Toplu Dönüştürme

Aynı anda farklı türlerde varlık üzerinde çalışmanız gerekiyorsa veya kaynak türü başına ayrı bir uç nokta kullanmak yerine tek bir uç nokta üzerinde yazmayı tercih ediyorsanız desteklenen tüm dönüşüm işlemleri için GoogleAdsService.Mutate uç noktasını kullanabilirsiniz.

İşlemleri değiştirme

Her MutateGoogleAdsRequest, tekrarlanan MutateOperation işlemlerini kabul eder. Bunların her biri, bir kaynak türü için tek bir işlem içerebilir. Tek bir GoogleAdsService.Mutate çağrısında bir kampanya ve bir reklam grubu oluşturmak için iki MutateOperation varlık oluşturmanız (biri CampaignOperation, diğeri AdGroupOperation için) ve her ikisini de GoogleAdsService aktarmanız gerekir.

Ruby

mutate_operation1 = client.operation(:Mutate)
mutate_operation2 = client.operation(:Mutate)

campaign_operation = client.operation(:Campaign)
ad_group_operation = client.operation(:AdGroup)

# Do some setup here to get campaign_operation and ad_group_operation into the
# state you would want them for a regular mutate call to their respective
# services.

mutate_operation1.campaign_operation = campaign_operation
mutate_operation2.ad_group_operation = ad_group_operation

google_ads_service.mutate(customer_id, [mutate_operation1, mutate_operation2])

Diğer hizmetler gibi bu uç nokta da kısmi hataları ve yalnızca doğrulama işlemini destekler.