&Báo cáo; Tổng quan về giám sát

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn cần thường xuyên xem lại mức sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán của Nền tảng Google Maps. Thông tin này giúp bạn đo lường mức sử dụng API, nằm trong giới hạn tiêu thụ được xác định trước và kiểm soát chi phí thông qua ngân sách theo kế hoạch. Việc xem lại thông tin này cũng có thể cảnh báo cho bạn về mọi tương tác không mong muốn có thể xảy ra giữa ứng dụng và dịch vụ Nền tảng Google Maps.

Nền tảng Maps cung cấp hai công cụ có thể giúp bạn xem xét thông tin sử dụng, hạn mức và thanh toán:

 • Báo cáo: Một nhóm các báo cáo trực quan tạo sẵn giúp bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về việc sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán trong Google Cloud Console. Bạn có thể nhanh chóng xác định số lượng lệnh gọi API, xem bạn còn đạt đến hạn mức sử dụng API đến mức nào và giám sát mức sử dụng thanh toán theo thời gian.
 • Giám sát: Một bộ công cụ (trong cả Cloud Console và thông qua API) cho phép bạn theo dõi mức sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán, đồng thời xác định các cảnh báo khi bất kỳ chỉ số nào trong số này đạt đến giới hạn định sẵn.

  Việc theo dõi cho phép bạn tạo trang tổng quan theo dõi của riêng mình để hiển thị các chỉ số dưới dạng nhiều loại biểu đồ. Bạn cũng có thể đưa ra các thông báo cảnh báo, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản SMS khi một chỉ số vượt quá ngưỡng xác định trước.

Hoạt động báo cáo

Báo cáo trong Nền tảng Maps cung cấp một bộ báo cáo trực quan định sẵn cho phép bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về việc sử dụng API, hạn mức và thanh toán trong Cloud Console. Xem báo cáo về mức sử dụng, hạn mức và số thanh toán của API Maps Platform bằng cách sử dụng Cloud Console.

Báo cáo API và dịch vụ

Báo cáo API và dịch vụ của Cloud Console cung cấp các chỉ số sử dụng cho tất cả API được bật cho dự án của bạn, bao gồm cả API và SDK nền tảng Maps, cũng như tất cả các API và dịch vụ khác của Google.

Hình ảnh này hiển thị báo cáo API và dịch vụ.

Ảnh chụp màn hình trang API theo dõi trong Google Cloud Console, hiển thị trang tổng quan về API và Dịch vụ
 báo cáo. Nó cho thấy các biểu đồ riêng biệt về Lưu lượng truy cập, Lỗi và Độ trễ trung bình. Các biểu đồ này có thể hiển thị dữ liệu trong vòng 1 giờ đến 30 ngày qua.

Hạn mức

Hạn mức đặt ra giới hạn về số lượng yêu cầu mà dự án có thể thực hiện với API Nền tảng Maps. Yêu cầu có thể bị hạn chế theo ba cách:

 • Mỗi ngày
 • Mỗi phút
 • Mỗi người dùng/phút (nếu có)

Chỉ những yêu cầu và yêu cầu thành công gây ra lỗi máy chủ mới được tính vào hạn mức. Các yêu cầu không xác thực được không được tính vào hạn mức.

Mức sử dụng hạn mức được hiển thị trong các biểu đồ trên trang báo cáo Hạn mức trong Cloud Console.

Ảnh chụp màn hình trang Hạn mức của Maps trong Google Cloud Console. Bảng này cho biết hạn mức theo API bằng cách dùng bộ chọn, sau đó cho thấy Lượt tải bản đồ tương ứng với hạn mức đã đặt cho API đang được đề cập.

Thanh toán

Báo cáo Thanh toán của Cloud Console cung cấp thông tin thanh toán và chi phí liên quan cho dự án mà bạn đã chọn.

Trang Báo cáo thanh toán trên đám mây cho phép bạn xem chi phí sử dụng của Google Cloud Platform cho tất cả dự án được liên kết với tài khoản thanh toán trên đám mây. Để xem các xu hướng chi phí quan trọng đối với mình, bạn có thể chọn một phạm vi dữ liệu, chỉ định phạm vi thời gian, định cấu hình các bộ lọc biểu đồ và nhóm theo dự án, dịch vụ, SKU hoặc vị trí.

