Otel listeleme grupları oluşturma

Video: 2019 atölyesindeki Listeleme Grupları konuşmasına göz atın

Otel reklamı grupları, otellerinizi birden fazla boyutta birden fazla otel listeleme grubuna bölümlendirmeyi destekler. Böylece her grup için teklifleri uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki ağacı düşünün. İlk düzeyde, oteller geniş bir şekilde 5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller ve diğer otel sınıflarına ayrılır. İkinci düzeyde, diğer otel sınıflarındaki oteller "Amerika Birleşik Devletleri" otelleri, "Birleşik Krallık" otelleri ve diğer bölgelerdeki oteller olarak ayrılır.

Ağaçtaki her düğüm, ListingGroupType ile tanımlanan bir alt bölüm veya bir birimdir. Bir alt bölüm, ağaçta yeni bir düzey oluşturur. Birimler ise ağacın yapraklarıdır. Her alt bölüm her zaman tamamen bölümlendirilmiş olmalıdır. Bu nedenle, Diğer bölümünü temsil eden bir düğüm içermelidir. Örnekte, kök ve Otel Sınıfı: (Diğer) düğümleri alt bölümlerdir. Alt bölümler ve birimler içeren bu ağaç yapısı, teklifleri birim düzeyinde ayarlamanızı sağlar ve her otel girişinin ağaçta yalnızca bir ve tek bir birim düğümde yer almasını sağlar.

Düğümler, düğümlerin birim mi yoksa alt bölüm mü olduğunu belirten ListingGroupType alanını içeren ListingGroupInfo sınıfının nesneleridir. ListingGroupInfo, AdGroupCriterion öğesinin listing_group olarak ayarlandığında AdGroup ile bağlantılandırılır.

Yüzde TBM teklifleri belirleme

AdGroupCriterion değerini yalnızca birim düğümlerinde percent_cpc_bid_micros olarak ayarlamanıza izin verilir. Alt bölüm düğümlerinde bunu yapmaya çalışmak bir hatayla başarısız olur.

Listeleme boyutları

ListingGroupInfo, birkaç boyut türünden birini içeren bir ListingDimensionInfo olan case_value da içerir. ListingGroupInfo; otel kimliği, otelin bulunduğu ülke veya otel sınıfı gibi otellerinizle ilişkili değerleri temsil eder. Kullanılabilir ListingDimensionInfo türlerinin tam açıklamasını referans belgelerinde bulabilirsiniz.

Bir alt bölümün her ilk alt öğesi, aynı ListingDimensionInfo alt türünde bir case_value öğesine sahip olmalıdır. Yalnızca kök düğümde case_value yoktur.

Her alt bölümün, "diğer tüm değerleri" temsil eden doğru türde "boş" bir case_value içermesi gerektiğini unutmayın.

Daha fazla bilgi için listeleme grubu ağacının ilk seviyesini ekleyen aşağıdaki kod snippet'ine göz atın.

Java

private static String addLevel1Nodes(
  long customerId,
  long adGroupId,
  String rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations,
  long percentCpcBidMicroAmount) {
 // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 ListingDimensionInfo fiveStarredDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().setValue(5).build())
     .build();
 // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 ListingGroupInfo fiveStarredUnit =
   ListingGroupInfo.newBuilder()
     .setType(ListingGroupType.UNIT)
     .setParentAdGroupCriterion(rootResourceName)
     .setCaseValue(fiveStarredDimensionInfo)
     .build();
 // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(customerId, adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);
 // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
 AdGroupCriterionOperation operation = generateCreateOperation(fiveStarredAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
 // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
 // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
 // hotels instead.

 // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by not specifying
 // any attributes on those object.
 ListingDimensionInfo otherHotelsDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().build())
     .build();
 // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
 // used as a parent node for children nodes of the next level.
 ListingGroupInfo otherHotelsSubdivision =
   createListingGroupInfo(
     ListingGroupType.SUBDIVISION, rootResourceName, otherHotelsDimensionInfo);
 // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(
     customerId, adGroupId, otherHotelsSubdivision, percentCpcBidMicroAmount);
 operation = generateCreateOperation(otherHotelsAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 return otherHotelsAdGroupCriterion.getResourceName();
}
   

C#

private string AddLevel1Nodes(long customerId, long adGroupId, string rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations, long percentCpcBidMicroAmount)
{
  // Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  ListingDimensionInfo fiveStarredListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo
    {
      Value = 5
    }
  };

  // Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  ListingGroupInfo fiveStarredUnit = CreateListingGroupInfo(ListingGroupType.Unit,
    rootResourceName, fiveStarredListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = fiveStarredAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code
  // in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo().
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create a UNIT
  // node of 4-star hotels.

  // Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
  // specifying any attributes on those object.
  ListingDimensionInfo otherHotelsListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo()
  };

  // Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will
  // be used as a parent node for children nodes of the next level.
  ListingGroupInfo otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo = CreateListingGroupInfo
    (ListingGroupType.Subdivision, rootResourceName, otherHotelsListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for other hotel classes.
  AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = otherHotelsAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  return otherHotelsAdGroupCriterion.ResourceName;
}
   

PHP

private static function addLevel1Nodes(
  int $customerId,
  int $adGroupId,
  string $rootResourceName,
  array &$operations,
  int $percentCpcBidMicroAmount
) {
  // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
  $fiveStarredDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo(['value' => 5])
  ]);
  // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  $fiveStarredUnit = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::UNIT,
    $rootResourceName,
    $fiveStarredDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
  $fiveStarredAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $fiveStarredUnit,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
  self::$nextTempId--;
  $operation = self::generateCreateOperation($fiveStarredAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
  // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
  // hotels instead.

  // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not* specifying
  // any attributes on those object.
  $othersHotelsDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo()
  ]);
  // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
  // used as a parent node for children nodes of the next level.
  $otherHotelsSubDivision = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::SUBDIVISION,
    $rootResourceName,
    $othersHotelsDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
  $otherHotelsAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $otherHotelsSubDivision,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  $operation = self::generateCreateOperation($otherHotelsAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  self::$nextTempId--;
  return $otherHotelsAdGroupCriterion->getResourceName();
}
   

Python

def add_level1_nodes(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  root_resource_name,
  operations,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
):
  """Creates child nodes on level 1, partitioned by the hotel class info.

  Args:
    client: The Google Ads API client.
    customer_id: The Google Ads customer ID.
    ad_group_id: The ad group ID to which the hotel listing group will be
      added.
    root_resource_name: The string resource name of the listing group's root
      node.
    operations: A list of AdGroupCriterionOperations.
    percent_cpc_bid_micro_amount: The CPC bid micro amount to be set on
      created ad group criteria.

  Returns:
    The string resource name of the "other hotel classes" node, which serves
    as the parent node for the next level of the listing tree.
  """
  global next_temp_id

  # Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  five_starred_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  five_starred_listing_dimension_info.hotel_class.value = 5

  # Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  five_starred_unit = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.UNIT,
    root_resource_name,
    five_starred_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    five_starred_unit,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  five_starred_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    five_starred_ad_group_criterion_operation.create,
    five_starred_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(five_starred_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
  # above code in this method and modifying the hotel class value.
  # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create
  # a UNIT node of 4-star hotels.

  # Create hotel class info and dimension info without any specifying
  # attributes. This node will then represent hotel classes other than those
  # already covered by UNIT nodes at this level.
  other_hotels_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  # Set "hotel_class" as the oneof field on the ListingDimensionInfo object
  # without specifying the optional hotel_class field.
  client.copy_from(
    other_hotels_listing_dimension_info.hotel_class,
    client.get_type("HotelClassInfo"),
  )

  # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
  # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
  other_hotels_subdivision_listing_group_info = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.SUBDIVISION,
    root_resource_name,
    other_hotels_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for other hotel classes.
  other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    other_hotels_subdivision_listing_group_info,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  other_hotels_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    other_hotels_ad_group_criterion_operation.create,
    other_hotels_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(other_hotels_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  return other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
   

Ruby

def add_level1_nodes(
 client,
 customer_id,
 ad_group_id,
 root_resource_name,
 operations,
 percent_cpc_bid_micro_amount)
 # Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 five_starred_dimension_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info do |c|
   c.value = 5
  end
 end

 # Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 five_starred_unit = create_listing_group_info(
  client,
  :UNIT,
  root_resource_name,
  five_starred_dimension_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  five_starred_unit,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  five_starred_ad_group_criterion,
 )

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo()
 # to the value you want.
 # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT
 # node of 4-star hotels instead.

 # Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes
 # by *not* specifying any attributes on those object.
 other_hotels_dimention_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info
 end

 # Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
 # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 other_hotels_subdivision = create_listing_group_info(
  client,
  :SUBDIVISION,
  root_resource_name,
  other_hotels_dimention_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  other_hotels_subdivision,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  other_hotels_ad_group_criterion,
 )

 other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
end
   

Perl

sub add_level_1_nodes {
 my ($customer_id, $ad_group_id, $root_resource_name, $operations,
  $percent_cpc_bid_micro_amount)
  = @_;

 # Create hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 my $five_starred_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::HotelClassInfo->new({
     value => 5
    })});

 # Create listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 my $five_starred_unit = create_listing_group_info(UNIT, $root_resource_name,
  $five_starred_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
 my $five_starred_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id, $five_starred_unit,
  $percent_cpc_bid_micro_amount);

 my $operation = generate_create_operation($five_starred_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo
 # to the value you want. For instance, passing 4 instead of 5 in the above code
 # will create a UNIT node of 4-star hotels instead.

 # Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
 # specifying any attributes on those object.
 my $others_hotels_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::HotelClassInfo->new()}
  );

 # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which
 # will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 my $other_hotels_subdivision =
  create_listing_group_info(SUBDIVISION, $root_resource_name,
  $others_hotels_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for other hotel classes.
 my $other_hotels_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id,
  $other_hotels_subdivision, $percent_cpc_bid_micro_amount);

 $operation = generate_create_operation($other_hotels_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 return $other_hotels_ad_group_criterion->{resourceName};
}
   

ListingDimensionInfo için kullanılabilen boyutlar

Otel Reklamları'nda aşağıdaki ListingDimensionInfo türü kullanılabilir:

Geçici kimlikler

Reklam grubu ölçütlerine, bunları oluşturan değiştirme isteği sunucu tarafından işlenene kadar kimlik atanmaz. Bununla birlikte, ListingGroupInfo tamamlanana kadar geçersiz olur. Bu nedenle, bir alt bölüm oluşturduğunuzda aynı işlemde alt bölümlerinden en az birini oluşturmanız gerekir.

Alt düğümlerde ListingGroupInfo öğesinin parent_ad_group_criterion değerini ayarlamak için geçici ölçüt kimliklerini kullanabilirsiniz. Bunlar, yalnızca tek bir değişiklik isteği bağlamında geçerli olan (genel olarak benzersiz değil) yerel olarak benzersiz tanımlayıcılardır. Negatif bir tam sayı (ör. -1) geçici kimlik olarak kullanılabilir.

İstek işlendiğinde her AdGroupCriterion'e her zamanki gibi pozitif bir global kimlik atanır.