNAMIC_LOCATION_GROUP ZestawKomponentówKampanii
ZestawKomponentówGrupyReklam
STATIC_LOCATION_GROUP ZestawKomponentówKampanii
ZestawKomponentówGrupyReklam