Giải pháp cưỡi xe và giao hàng theo yêu cầu hiện chỉ dành cho một số đối tác. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu thêm.

Tổng quan về tệp đối chiếu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần này cung cấp tài liệu tham khảo về các API tạo nên Giải pháp chuyến xe và giao hàng theo yêu cầu.

API Fleet Engine

gRPC

TIẾP TỤC

Ghi nhật ký

SDK trình điều khiển

Android

iOS

SDK dành cho người tiêu dùng

Android

iOS

Để tham khảo tài liệu tham khảo về SDK điều hướng, hãy xem SDK điều hướng cho Android hoặc SDK điều hướng cho iOS.

Thư viện chia sẻ hành trình JavaScript

Tài liệu về Thư viện chia sẻ hành trình JavaScript là một phần của tài liệu về API JavaScript của Google Maps.