Kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã khởi chạy một kế hoạch Theo dõi nội dung mới trên Google Maps Platform. Gói này chỉ dành cho những khách hàng có lượng khách hàng lớn (hàng nghìn tài sản) và một trường hợp sử dụng cụ thể. Vui lòng Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn quan tâm đến gói này.

Các API sau đây thuộc phạm vi của gói Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API đường (bao gồm cả Giới hạn tốc độ)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • Maps Static API
  • API JavaScript cho Maps
  • API Chế độ xem phố

Thanh toán

Thanh toán trong gói này được thiết lập như một khoản phí cố định hàng tháng được đính kèm với tài khoản thanh toán của bạn. Thao tác này sẽ dẫn đến một SKU mới xuất hiện trong báo cáo sử dụng bảng điều khiển dành cho nhà phát triển: Phí hằng tháng trên Maps. Mức phí này được chia theo tỷ lệ mỗi ngày và xuất hiện trong biểu đồ mức sử dụng của bạn. Mã này xuất hiện khi bạn nhóm theo cả hai "dự án" hoặc "SKU" trong báo cáo sử dụng của mình, vì phí thanh toán hàng tháng được đính kèm với tài khoản thanh toán của bạn chứ không phải một dự án cụ thể.

Mức sử dụng trên mỗi API vẫn hiển thị trong báo cáo sử dụng. Các API được đề cập ở trên sẽ có giá bằng 0 và sẽ được tính trong phí cố định hằng tháng. API không được bao gồm (API Địa điểm) sẽ bị tính phí trên cơ sở trả tiền theo mức dùng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần "Định giá dịch vụ địa điểm" có trong hợp đồng của bạn.

Giới hạn hạn ngạch

Gói bạn đã đăng ký để xác định hạn mức bạn nhận được. Để kiểm tra xem giới hạn nào đủ điều kiện cho dự án của bạn, hãy xem phần "Cấp gói đăng ký theo dõi nội dung Maps" trong hợp đồng. Bạn sẽ tìm thấy mức tăng tương ứng trong QPS trong bảng.

Trong quá trình thiết lập ban đầu dự án của bạn, chúng tôi đã cấp phép cho QPS đi kèm trên cả API Chỉ đường và API mã hóa địa lý. Nếu bạn cần thêm mức tăng QPS này vào bất kỳ API nào khác thuộc phạm vi của gói Theo dõi tài sản của Nền tảng Google Maps, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn cần nhiều hơn QPS đi kèm, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để sắp xếp chuyển sang gói thuê bao cao hơn.

Đối với mọi yêu cầu nâng hạn mức tạm thời khẩn cấp, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật.