Raportowanie

Podobnie jak w przypadku innych typów kampanii, możesz za pomocą GoogleAdsService.SearchStream pobierać atrybuty lub dane o skuteczności kampanii promujących aplikacje.

Wyświetlenia i kliknięcia kampanii promujących aplikacje w ciągu ostatnich 30 dni

Podane niżej zapytanie pobierze wyświetlenia i kliknięcia z ostatnich 30 dni ze wszystkich kampanii promujących aplikacje, podzielonych według daty.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.advertising_channel_type,
 campaign.advertising_channel_sub_type,
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 campaign.app_campaign_setting.app_store,
 campaign.app_campaign_setting.bidding_strategy_goal_type,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks
FROM campaign
WHERE
 campaign.advertising_channel_type = 'MULTI_CHANNEL'
 AND campaign.advertising_channel_sub_type IN
   ('APP_CAMPAIGN', 'APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT')
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Lista kampanii promujących aplikacje uporządkowanych według nazwy grupy reklam

Podane niżej zapytanie pobierze pierwsze 100 kampanii promujących aplikacje – posortowanych według nazwy grupy reklam – nawet jeśli nie ma jeszcze żadnych danych.

SELECT
 ad_group.name,
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 campaign.app_campaign_setting.bidding_strategy_goal_type,
 campaign.app_campaign_setting.app_store
FROM ad_group
WHERE
 campaign.advertising_channel_type = 'MULTI_CHANNEL'
 AND campaign.advertising_channel_sub_type = 'APP_CAMPAIGN'
ORDER BY ad_group.name ASC
LIMIT 100

10 aplikacji o największej liczbie konwersji

Jeśli wydawca wielu aplikacji chce się dowiedzieć, które aplikacje mają największą liczbę konwersji, może użyć tego zapytania:

SELECT
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 metrics.all_conversions,
 metrics.view_through_conversions
FROM campaign
WHERE campaign.app_campaign_setting.app_id LIKE 'com.google.android.apps.%'
ORDER BY metrics.all_conversions DESC
LIMIT 10

Dowiedz się więcej o konwersjach w aplikacji i konwersjach po wyświetleniu lub danych śledzenia konwersji.