&Báo cáo; Tổng quan về giám sát

Bạn cần thường xuyên xem lại thông tin sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán của API Nền tảng Google Maps. Thông tin này giúp bạn đo lường mức sử dụng API, duy trì trong giới hạn sử dụng đã xác định trước và kiểm soát chi phí thông qua ngân sách dự kiến. Việc xem lại thông tin này cũng có thể cảnh báo cho bạn về bất kỳ tương tác không mong muốn nào có thể xảy ra giữa ứng dụng của bạn và dịch vụ Google Maps Platform.

Nền tảng Maps cung cấp hai công cụ có thể giúp bạn xem lại thông tin về mức sử dụng, hạn mức và thanh toán:

 • Báo cáo: Một nhóm các báo cáo trực quan định sẵn cho phép bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về việc sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán trong Google Cloud Console. Bạn có thể nhanh chóng xác định số lượng lệnh gọi API, xem mức độ đạt đến hạn mức sử dụng API và theo dõi mức sử dụng thanh toán theo thời gian.
 • Giám sát: Một bộ công cụ (cả trong Cloud Console và thông qua API) cho phép bạn theo dõi việc sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán của API, cũng như xác định cảnh báo khi bất kỳ chỉ số nào trong số này đạt đến giới hạn định trước.

  Tính năng giám sát cho phép bạn tạo các trang tổng quan theo dõi được tuỳ chỉnh riêng để hiển thị các chỉ số của bạn dưới dạng nhiều loại biểu đồ. Bạn cũng có thể gửi thông báo cảnh báo, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản SMS, khi một chỉ số vượt qua ngưỡng xác định trước.

Hoạt động báo cáo

Báo cáo trong Nền tảng Maps cung cấp một tập hợp các báo cáo trực quan được xác định trước, cho phép bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về việc sử dụng API, hạn mức và thanh toán trong Bảng điều khiển Cloud. Xem báo cáo về mức sử dụng, hạn mức và số hoá đơn của API Maps Platform bằng cách sử dụng Cloud Console.

Báo cáo API và dịch vụ

Báo cáo API và dịch vụ của Cloud Console cung cấp chỉ số sử dụng cho tất cả API đã bật cho dự án của bạn, bao gồm cả API và SDK nền tảng Maps cũng như tất cả API và dịch vụ khác của Google.

Hình ảnh này hiển thị báo cáo API và dịch vụ.

Ảnh chụp màn hình trang API giám sát trong Google Cloud Console, hiển thị trang tổng quan báo cáo API và dịch vụ. Báo cáo này hiển thị các biểu đồ riêng biệt cho Lưu lượng truy cập, Lỗi và Độ trễ trung bình. Các biểu đồ này
 có thể hiển thị dữ liệu trong một giờ cho đến 30 ngày.

Hạn mức

Hạn mức sẽ đặt ra các giới hạn về số lượng yêu cầu mà dự án có thể thực hiện với API Maps Platform. Có ba cách để yêu cầu:

 • Mỗi ngày
 • Mỗi phút
 • Mỗi người dùng mỗi phút (nếu có)

Chỉ những yêu cầu thành công và yêu cầu gây ra lỗi máy chủ mới được tính vào hạn mức. Những yêu cầu không được xác thực sẽ không được tính vào hạn mức.

Mức sử dụng hạn mức được hiển thị trong các biểu đồ trên trang báo cáo Định mức trong Cloud Console.

Ảnh chụp màn hình trang hạn mức của Maps trong Google Cloud Console. Báo cáo này hiển thị định mức theo API bằng cách sử dụng bộ chọn, sau đó hiển thị Lượt tải bản đồ liên quan đến hạn mức đã đặt cho API được đề cập.

Thanh toán

Báo cáo Thanh toán của Cloud Console cung cấp thông tin thanh toán và chi phí liên quan cho dự án mà bạn đã chọn.

Trang Báo cáo thanh toán Cloud cho phép bạn xem chi phí sử dụng Google Cloud Platform cho tất cả dự án liên kết với tài khoản thanh toán Cloud. Để xem các xu hướng chi phí quan trọng đối với bạn, bạn có thể chọn một phạm vi dữ liệu, chỉ định phạm vi thời gian, định cấu hình các bộ lọc biểu đồ và nhóm theo dự án, dịch vụ, SKU hoặc vị trí.

Báo cáo thanh toán trên đám mây có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi như sau:

 • Mức chi tiêu trên Google Cloud Platform của tháng hiện tại của tôi như thế nào?
 • Dự án nào có chi phí cao nhất vào tháng trước?
 • Dự đoán trong tương lai của tôi là bao nhiêu dựa trên xu hướng lịch sử?
 • Tôi đang chi tiêu bao nhiêu theo vùng?

Hình ảnh này hiển thị báo cáo Thanh toán.

Ảnh chụp màn hình trang Thanh toán của Maps trong Google Cloud Console. Cột này hiển thị thông tin thanh toán
 cho một tháng theo lịch cho tất cả dự án.

Giám sát

Tính năng Giám sát đám mây thu thập các phép đo về dịch vụ của bạn và các tài nguyên trên Google Cloud Platform mà bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các lệnh gọi API hoặc hạn mức sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn không chỉ có thể xác định chỉ số và biểu đồ tùy chỉnh mà còn có thể xác định cảnh báo. Sử dụng thông báo để gửi thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: bạn có thể gửi thông báo dưới dạng email, tin nhắn văn bản, đến Ứng dụng Cloud Console trên thiết bị di động và các tùy chọn khác.

Các chỉ số

Trong tính năng Giám sát trên đám mây:

 • Chỉ số mô tả chỉ số được đo lường. Ví dụ về các chỉ số bao gồm số lệnh gọi đến một API, tỷ lệ phần trăm hạn mức sử dụng đã tiêu thụ hoặc mức sử dụng CPU của máy ảo.
 • Chuỗi thời gian là một cấu trúc dữ liệu chứa các chỉ số đo lường dấu thời gian của một chỉ số và thông tin về nguồn cũng như ý nghĩa của các chỉ số đó.

Để khám phá dữ liệu chỉ số, hãy tạo biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số. Ví dụ: để xem số lượng yêu cầu của API theo khoảng thời gian một phút trong một giờ qua, hãy sử dụng Trình khám phá chỉ số để tạo biểu đồ hiển thị dữ liệu gần đây nhất.

Ảnh chụp màn hình biểu đồ dạng đường cho thấy số lượng API. Biểu đồ này có thể hiển thị dữ liệu từ 1 giờ đến 6 tuần hoặc khung thời gian tuỳ chỉnh.

Trang tổng quan

Trang tổng quan cho phép bạn xem và theo dõi dữ liệu chuỗi thời gian dưới dạng tập hợp biểu đồ. Để tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh, bạn có thể sử dụng Cloud Console hoặc API Giám sát đám mây.

Hình ảnh sau đây cho thấy một trang tổng quan tuỳ chỉnh với hai biểu đồ: một biểu đồ hạn mức ở bên trái và một biểu đồ số API ở bên phải.

Ảnh chụp màn hình của một trang tổng quan tùy chỉnh, hiển thị hai biểu đồ. Biểu đồ bên trái là biểu đồ hạn mức,
 trong khi bên phải là biểu đồ về mức sử dụng API. Cả hai biểu đồ này đều liệt kê các mốc thời gian trên trục hoành.

Cảnh báo

Để nhận thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí, bạn hãy tạo một chính sách cảnh báo. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách cảnh báo để thông báo cho nhóm gọi điện của bạn khi phân vị thứ 90 của độ trễ phản hồi HTTP 200 từ dịch vụ của bạn vượt quá 100 mili giây.

Cảnh báo giúp bạn nhận biết kịp thời các vấn đề trong ứng dụng đám mây để có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Cloud Monitoring hỗ trợ nhiều loại cảnh báo như:

 • Cảnh báo ngưỡng chỉ số: Kích hoạt cảnh báo nếu một chỉ số tăng cao hơn hoặc giảm xuống dưới một giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc một chỉ số tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ phần trăm xác định trước.
 • Cảnh báo ngân sách: Kích hoạt thông báo khi chi phí của bạn vượt quá tỷ lệ phần trăm của ngân sách.
 • Thông báo về hạn mức: Kích hoạt thông báo khi mức sử dụng của bạn đạt đến hạn mức.

Các bước tiếp theo