Tổng quan

API Google Ads là giao diện có lập trình của Google Ads, dùng để quản lý các tài khoản và chiến dịch Google Ads lớn hoặc phức tạp. Bạn có thể xây dựng phần mềm quản lý tài khoản từ cấp khách hàng xuống cấp từ khoá. Sau đây là một số trường hợp sử dụng thông thường:

  • Quản lý tài khoản tự động
  • Báo cáo tuỳ chỉnh
  • Quản lý quảng cáo dựa trên khoảng không quảng cáo
  • Quản lý các chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Bắt đầu