Báo cáo thanh toán trên đám mây có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi như sau:

 • Mức chi tiêu trong Google Cloud Platform của tháng hiện tại của tôi tăng như thế nào?
 • Dự án nào có chi phí cao nhất trong tháng trước?
 • Chi phí được dự đoán trong tương lai dựa trên các xu hướng trước đây là bao nhiêu?
 • Tôi đang chi tiêu bao nhiêu theo vùng?

Hình ảnh này cho thấy báo cáo Thanh toán.

Ảnh chụp màn hình trang Thanh toán trên Maps trong Google Cloud Console. Trang này hiển thị thông tin thanh toán cho một tháng theo lịch cho tất cả các dự án.

Monitoring

Tính năng Giám sát đám mây thu thập các thông tin đo lường về dịch vụ của bạn và các tài nguyên của Google Cloud Platform mà bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các lệnh gọi API hoặc mức sử dụng hạn mức trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bạn không chỉ có thể xác định các chỉ số và biểu đồ tùy chỉnh mà còn có thể xác định các cảnh báo. Sử dụng cảnh báo để gửi thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: bạn có thể gửi thông báo dưới dạng email, tin nhắn văn bản đến Ứng dụng di động Cloud Console và các tuỳ chọn khác.

Chỉ số

Trong giải pháp Cloud Monitoring:

 • Chỉ số mô tả điều gì đó được đo lường. Ví dụ về chỉ số bao gồm số lệnh gọi đến một API, tỷ lệ phần trăm hạn mức sử dụng đã tiêu thụ hoặc mức sử dụng CPU của máy ảo.
 • Chuỗi thời gian là một cấu trúc dữ liệu chứa các số liệu đo lường có đóng dấu thời gian của một chỉ số và thông tin về nguồn và ý nghĩa của các số đo đó.

Để khám phá dữ liệu chỉ số, hãy tạo một biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số. Ví dụ: để xem số lượng yêu cầu của một API trong khoảng thời gian một phút trong giờ qua, hãy sử dụng Trình khám phá chỉ số để tạo một biểu đồ hiển thị dữ liệu gần đây nhất.

Ảnh chụp màn hình biểu đồ dạng đường tuỳ chỉnh thể hiện số lượng API. Biểu đồ này có thể hiển thị dữ liệu từ một giờ đến sáu tuần hoặc một khung thời gian tuỳ chỉnh.

Trang tổng quan

Trang tổng quan cho phép bạn xem và giám sát dữ liệu chuỗi thời gian dưới dạng một tập hợp biểu đồ. Để tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh, bạn có thể sử dụng Cloud Console hoặc Cloud Monitoring API.

Hình ảnh sau đây cho thấy một trang tổng quan tuỳ chỉnh với hai biểu đồ: biểu đồ hạn mức ở bên trái và biểu đồ số lượng API ở bên phải.

Ảnh chụp màn hình trang tổng quan tuỳ chỉnh, hiển thị hai biểu đồ. Biểu đồ bên trái là biểu đồ hạn mức, trong khi biểu đồ bên phải là biểu đồ sử dụng API. Cả hai biểu đồ đều liệt kê các thời điểm trên trục hoành của chúng.

Thông báo

Để nhận thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định, hãy tạo một chính sách cảnh báo. Ví dụ: bạn có thể tạo một chính sách cảnh báo để thông báo cho nhóm gọi điện của bạn khi phân vị thứ 90 của độ trễ phản hồi HTTP 200 từ dịch vụ của bạn vượt quá 100 mili giây.

Việc cảnh báo giúp bạn kịp thời nhận biết được các vấn đề trong ứng dụng trên đám mây để bạn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Cloud Monitoring hỗ trợ nhiều loại cảnh báo như:

 • Cảnh báo ngưỡng chỉ số: Kích hoạt cảnh báo nếu một chỉ số tăng trên hoặc giảm xuống dưới giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc chỉ số tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm xác định trước.
 • Cảnh báo về ngân sách: Kích hoạt thông báo khi chi phí vượt quá một tỷ lệ phần trăm trong ngân sách của bạn.
 • Thông báo về hạn mức: Kích hoạt thông báo khi mức sử dụng của bạn đạt đến hạn mức.

Các bước tiếp theo