Otel Girişi Grupları Oluşturma

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Video: 2019 atölyesindeki Giriş Grupları konuşmasına göz atın

Otel reklamı grupları, otellerinizin birçok otel listeleme grubuna ayrılmasını destekler. Böylece her grup için teklifleri buna göre ayarlayabilirsiniz. Otellerin ilk düzeyde 5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller ve diğer otel sınıfları şeklinde geniş bölümlere ayrıldığı aşağıdaki ağacı inceleyin. İkinci seviyede, diğer otel sınıflarındaki oteller "Amerika Birleşik Devletleri" otelleri, "Birleşik Krallık" otelleri ve diğer bölgelerdeki oteller olarak bölünmüştür.

Ağaçtaki her düğüm, ListingGroupType ile tanımlandığı üzere alt bölüm veya birimdir. Bir alt bölüm, ağaçta yeni bir seviye sunarken, birimler ağaçtan oluşur. Her alt bölüm, her zaman tamamen bölümlendirilmiş olmalıdır. Bu nedenle Diğer'i temsil eden bir düğüm içermelidir. Örnekte, kök ve Otel Sınıfı: (Diğer) düğümleri alt bölümlerdir. Alt bölümleri ve birimleri olan bu ağaç yapısı, teklifleri birim düzeyinde ayarlamanıza olanak verir, ayrıca her otel girişinin ağaçtaki tek bir birim düğümde yer almasını sağlar.

Düğümler, ListingGroupInfo sınıfının nesneleridir. Düğümler, birimlerin mi yoksa alt bölümün mi olduğunu belirten ListingGroupType alanını içerir. ListingGroupInfo, AdGroupCriterion için listing_group olarak ayarlanırsa AdGroup ile bağlanır.

TBM tekliflerini belirleme

Yalnızca birim düğümlerinde AdGroupCriterion öğeden percent_cpc_bid_micros tanesini ayarlamanıza izin verilir. Alt bölüm düğümlerinde bu işlemi yapmaya çalışmak bir hataya neden olur.

Listeleme boyutları

ListingGroupInfo ayrıca birkaç boyut türünden birini içeren bir ListingDimensionInfo olan case_value içerir. ListingGroupInfo, otellerinizle ilişkili değerleri (ör. otel kimliği, otel ülkesi veya otel sınıfı) temsil eder. Kullanılabilir ListingDimensionInfo türlerinin tam açıklaması referans belgelerinde mevcuttur.

Bir alt bölümün hemen her alt öğesi aynı ListingDimensionInfo alt türüne sahip bir case_value olmalıdır. Yalnızca kök düğümde case_value yok.

Her alt bölümün, "diğer tüm değerleri" temsil eden doğru türde "boş" case_value içermesi gerektiğini unutmayın.

Daha fazla bilgi için listeleme grubu ağacının ilk seviyesini ekleyen aşağıdaki kod snippet'ine bakın.

Java

private static String addLevel1Nodes(
  long customerId,
  long adGroupId,
  String rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations,
  long percentCpcBidMicroAmount) {
 // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 ListingDimensionInfo fiveStarredDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().setValue(5).build())
     .build();
 // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 ListingGroupInfo fiveStarredUnit =
   ListingGroupInfo.newBuilder()
     .setType(ListingGroupType.UNIT)
     .setParentAdGroupCriterion(rootResourceName)
     .setCaseValue(fiveStarredDimensionInfo)
     .build();
 // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(customerId, adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);
 // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
 AdGroupCriterionOperation operation = generateCreateOperation(fiveStarredAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
 // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
 // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
 // hotels instead.

 // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by not specifying
 // any attributes on those object.
 ListingDimensionInfo otherHotelsDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().build())
     .build();
 // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
 // used as a parent node for children nodes of the next level.
 ListingGroupInfo otherHotelsSubdivision =
   createListingGroupInfo(
     ListingGroupType.SUBDIVISION, rootResourceName, otherHotelsDimensionInfo);
 // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(
     customerId, adGroupId, otherHotelsSubdivision, percentCpcBidMicroAmount);
 operation = generateCreateOperation(otherHotelsAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 return otherHotelsAdGroupCriterion.getResourceName();
}
   

C#

private string AddLevel1Nodes(long customerId, long adGroupId, string rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations, long percentCpcBidMicroAmount)
{
  // Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  ListingDimensionInfo fiveStarredListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo
    {
      Value = 5
    }
  };

  // Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  ListingGroupInfo fiveStarredUnit = CreateListingGroupInfo(ListingGroupType.Unit,
    rootResourceName, fiveStarredListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = fiveStarredAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code
  // in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo().
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create a UNIT
  // node of 4-star hotels.

  // Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
  // specifying any attributes on those object.
  ListingDimensionInfo otherHotelsListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo()
  };

  // Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will
  // be used as a parent node for children nodes of the next level.
  ListingGroupInfo otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo = CreateListingGroupInfo
    (ListingGroupType.Subdivision, rootResourceName, otherHotelsListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for other hotel classes.
  AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = otherHotelsAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  return otherHotelsAdGroupCriterion.ResourceName;
}
   

PHP

private static function addLevel1Nodes(
  int $customerId,
  int $adGroupId,
  string $rootResourceName,
  array &$operations,
  int $percentCpcBidMicroAmount
) {
  // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
  $fiveStarredDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo(['value' => 5])
  ]);
  // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  $fiveStarredUnit = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::UNIT,
    $rootResourceName,
    $fiveStarredDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
  $fiveStarredAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $fiveStarredUnit,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
  self::$nextTempId--;
  $operation = self::generateCreateOperation($fiveStarredAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
  // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
  // hotels instead.

  // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not* specifying
  // any attributes on those object.
  $othersHotelsDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo()
  ]);
  // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
  // used as a parent node for children nodes of the next level.
  $otherHotelsSubDivision = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::SUBDIVISION,
    $rootResourceName,
    $othersHotelsDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
  $otherHotelsAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $otherHotelsSubDivision,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  $operation = self::generateCreateOperation($otherHotelsAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  self::$nextTempId--;
  return $otherHotelsAdGroupCriterion->getResourceName();
}
   

Python

def add_level1_nodes(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  root_resource_name,
  operations,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
):
  """Creates child nodes on level 1, partitioned by the hotel class info.

  Args:
    client: The Google Ads API client.
    customer_id: The Google Ads customer ID.
    ad_group_id: The ad group ID to which the hotel listing group will be
      added.
    root_resource_name: The string resource name of the listing group's root
      node.
    operations: A list of AdGroupCriterionOperations.
    percent_cpc_bid_micro_amount: The CPC bid micro amount to be set on
      created ad group criteria.

  Returns:
    The string resource name of the "other hotel classes" node, which serves
    as the parent node for the next level of the listing tree.
  """
  global next_temp_id

  # Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  five_starred_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  five_starred_listing_dimension_info.hotel_class.value = 5

  # Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  five_starred_unit = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.UNIT,
    root_resource_name,
    five_starred_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    five_starred_unit,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  five_starred_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    five_starred_ad_group_criterion_operation.create,
    five_starred_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(five_starred_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
  # above code in this method and modifying the hotel class value.
  # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create
  # a UNIT node of 4-star hotels.

  # Create hotel class info and dimension info without any specifying
  # attributes. This node will then represent hotel classes other than those
  # already covered by UNIT nodes at this level.
  other_hotels_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  # Set "hotel_class" as the oneof field on the ListingDimensionInfo object
  # without specifying the optional hotel_class field.
  client.copy_from(
    other_hotels_listing_dimension_info.hotel_class,
    client.get_type("HotelClassInfo"),
  )

  # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
  # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
  other_hotels_subdivision_listing_group_info = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.SUBDIVISION,
    root_resource_name,
    other_hotels_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for other hotel classes.
  other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    other_hotels_subdivision_listing_group_info,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  other_hotels_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    other_hotels_ad_group_criterion_operation.create,
    other_hotels_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(other_hotels_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  return other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
   

Ruby

def add_level1_nodes(
 client,
 customer_id,
 ad_group_id,
 root_resource_name,
 operations,
 percent_cpc_bid_micro_amount)
 # Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 five_starred_dimension_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info do |c|
   c.value = 5
  end
 end

 # Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 five_starred_unit = create_listing_group_info(
  client,
  :UNIT,
  root_resource_name,
  five_starred_dimension_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  five_starred_unit,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  five_starred_ad_group_criterion,
 )

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo()
 # to the value you want.
 # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT
 # node of 4-star hotels instead.

 # Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes
 # by *not* specifying any attributes on those object.
 other_hotels_dimention_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info
 end

 # Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
 # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 other_hotels_subdivision = create_listing_group_info(
  client,
  :SUBDIVISION,
  root_resource_name,
  other_hotels_dimention_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  other_hotels_subdivision,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  other_hotels_ad_group_criterion,
 )

 other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
end
   

Perl

sub add_level_1_nodes {
 my ($customer_id, $ad_group_id, $root_resource_name, $operations,
  $percent_cpc_bid_micro_amount)
  = @_;

 # Create hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 my $five_starred_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::HotelClassInfo->new({
     value => 5
    })});

 # Create listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 my $five_starred_unit = create_listing_group_info(UNIT, $root_resource_name,
  $five_starred_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
 my $five_starred_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id, $five_starred_unit,
  $percent_cpc_bid_micro_amount);

 my $operation = generate_create_operation($five_starred_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo
 # to the value you want. For instance, passing 4 instead of 5 in the above code
 # will create a UNIT node of 4-star hotels instead.

 # Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
 # specifying any attributes on those object.
 my $others_hotels_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::HotelClassInfo->new()}
  );

 # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which
 # will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 my $other_hotels_subdivision =
  create_listing_group_info(SUBDIVISION, $root_resource_name,
  $others_hotels_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for other hotel classes.
 my $other_hotels_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id,
  $other_hotels_subdivision, $percent_cpc_bid_micro_amount);

 $operation = generate_create_operation($other_hotels_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 return $other_hotels_ad_group_criterion->{resourceName};
}
   

ListingSizeInfo için kullanılabilir boyutlar

Otel Reklamları için aşağıdaki ListingDimensionInfo türleri kullanılabilir:

Geçici kimlikler

Reklam grubu ölçütleri, bunları oluşturan değişiklik isteği sunucu tarafından işlenene kadar atanmaz. Ancak ListingGroupInfo işlemi tamamlanana kadar geçersizdir. Bu nedenle her alt bölüm oluşturduğunuzda en az bir alt bölüm oluşturmanız gerekir.

Alt düğümlerde ListingGroupInfo için parent_ad_group_criterion değerini ayarlamanıza izin vermek amacıyla geçici ölçüt kimliklerini kullanabilirsiniz. Bunlar yalnızca tek bir değişiklik isteği bağlamında geçerli olan (tüm dünyada benzersiz olan değil) yerel olarak benzersiz tanımlayıcılardır. Negatif tam sayılar (örneğin, -1) geçici kimlik olarak kullanılabilir.

İstek işleme koyulduğunda, her AdGroupCriterion öğesine her zamanki gibi pozitif bir global kimlik atanır.