بررسی اجمالی

Google Ads API رابط برنامه‌ای برای Google Ads است که برای مدیریت حساب‌ها و کمپین‌های بزرگ یا پیچیده Google Ads استفاده می‌شود. شما می توانید نرم افزاری بسازید که حساب ها را از سطح مشتری تا سطح کلمه کلیدی مدیریت کند. برخی از موارد استفاده معمولی عبارتند از:

  • مدیریت خودکار حساب
  • گزارش سفارشی
  • مدیریت تبلیغات بر اساس موجودی
  • استراتژی های پیشنهاد قیمت هوشمند را مدیریت کنید

شروع کنید