Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng các tính năng thường dùng của SDK Địa điểm dành cho Android.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Định cấu hình ứng dụng của bạn để sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android.
Khám phá địa điểm tại vị trí hiện được báo cáo của thiết bị.
Sử dụng Mã địa điểm để nhận thông tin chi tiết về một địa điểm.
Sử dụng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm để trả về các cụm từ gợi ý địa điểm để phản hồi cụm từ tìm kiếm của người dùng.
Tìm vị trí hiện tại của thiết bị Android và hiển thị thông tin chi tiết về địa điểm hoặc địa điểm yêu thích khác tại vị trí đó.
Truy cập vào kho lưu trữ mẫu của Google trên GitHub để cài đặt và chạy bản minh hoạ Android cho cả Java và Kotlin.
Tạo bản đồ nhiệt bằng cách sử dụng kết quả tìm kiếm từ API Địa điểm, xem tùy chọn màu và sử dụng nhiều bản đồ nhiệt.

Tính năng

Tìm hiểu các tính năng chính của SDK Địa điểm dành cho Android.
Sử dụng Mã địa điểm để yêu cầu một Địa điểm.
Tìm hiểu cách khám phá địa điểm tại vị trí hiện được báo cáo của thiết bị.
Thêm chức năng tự động hoàn thành loại đầu vào ứng dụng của bạn, (tìm kiếm theo tên địa điểm, địa chỉ hoặc mã cộng).
Xem thông tin chi tiết về một cơ sở hoặc địa điểm yêu thích cụ thể.
Thêm ảnh chất lượng cao về địa điểm vào ứng dụng của bạn.
Tìm thông tin chi tiết về một địa điểm cụ thể, tìm mã địa điểm cụ thể và tìm hiểu thêm về cách lưu trữ và làm mới mã địa điểm.
Dùng các loại địa điểm để hạn chế kết quả khỏi các yêu cầu tìm kiếm địa điểm và tự động hoàn thành.
Yêu cầu và hiển thị biểu tượng cho nhiều loại địa điểm.

Thư viện tiện ích & trình trợ giúp

Cải thiện ứng dụng của bạn bằng các tiện ích dành cho SDK Địa điểm dành cho Android.
Dùng tiện ích Kotlin để bật Kotlin ngắn gọn và tương thích.

Mẫu mã

Chạy các ứng dụng mẫu minh hoạ cách sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android.
Truy cập vào kho lưu trữ mẫu của Google trên GitHub để cài đặt và chạy bản minh hoạ Android cho cả Java và Kotlin.
Tìm hiểu cách thêm bộ chọn địa điểm hiện tại vào ứng dụng Android và làm nhiều việc khác.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.